728 x 90

ضرورت بازشناسیِ مجاهدین خلق در آستانه‌ٔ ۵۹ سالگی

سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران

مُهری بر جریده‌ٔ زمان

تاریخ پنجاه ساله‌ٔ ایران همواره نام مهرشده‌ٔ سازمان مجاهدین خلق ایران را در پای سرفصل‌های مهم و تعیین‌کننده‌ٔ سیاسی و اجتماعی ثبت نموده است. به‌طور خاص باید به ۴۵سال گذشته اشاره کرد که در هماوردی اصلی بین آزادیخواهی و دیکتاتوری، نام مجاهدین خلق به‌عنوان اصلی‌ترین هماورد دیکتاتوری آخوندی، در صحنه‌ٔ سیاسی ایران و جهان جریان داشته است.

این قدمت از مبارزه‌یی طولانی که بیشترین عمر آن در جهانی تک‌قطبی ــ با شاخص افول آرمان‌گرایی و رسوب کردن مبارزات حرفه‌یی و تشکیلاتی ــ بوده است، ضرورت بازشناسیِ سازمان مجاهدین خلق ایران و علت ماندگاری و قدرت تشکیلاتی آن را ایجاب می‌کند. این قدمت طولانیِ پافشاری بر حق آزادی و وفای به آن، اکنون مْهری بر جریده‌ٔ زمان شده است.

 

مجاهدین خلق در آینه‌ٔ قیام ۱۴۰۱

در ادامه‌ٔ مسیر طولانیِ حیات مجاهدین خلق و اثرگذاری‌شان بر تمام تحولات سیاسیِ ۴۵سال گذشته‌ٔ ایران علیه دیکتاتوری ولایت فقیهی، رخدادها و خروجیِ قیام ۱۴۰۱ نیز، بازشناسیِ مجاهدین و علت ماندگاری‌شان را تأکید می‌کند.

قیام طولانی سال۱۴۰۱ عرصه و میدان آزمایش افراد و نیروهای سیاسی ایران در شناخت و تحلیل مبانی این قیام و اصول حاکم بر آن بود. تمام تحولات سیاسی و نیرویی در این قیام بزرگ، منجر به بازشناسیِ میزان اصالت نیروها و علت ماندن یا نماندن‌شان در تداوم این قیام شد. با وجود آن‌همه بازیهای سیاسیِ اتاق فکر نظام ولایی با مسیر این قیام و هم‌سویی برخی عناصر ایرانی و بازیگران بین‌المللی برای به‌انحراف کشاندن مسیر و اهداف این قیام ــ که از قضا هدف‌شان از دور خارج کردن نقش مجاهدین بود ــ پس چرا مجاهدین خلق کماکان بر همان پاشنه‌ٔ ۴۵ساله ماندند و تشکیلات‌شان، اصلی‌ترین سوژه‌ٔ اتاق فکر نظام ولایی با زعامت خامنه‌ای شده است؟

 

پرچمی برافراشته بر فراز ۵۸سال توفان

در آستانه‌ٔ ۵۹ سالگی این سازمان، خوانش این مسیر با راهنمایی سه شاخص، ضرورت یافته است.

بررسی تاریخچه‌ٔ پرپیچ‌وتاب سازمان مجاهدین خلق و مراحل مبارزات آن با دیکتاتوریهای شاه و شیخ، سه عامل اصلی را در پیشتازی، ماندگاری و تضمین تداومشان یادآوری می‌کند:

۱ ـ تأکید مداوم و سوگندواره‌ٔ مجاهدین به «آرمان آزادی» و وفاداری به آن با پرداختن سنگین‌ترین قیمت‌های جانی، مالی، خانوادگی، تشکیلاتی و سیاسی.

۲ ـ گم نکردن تضاد و مانع اصلی تحقق آزادی و برابری در میان توفانهای عظیم سیاسی در داخل و خارج ایران طی ۴۵سال اشغال ایران توسط دیکتاتوری ولایت فقیهی.

