728 x 90

رخداد - تهدید و ارعاب در وحشت از اوجگیری فضای انفجاری

خامنه‌ای در تنگنای بحران قیام و انزوایی بی‌سابقه تلاش می‌کند با انقباض و سرکوب، انفجار پایانی را به‌تأخیر بیاندازد.

اردشیر مطهری، نماینده مجلس ارتجاع ۳تیر ۹۹: «مگر می‌شود بحرانها را با شب بخوابیم و صبح تدبیر بکنیم... یک سر سوزن در قضیه بنزین تدبیر نبود... در این قصه مگه ما شوخی داریم تو امنیت کشور؟؟؟».

سرجلاد قضاییه ابراهیم رئیسی ۲تیر ۹۹: «ما در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم نسبت به امنیت نظام امنیت مردم امنیت شهرها امنیت جامعه موضوع برای ما بسیار مهم است».

سرکرده دادگستری استان اصفهان در همین فضای استیصال به تهدید و خط نشان کشیدن برای مجاهدین پرداخت و گفت:

«یقینا قاطعانه با دست‌نشانده‌ها و آشوب‌گران برخورد خواهیم کرد به‌گونه‌یی که امروز ۸پرونده مربوط به اتفاقات ذکرشده نهایی و حکم مفسد فی الارض برای آنها ثابت شده است»(محمدرضا حبیبی، سرکرده دادگستری استان اصفهان - نمایش جمعه ۶تیر ۹۹).

وی در این تهدید مجبور به این اعتراف شد که مشکل اصلی، فروریزی هیمنه خامنه‌ای به‌عنوان ستون خیمه نظام است: «دشمن امروز به‌دنبال شعله‌ور کردن آتش فتنه است، آنها امیدشان به اختلاف داخلی است... همه باید متحد پشت مقام معظم رهبری در جهت افزایش ماندگاری نظام جمهوری اسلامی بیاستند»(محمدرضا حبیبی، سرکرده دادگستری استان اصفهان - نمایش جمعه ۶تیر ۹۹).

آخوند روحانی ۳تیر ۹۹: «اصلاً نباید بگذاریم هیچ دعوایی درست بشود با همه باید سازش کنیم و بسازیم کمک بکنیم».

مشکل ماندگاری و هراس از انفجار اجتماعی در سایر نمایش‌های جمعه هم شنیده شد.

آخوند آل هاشم نمایش جمعه تبریز ۶تیر ۹۹: «درصدد ایجاد و تقویت نارضایتی عمومی و نارضایتی مردم از نظام و حاکمیت هستند و با دامن‌زدن به این تشکیلات، می‌خواهند نارضایتی‌های مردمی را به کف خیابان‌ها بکشند».

اینها تلاش‌های مأیوسانه خامنه‌ای برای بقا و امنیت نظامی است که در میان شعله‌های خشم گرسنگان هیچ شانسی برای بقا و ماندگاری ندارد.