728 x 90

رخداد ـ زنجیری از اراده و آتش علیه استبداد

روز سه‌شنبه ۱۸فروردین مردم به جان آمده با فریاد علیه بیداد زمانه، زنجیری از اراده و آتش علیه غارتگران حاکم تشکیل دادند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان ـ ۱۸فروردین۱۴۰۰

اهواز: فریاد فریاد از این همه بیداد

اصفهان: ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم

 

در همین روز دانشجویان بیرجند علیه کمبود بودجه و مشکلات دانشگاه، زنجیره‌انسانی تشکیل دادند و معلمان در تهران و رشت و یزد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از معلمان: چرا باید فاصله خدمتی که ایجاد شده و مسببش من نبودم تاوانش را من بدهم؟

 

در این روز مردم محروم روستای کربال استان فارس که غارتگران نان‌شان را بردند و آب و حقآبه‌شان را دزدیدند، پل حسن آباد را بستند با فریادهای آتشین بست نشستند. مادران با صدای بلند فریاد برآورند: کربال شده کربلا واویلا واویلا

 

در این روز بازنشستگان با تشکیل زنجیرهٔ انسانی در ۲۶شهر، رو در روی حاکمان جنایتکار ایستادند و نشان دادند دیگر فریب وعده‌های پوشالی غارتگران را نمی‌خورند

در اصفهان در حالی که بازنشستگان از تحریم انتخابات می‌گفتند آخوندی در کنار خیابان ظاهر شد و پس از هوکردن جمعیت انبوه تظاهر کننده فرار را بر قرار ترجیح داد.

این تنها حلقه‌ای از زنجیره‌انسانی و شعله‌ای از آتش فروزان خشم مردم محروم علیه ملایان و سایر جنایتکاران حاکم است.