۳ ـ فرونکاستن از مبارزه‌ٔ مداوم، مستمر و تشکیلاتی با دیکتاتوری در داخل و خارج ایران. در گذار زمان، بیشتر و عمیق‌تر کردن این مبارزه به‌عنوان چشمه‌ٔ جوشان نوآوری، کشف قوانین تغییر، امیدآفرین و تضمین انطباق فعال با دگرگونی‌های ناگزیر مبارزه‌یی پیچیده و همه‌جانبه.

این سه عامل همیشه مثل پرچمی بالای توفانهای ۵۸سال گذشته‌ٔ حیات مجاهدین برافراشته بوده است.

 

کیمیای تراز مرزبندی

معیار مجاهدین خلق در برخورد با نیروهای سیاسی ایران، اعم از خمینی در اوان حکومت‌اش و سپس وارثانش تا بقیه‌ٔ نیروها در بیرون حاکمیت، فقط همین سه عامل فوق بوده است. این سه عامل برای مجاهدین، کیمیای تراز مرزبندی میان آزادی و دیکتاتوری بوده است و هنوز ادامه دارد. به‌همین دلیل مجاهدین خلق در هیچ دوره از حیات طولانی‌شان، معیارهای ایدئولوژیک و اعتقادی را شاخص مرزبندی با دیگران قرار نداده‌اند و آن را غیراصولی و انحرافی دانسته‌اند و می‌دانند.

[از قضا شکست تاریخی و اجتماعیِ خمینی و وارثانش ــ حتا با داشتن سلطه و حکومت ــ به‌دلیل توسل به ایدئولوژی و عقیده به‌عنوان مرزبندی میان انسان‌ها و گروهها و عناصر درون خودش بوده است.]

 

قانون اساسی ماندگاری

مجاهدین خلق تضمین ماندگاری و اعتلای‌شان در خارج ایران را مدیون متعهد ماندن‌شان ــ چه فردی، چه جمعی و تشکیلاتی ــ به این سه عامل هستند.

مجاهدین خلق، انقلاب درونی‌شان و رسیدن به ضرورت نقش رهبری را با وفاداری به این سه عامل، کشف کردند. این کشف هم از قضا، این سه عامل را برای آنها قانون اساسی و مانیفست ماندگاری و وحدت تشکیلاتی نمود و پس از انقلاب درونی، بر وفاداری‌شان به این سه عامل، بسا بیش از گذشته تأکید کرده‌اند.

مجاهدین خلق با این سه عامل، نگاه تک‌تک هزاران شقایق آزادی و خون آنان را همواره‌تر و تازه و گواه و زنده نگاه داشته‌اند و حضور این کهکشان را سایه‌به‌سایه‌شان، همراه و ناظر دارند.

 

گرامیداشت گنج عناصر پنج‌گانه

خروجی قیام ۱۴۰۱ به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین تحول سیاسی و اجتماعی در یک دهه‌ٔ اخیر ایران بر مواضع اصولی، بر اصالت تاریخی، بر پرنسیپ سیاسی، بر ضرورت پرداخت بها و دوری از بی‌هزینه‌گی و بر حقانیت تشکیلات تأکید کرده است. تجسم عینیت‌یافته‌ٔ این عناصر پنج‌گانه و سرمایه‌ٔ نقد آنها را در صحنه‌ٔ سیاسی ایران، در سازمان مجاهدین خلق ایران و راه‌حل آن برای تحقق سرنگونی دیکتاتوری ولایی شاهدیم.

این عناصر پنج‌گانه را در هیأت گنجینه‌یی ملی و میهنی و انسانی قدر می‌شناسیم و ۵۹ سالگیِ سازمان مجاهدین خلق ایران را که تشکلی عینیت‌یافته از این عناصر است، گرامی می‌داریم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/acbdc093-b9b3-4ad5-ae69-4df72ce9c0fa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات