728 x 90

شکستن طلسم ولایت در منطقه

ایران، اخراج اخراج!
ایران، اخراج اخراج!

«دیروز شاهد بودیم که جماعت تو، خیمه‌های افراد بی‌گناه در کربلا را سوزاندند. ما معمولاً برای خیمه‌های امام حسین گریه می‌کردیم. اما به‌نظر می‌رسد صحنه‌های کربلا در شکل دیگری دارد تکرار می‌شود».(العربیه ۱۸آبان ۹۸)

این سخنان صبحی طفیلی، دبیرکل پیشین حزب‌الله است؛ همان گروهی که رژیم برای پیشبرد اهداف تروریستی و توسعه‌طلبانه‌اش در لبنان تأسیس کرد. طفیلی این اظهارات را بعد از حمله مزدوران خامنه‌ای به چادرهای تظاهرکنندگان و آتش زدن آنها در میدان تحریر بغداد، خطاب به ولایت‌ فقیه پوشالی بیان‌ کرد و در ادامه خامنه‌ای را «بزرگترین حامی فساد در لبنان و عراق» دانست.(همان منبع)

تظاهرات عظیم و مستمر مردم عراق و لبنان که رژیم را عامل اصلی جنایت و فساد در سرزمین‌ خود می‌خوانند و اصرار آنان بر اخراج مزدوران ولایت‌ فقیه از این دو کشور، شکی باقی نگذاشته است که دعاوی رژیم و مزدورانش مبنی بر نفوذ در منطقه تا کجا بی‌پایه و اساس است. همگان به‌چشم خود دیدند که چگونه قیام‌کنندگان در عراق مخصوصاً در شهرهای شیعه‌نشین تصاویر منحوس خامنه‌ای را پاره کرده و مورد اصابت لنگه ‌کفش قرار می‌دادند. اظهارات صبحی طفیلی بر علیه خامنه‌ای را نیز می‌توان در شمار همین علائم به‌حساب آورد که بر هیمنهٔ ولایت سفیانی ارتجاع در منطقه خط بطلان می‌کشد.

 

شکست ولی‌فقیه در عراق قانونمند یا خودبه‌خودی؟!

اگر آنچه امروز در لبنان و علی‌الخصوص در عراق می‌گذرد را نه حوادثی خودبه‌خودی بلکه رویدادهایی قانونمند بدانیم، آنگاه معلوم می‌شود که رویای برقراری «امپراطوری اسلامی» و تشکیل «هلال شیعی» تا کجا بی‌پایه و سست‌بنیان بوده‌ است. این همان آرزویی است که خمینی از همان روزها نخستین غصب حاکمیت در ایران در سر می‌پروراند ولی با خود به گور برد! وجود یک آلترناتیو قوی و مسلمان که طی ۴دهه گذشته لحظه‌ای دست از سر ولایت‌ فقیه برنداشته، واقعیتی است انکارناپذیر! پوشیده نیست که این آلترناتیو چه بهای سنگینی از خون و رنج فرزندان مردم ایران برای این مبارزه پرداخته است. علاوه بر این ۱۴سال پایداری و روشنگری مقاومت ایران در داخل خاک عراق و افشای واقعیت رژیم آخوندی و خواب‌های پلیدی که برای سایر خلق‌های منطقه دیده‌ بود، نیز موجب گشت تا رویای خام رژیم برای همیشه نقش بر آب گردد. تأثیرات انکارناپذیر و متقابل خیزشها و خروشهای دو ملت ایران و عراق خود را در مواضع مشترک مردم و مقاومت ایران با مواضع قیام‌کنندگان قهرمان عراقی و شعارهایشان نشان می‌دهد. در آنجاست که با حملات تیز و مشخص به ولایت‌ فقیه وی را عامل اصلی همه نابسامانی‌های کشورشان عراق به‌حساب می‌آورند؛ همان تضادی که مقاومت ایران ۴دهه است از تکرار آن خسته نمی‌شود و نسبت به آن هشدار می‌دهد. فراموش نکرده‌ایم که خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب مقاومت ایران سال‌ها پیش هشدار داده‌ بودند که خطر بنیادگرایی رژیم در عراق صدبار بیشتر از خطر اتمی اوست.

 

بر باد رفتن سرمایه‌گذاریهای میلیاردی ولی‌فقیه در منطقه بدون تردید قیامهای قهرمانانه در عراق و لبنان و هدف‌گیری صحیح آنها بر روی خامنه‌ای و رژیم آخوندی تأثیرات بسیار زیادی در سایر کشورهای مسلمان منطقه نیز گذاشته و پنبهٔ دعاوی پوچ رژیم مبنی بر نفوذ در کشورهای مسلمان را خواهد زد. این نشان می‌دهد که رژیم به‌رغم سرمایه‌گذاریهای میلیاردی از کیسه مردم محروم ایران، هیچ طرفی از اقدامات توسعه‌طلبانه و تروریستی خود در منطقه نبسته ‌است. اظهارات صبحی طفیلی که از این پس شاهد نمونه‌های بیشتری از این دست موضع‌گیری‌ها بر علیه رژیم خواهیم بود، مؤید طلسم‌شکستگی ولی‌فقیه در منطقه و طبعاً نویددهندهٔ سرنگونی عاجل این رژیم در ایران‌زمین است.