728 x 90

چرا تلگرام مسألهٔ رژیم می‌شود؟

فیلترینگ تلگرام
فیلترینگ تلگرام

 

پاسدار عبدالله گنجی در روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران مطلبی با عنوان «چرا تلگرام مسأله می‌شود؟»، نوشته است که وقتی آن را می‌خوانیم درمی‌یابیم که چرا تلگرام به مسأله شماره ۱ رژیم تبدیل شده است.

نویسنده با ادبیات پاسداری می‌خواهد این مطلب را جا بیاندازد که موضوع تلگرام به خاطر خود تلگرام نیست؛ زیرا تا آنجا که به نفس استفاده از این پیام‌رسان خارجی برگردد، علی‌ خامنه‌ای، حسن روحانی، سردمداران ریز و درشت نظام، گردانندگان نمایش جمعه و حتی آخوند علم‌الهدی از تلگرام استفاده می‌کردند. همین علم‌الهدی که دشمن شماره ۱ فضای مجازی و تلگرام قلمداد می‌شد تا روزهای قبل از فیلترینگ تلگرام حاضر به دل‌کندن از آن نبود. وقتی به پیام‌رسان‌های وزارتی کوچ کرد از دیدن کسادی آنها به وحشت افتاد و با دستپاچگی تمام به تلگرام برگشت تا از آخرین قطرات آن استفاده ببرد. لازم به یادآوری است که به‌رغم فیلتر بودن توئيتر و اینستاگرام سردمداران نظام از جمله خامنه‌ای و روحانی از آن استفاده می‌کنند و به اینجا که می‌رسد «حرام بودن» این رسانه‌های تکفیری با کلاه‌شرعی حلال می‌شود!

پاراگراف زیر از نوشته همین پاسدار رک و پوست‌کنده دست روی درد اصلی نظام می‌گذارد:

«...اما عده‌‌یی اصلاً برای‌شان مهم نیست که مسأله تلگرام چیست؟ و اصلاً دوست ندارند بدانند و اگر هم بدانند احساس نمی‌کنند مسأله آنان هم هست. انگاره ذهنی برخی این است که حاکمیت از تلگرام می‌ترسد. گیریم حاکمیت می‌ترسد از چه می‌ترسد؟! از حرف‌زدن مردم با همدیگر؟! از گروه‌های خانوادگی و کاری؟! از کانال‌های اداری؟! در این‌باره هم عده‌‌یی دوست ندارند بدانند که حاکمیت از چه می‌ترسد، فقط دوست دارند این انگاره را پرروش ‌دهند. اما سؤال اساسی این است که چرا تلگرام به مسأله اصلی کشور تبدیل می‌شود»؟

در جای دیگر او با ادبیات وارونه خود به میزان تأثیرگذاری این پیام‌رسان اعتراف می‌کند و از آن با عبارت «ابعاد مخرب، مبهم و امنیتی ـ فرهنگی تلگرام» یاد می‌کند و با این‌که سعی می‌کند حرف اصلی را در لفافه حرف‌های حاشیه‌یی دیگر بپوشاند و به باند مقابل بگوید که این‌قدر تلگرام را به تعطیلی شغل‌های مردم منحصر نکنید، اما سرانجام تاب نمی‌آورد و بند را آب می‌دهد و از شدت غیض دندان‌قروچه کنان می‌گوید:

«چرا به مردم نمی‌گویند مجاهدین با نام و پوشش «مال‌باختگان» کانال تلگرامی درست کرده و مردم را هدایت می‌کردند».

پاسدار فرهنگی نظام، در پاراگراف دیگر این معنا را بالغ می‌کند و بی‌پرده به مشکل اصلی و اصل مشکل اعتراف می‌کند: «براندازی»؟

«چرا به مردم نمی‌گویند روسیه که مسأله فرهنگی ـ مثل ما ـ ندارد نیز این‌گونه کرد. روسیه از چه می‌ترسد؛ از انحراف جوانان یا براندازی؟ قطعاً هیچ‌کدام اما می‌داند تلگرام ابزاری در دست دشمنان روسیه علیه اقتصاد و امنیت‌ این کشور است».

بله، این ترس از شکل‌گیری مجدد قیامی در اندازه یا بزرگ‌تر از قیام دی ۹۶ و خطر براندازی بود که نظام را مجبور کرد شتاب‌زده به فیلترینگ تلگرام روی بیاورد اما نمی‌داند که مسأله و صورت‌مسأله از بین نرفت و فقط از روی میز پاک شد.

براندازی سلطنت مطلقه فقیه به یک خواست عمومی و مشترک مردم ایران تبدیل گردیده و از آن گریزی نیست. این خواست مشترک نه مشروط به تلگرام است نه به هیچ عامل دیگر. چنین اقداماتی تنها و تنها روند آن را شتاب می‌بخشد و تجربه نشان داده وقتی چیزی زیرزمینی می‌شود و به امری خطرناک‌تر تبدیل می‌گردد و دیگر نمی‌توان آن را مهار کرد.

روند رو به شتاب تحولات در روزهای آینده این را نشان خواهد داد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8e6c3b4d-1c55-4ac8-ad62-8e1561419cd0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات