728 x 90

راه‌کار براندازی چیست؟

گفتگوی اینترنتی روشنگرانه با مهدی براعی پیرامون گزینه‌های مطرح برای روش براندازی حکومت آخوندی
کدام روش ما را به مقصد می‌رساند؟
- آیا گزینه رفراندوم برای تغییر حکومت ولایت فقیه مشابه الگوی تغییر دیکتاتوری پینوشه در شیلی، در ایران امکان‌پذیر است یا نه؟
- آیا می‌شود مانند مصر مردم در یک میدان جمع بشوند، چادر بزنند و چند شب بمانند تا این‌که نظام را به تغییر وادار کنند؟
- آیا این احتمال وجود داره که نظام آن‌قدر ضعیف بشود که اجازه چنین تجمعی را به مردم بدهد؟
- آیا جدا شدن نیروهای امنیتی از بدنه ارتش و سپاه و بسیج و... شرط ضروری برای براندازی این نظام است؟
- آیا متصور است که تحریمهای خارجی نظام را به فروپاشی کامل و براندازی برساند؟
- آیا براندازی حکومت بدون کمک خارجی و مشخصاً حمله نظامی خارجی امکان‌پذیر است؟
- نظرتان درباره گزینه فروپاشی کنترل‌شده نظام از طریق نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت چیست؟ و چقدر می‌تواند موفق باشد؟
- اعتصابات سراسری چه نقشی یا جایگاهی در براندازی حکومت دارند؟
- گزینه اصلی برای براندازی پس چیست؟ و قیام و شورشی که از آن صحبت می‌کنید چطور باید شکل بگیرد؟
- راه‌حل شورش و قیام راه‌حل پرهزینه‌ای است، آیا نمی‌شد راه‌کار کم‌هزینه‌تری پیدا کرد؟
- برنامه مجاهدین برای آینده ایران چیست؟
 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ac2e8021-0b62-443a-9236-366de44f6b9c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات