728 x 90

رخداد ـ موشهای آزمایشگاهی مافیای دارو!

روزی که خامنه‌ای خرید واکسنهای معتبر را ممنوع اعلام کرد تا ضمن گرم‌کردن بازار شرکتهای داروسازی سپاه، مردم را زمین‌گیر کند، گفت:

خامنه‌ای – ۱۹دی۹۹:

من واقعاً اعتماد هم ندارم، نمی‌دانم، گاهی اوقات هست که اینها می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند، ببینند اثر می‌کند یا نمی‌کند.

با همین فرمان داروهای تقلبی شرکتهای وابسته به سپاه با قیمتهای نجومی وارد بازار شد و مافیای دارو یک‌شبه ره صد ساله پیمود

علی مویدی خرم‌آبادی ـ ۱۹شهریور۱۴۰۰:

من به صراحت می‌گم هم به مردم هم به ملت هم به کارگزاران هم به نظام میگم که مافیایی که در دارو داریم در هیچ جا و در حوزه دیگری نداریم.

علویان رئیس حکومتی سازمان نظام پزشکی تهران

سایت انتخاب ـ ۲۰شهریور۱۴۰۰

در بحث واکسن گفتیم مردم را موش آزمایشگاهی نمی‌کنیم اما در دارو کردیم

خامنه‌ای – ۱۹دی۹۹:

می‌خواهند واکسن را روی ملت‌های دیگر امتحان کنند

آن‌قدر دست مافیای دارو در بازی با جان مردم باز شد که روز روشن با داروهای بیماران اورژانس، تلویزیون وارد کردند.

تلویزیون خامنه‌ای ـ شهریور۱۴۰۰:

مجری: یکی از این ارگانهای دولتی واردات میز و صندلی و تلویزیون کرده بود به جای تجهیزات پزشکی

مویدی: وزارت بهداشت بود.

قاضی‌زاده هاشمی:

یک عده از این اقتصاد چرخه بیماری کرونا هم سود می‌برند

فقط همین داروها در ماه حدود ۳هزار میلیارد تومن بار مالی داره فقط همین چند قلم دارویی که عرض کردم خدمتتون. هر ماه ۳هزار میلیارد تومن.

بله! مافیای سپاه با توزیع داروهای فاسد مال و جان مردم را غارت کرد و داروهای معتبر را به لبنان و سوریه فرستاد.

 

غلامرضا مرحبا سخنگوی حکومتی کمیسیون اقتصادی:

بخشی از داراییهای این مردم و مربوط به این کشور به همین ترتیب هدر رفته و ما متأسفانه بخشی از این داروها از کشور خارج شده

 

دکتر حیدری از تبریز ـ ۱۹شهریور۱۴۰۰:

آنقدرتو این مملکت شما خون ریختید که هیچ چاره‌ای جز سرنگونی و فقط سرنگونی و سرنگونی نخواهید داشت

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات