728 x 90

رخداد ـ پرتوی از خشم زحمتکشان

معلمان جوان همراه با پدران و مادران بازنشسته و جمعی از غارت‌شدگان دست در دست هم رودروی نظام غارت ایستادند و بر تبعیض و استثمار آخوندی شوریدند.

شعار معلمان جوان ـ ۲۳فروردین ۱۴۰۰:

شعار هر معلم مرگ بر استثمار ـ شعار هر معلم مرگ بر استثمار ـ

زحمت صد برابر حقوق نابرابر – زحمت صد برابر حقوق نابرابر

 

شدت خشم و نفرت عمومی، پاسدار قتل‌عام را مجبور کرد اعتراف کند که تحریم انتخابات گذشته نتیجهٔ همین تبعیض و نفرت اجتماعی بود.

پاسدار مصری در مجلس آخوندی ـ ۲۴فروردین ۱۴۰۰:

ما از این تبعیضها خیلی سرمایه اجتماعی از دست دادیم خیلی سرمایه‌های اجتماعی که عظیم‌ترین و مهمترین سرمایه کشور ما هست به مخاطره افتاده آخرین نمونه‌اش مشارکت مردم در انتخابات گذشته است نتیجه چی بود؟

 

هم‌چنین روز چهارشنبه ۲۵فروردین بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق فراخوان قبلی در ۲۳شهر به میدان آمدند.

یکی از بازنشستگان در شوش ـ ۲۵فروردین ۱۴۰۰:

اینها تمام رفتنی‌اند آقاجون دیگه شعار آرام فایده نداره حواستون باشه باید حقمون‌رو قبل از فروردین‌ماه بگیریم.

شعار بازنشستگان: ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم - ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم.

 

غارت‌شدگان بانک مرکزی نیز مقابل غارتکده علیه غارت اندوخته‌ها و سفره‌هاشان تجمع کردند.

یک هم‌وطن: بولوار میرداماد روبه‌روی ساختمون بانک مرکزی مردم تجمع کردند و مالباختگانی هستند که توی سامانه‌های بانک مرکزی پولشون خورده شده.

 

هم‌چنین شماری از داروسازان در تهران، مشهد، اصفهان و رشت دوشادوش بازنشستگان و معلمان در اعتراض به سیاست‌های ظالمانه و ساختار انجمن داروسازان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

بازنشستگان در تبریز ـ ۲۵فروردین ۱۴۰۰:

بازنشسته بیداره از حق خود نمی‌گذره - بازنشسته بیداره از حق خود نمی‌گذره.

بازنشستگان در اصفهان ـ ۲۵فروردین ۱۴۰۰:

حاصل کار دولت غارت خون ملت،

هر وعده که دادند به ما باد هوا بود عدالت کجایی عدالت کجایی؟

 

این است شعله‌ای از آتش خشم بازنشستگان، معلمان، داروسازان و سایر زحمتکشان علیه جنایت حاکمان در کف خیابان