728 x 90

رخداد ـ سال سیاه برای پرستاران

چرا هر چه آمار قربانیان بیشتر می‌شود، دزدی و تجارت در وزارت بهداشت بیشتر و فشار و محرومیت پرستاران بیشتر می‌گردد؟

 

ولی اسماعیلی عضو مجلس خامنه‌ای ـ ۱۸شهریور ۱۴۰۰

وزیر بهداشت نبایستی جز کارتل‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی باشد اگر باشه چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌خواهد تصمیم بگیرد برای واردات ام آی آر از اینطرف شرکتش دارد وارد می‌کنه بایستی اول کارتل‌های خودش را ببیند که چه جوری است سود می‌کند؟ نمی‌کند؟ بعد تعارض منافع پیش میاد

 

روزنامه مردم‌سالاری با اشاره به نابودی پرستاران در ساختار فاسد وزارت بهداشت نوشت:

پژوهش‌ها نشان داده ۱۵درصد پرستاران از افسردگی و ۴۶درصد از اضطراب برخوردار بودند. هم‌چنین ۲۷درصد دارای افکار خودکشی بوده و حدود ۱۰درصد آمادگی برای خودکشی داشتند.

 

دکتر حیدری از تبریز ـ ۱۹شهریور ۱۴۰۰:

کاری کردید که کل سیستم درمان از هم فروپاشیده کادر درمان را نابود کردید شما بیشترین تعداد پرستاران دنبال فرار از این مملکت هستند خوب چرا؟ بعضی از پرستاران را شما ۹ماه تمام حقوق‌شون رو ندادین شما. خود شما حاضرین ۹روز بدون حقوق کار کنین آقای وزیر آقای رئیس‌جمهور قلابی؟

مجری تلویزیون خامنه‌ای: تو همین ۲۰ماه کرونا بسیاری از پرستارانی که در واقع تو همین مملکت بچه‌های همین آب و خاک هستن اینجا زحمت کشیدن درس خوند اقدام به مهاجرت کردند

 

روزنامه شرق ۲۳شهریور با اشاره به سالی سیاه برای پرستاران نوشت:

سیاست وزارت بهداشت تاکنون این بوده که تمام فشارها را به کادر درمان وارد کرده و به قولی از کیسه مال و جان آنها خرج کند. نتیجه نیز مرگ عزیزانی خواهد بود که جایگزینی ندارند

 

دکتر حیدری از تبریز ـ ۱۹شهریور ۱۴۰۰:

آنقدرتو این مملکت شما خون ریختید که هیچ چاره‌ای جز سرنگونی و فقط سرنگونی نخواهید داشت خشم این ملت به قدری متراکم شده که دودمان شما را به‌باد خواهد داد و خاندان شما را نابود خواهد کرد

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات