728 x 90

سیل و امکانات مصادره شده مردم توسط پاسداران

هیچ خبری از پاسداران نیست!

هیچ خبری از پاسداران نیست
هیچ خبری از پاسداران نیست

سرانجام صلیب‌سرخ آلمان ۲۰قایق موتوری برای امدادرسانی به سیلزدگان ارسال کرد، خامنه‌ای و پاسدارانش از وارد کردن حتی یک قایق موتوری یا یک هواناو (هاورکرافت) برای نجات سیلزدگان خودداری کردند در حالی‌که همگان می‌دانند رژیم تعداد نامعلوم و بیشماری قایق‌های سبک و هاورکرافت دارد که با پول و مالیات همین مردم ساخته شده‌اند. امکاناتی که تنها برای ایجاد تنشهای سیاسی با همسایگان و دیگر کشورهای جهان و ایجاد امواج اخبار دروغین جهت روحیه دادن به پاسداران درهم‌شکسته آخوندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این روزهای پر حادثه سیل، وارد کردن این قایق‌ها و شناورهای کارآمد و ویژه به مناطق سیل‌زده حداقل کاری بود که خامنه‌ای و پاسدارانش می‌توانستند انجام دهند و البته که نکردند.

 

قایقهای سبک پاسداران.

قایق‌های سبک پاسداران که می‌توانستند به مردم سیل‌زده کمک کنند اما...

 

اکنون مردم سیل‌زده ما به‌خوبی می‌دانند که در تک به تک لحظاتی که نیازمند حداقل کمکهای امدادی بوده و بهترین امکانات مورد نیازشان را پاسداران در پادگانهای خود تلنبار کرده‌اند، آنان تنها و تنها باید به همان امکانات ابتدایی خود متکی باشند چرا که خامنه‌ای و پاسدارانش مطلقاً هیچ نیتی برای کمک به مردم سیل‌زده ندارند.

خامنه‌ای که خشم و خروش مردم نسبت به دیکتاتوری خود و نفرت توده‌ها از پاسداران سرکوبگر را بهتر از هرکس دیگری می‌داند و به عمق کینه مردم نسبت به پاسداران آگاه است تمامی امکانات ملی این کشور را از مردم مضایقه می‌کند تا مردم را در غم مصیبت‌های خود غرق کرده و متقابلاً شاید بتواند کشتی توفان‌زده دیکتاتوری خود از ورطه سرنگونی نجات دهد!

 

سرکوبشان شود

امکانات مردم ایران از خودشان دریغ می‌گردد تا بعداً خرج سرکوبشان شود!

در جریان سیل استان گلستان تعداد از هموطنانمان که در حال جابه‌جایی با بلم‌ها و قایق‌های بومی بودند غرق شدند! غرق شدگان هنگام جابه‌جایی با قایق‌های محلی دچار سانحه شدند در حالی‌که قابل پیشیگری بود. خامنه‌ای و پاسداران جنایتکارش می‌توانستند با ارسال اندکی از همان امکاناتی که به خودشان اختصاص داده‌اند از بار مصیبت و افزایش قربانیان سیل بکاهند اما روشن است که خامنه‌ای و پاسداران جهل و جنایتش از آنجا که تنها به فکر حفظ نظامند، امکانات را برای مقابله با خشم و خیزشهای مردم مصیب‌زده نگاه داشته‌اند. بنابراین مردم و در این میان جایی ندارند و اگر هم سرکردگان سپاه و دولت در مناطق سیل حاضر می‌شوند به بیان صدباره مردم سیل‌زده تنها برای عکس و نمایش است.

دیر نیست روزی که مردم تمامی امکانات به یغما رفته‌اشان را از حلقوم خامنه‌ای و پاسدارانش بیرون کشیده و تک به تک آنها را در مقابل جنایت‌هایشان قرار داده و رأی دادگاههای صالحه ملی را بر پیشانی‌شان بکوبند!

 

پاسداران وارد صحنه نشدند

در جریان سیل گلستان حتی یک قایق پاسداران وارد صحنه نشد

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c4b8bd5d-7312-4ef2-af54-41d4e290d566"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات