728 x 90

رئیسی؛ قتل‌عام با طناب گرانی!

وزیر کشور رئیسی ۲۱اردیبهشت گفت فقط قیمت ۴قلم کالا تغییر می‌کند اما؛

تلویزیون حکومتی ـ ۲۹خرداد۱۴۰۱:

گوینده: نشست شورا با حضور سران سه قوه برگزار و تصویب شد هر سال میزان اجاره‌بها در تهران تا بیست و پنج درصد و در دیگر شهرها تا بیست درصد افزایش یابد.

روزنامه آرمان ـ ۲تیر

در حال حاضر تورم ۶۰ تا ۷۰درصدی در خردادماه ملموس بوده و اثرات خود را در سبد غذایی خانوارها گذاشته است

احد آزادیخواه در مجلس آخوندی ـ‌۲۲خرداد:

قرار بر این بود حد اکثر ۷قلم کالا گران بشود و توسط کالا برگ جبران بشود الآن ۷۰۰قلم کالا گران شده

حالا معلوم می‌شود چرا مردم یک صدا با شعار مرگ بر رئیسی تمامیت نظام را به چالش و جنگ‌ طلبیدند

تجمع اعتراضی مردم:

مرگ بر رئیسی ـ مرگ بر رئیسی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/87bfa27a-51d6-425c-b755-c93a9f1d0112"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات