728 x 90

رخداد ـ همراه با خوزستان ـ مرگ بر خامنه‌ای

کانون‌های شورشی در کرج ـ ۲۹تیر۱۴۰۰

ماکانون‌های شورشی در کرج آماده هستیم همراه با مردم خوزستان فریاد می‌زنیم مرگ بر خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای

روزنامه آرمان ـ ۲۸تیر ـ ۱۴۰۰:

دوباره حوادث تلخ تکرار و تکرار خواهند شد. امروز مردم روزبه‌روز به این اعتراضات اضافه می‌شوند

تهران ـ مترو صادقیه ۲۹تیر۱۴۰۰:

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی

اهواز ـ ۲۸تیر۱۴۰۰:

خونم و جانم فدای تو ای کارون ـ خونم و جانم فدای تو ای کارون

تهران ـ مترو صادقیه ۲۹تیر۱۴۰۰:

مرگ بر اصل ولایت فقیه ـ مرگ بر اصل ولایت فقیه

آیا این آتش خاموش می‌شود؟ آیا جوانان تشنه کام خوزستان صحنه را ترک می‌کند؟

یک هم‌وطن از خوزستان ـ ۲۸تیر۱۴۰۰:

چه آب را قطع کنن، چه غذا را قطع کنن، تا آخرین تا آخرین قطره خون اینجا ایستادیم.

در نظام قتل‌عام نان و آب و جان مردم مصادره می‌گردد و لب‌تشنه‌گان در سرزمین زرخیز خوزستان، کنار کارون قتل می‌شوند.

افشاگری یک هم‌وطن خوزستانی ـ ۲۸تیر۱۴۰۰:

نمیریم. فکر نکنید میریم از این زمین. این زمین اجدادمونه. نفت برای خودتون. گاز برای خودتون. یزید ۷۲نفر را کشت شما میلیونها را کشتید.

یک هم‌وطن از شهریار ـ ۲۹تیر۱۴۰۰:

یزید زمان مردمان خوزستان را می‌کشد برای این‌که آب می‌خواهند.

روزنامه آرمان ـ ۲۹تیر:

مجموعه‌ای از اعتراضات مختلف با خواسته‌های گوناگون در اقصی نقاط ایران وجود دارد که اگر یکی از آنها آرام بگیرد دیگری در جایی دیگر سر باز می‌کند.

یک هم‌وطن از آمل ـ ۲۹تیر۱۴۰۰:

ما تا جای جای نقطه ایران پشت شما هستیم

جوانان کرج ـ ۲۹تیر۱۴۰۰:

سپاهی حیا کن مملکت‌رو رها کن ـ سپاهی حیا کن مملکت‌رو رها کن

شورش جوانان ایذه ـ ۲۹تیر۱۴۰۰:

توپ تانک فشفشه خامنه‌ای کشته شه - توپ تانک فشفشه خامنه‌ای کشته شه

بله! خوزستان تنها نیست و این آتش ریش و ریشه را می‌سوزاند.

شورش جوانان ایذه ـ ۲۹تیر۱۴۰۰:

مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر خامنه‌ای ـ مرگ بر خامنه‌ای ـ