728 x 90

قیام آبان۹۸؛ بهبهان خروشان

آبان ۹۸ صحنه‌ٔ خروش مردم ایران بود، خروشی که نه‌تنها متوقف نشده بلکه در استمرار و جوششی پیوسته جریان دارد. یکی از شهرهای پیشتاز قیام مردم ایران بهبهان است. شهری که در قیام آبان هم‌چون آتشفشانی خروشان نمادهای حکومتی را در آتش قهر خلق سوزاند و وحشتی بی‌پایان را در دل مزدوران حکومتی این شهر بر جای گذاشت.

بهبهان در قیام آبان ۹۸ دهها شهید تقدیم راه آزادی مردم ایران کرد

یکی از شهرهای پیشتاز قیام مردم ایران بهبهان بود. شهری که در قیام آبان هم‌چون آتش فشانی خروشان نمادهای حکومتی را در آتش قهر خلق سوزاند و وحشتی بی‌پایان را در دل مزدوران حکومتی این شهر بر جای گذاشت.

بهبهان در قیام آبان۹۸ دهها شهید تقدیم راه آزادی مردم ایران کرد.

محمد حسین قنواتی

مهرداد دشتی نیا

محمود دشتی‌نیا

احسان عبدالله نژاد

محمد حشم دار

شبنم دیانی

شبنم تدین

فرزاد انصاری

جاوید نامان

اسماعیل بازرگان

احمد رسولی

بهمن شاهیوند

سعید پیوندان

عبدالحمید ستاریان

محسن کاکاوند

علیرضا اسد خواه

یکی از شهیدان دلاور بهبهان در قیام آبان شهید سرفراز احسان عبدالله‌نژاد است، این تصاویر مراسم چهلم شهید احسان عبدالله‌نژاد است.

خامنه‌ای برای سرکوب مردم بهبهان از سپاه جنایتکارش استفاده کرد. مردم بهبهان بارها با دستانی خالی نیروهای مسلح و جنایتکار سپاه را شکست داده و وادار به عقب‌نشینی کردند.

آتش قیام در بهبهان در تیرماه ۹۹بار دیگر شعله‌ور شد. بار دیگر خشم مردم نمایان شد و مردم بهبهان مجدداً با نیروهای مزدور و سرکوبگر رژیم درگیر شدند.

خون شهیدان و یاد و راه‌شان در بهبهان فراموش نشده و نخواهد شد. جوانان بهبهان در مراسم عاشورا نیز، برای دوستان شهیدشان عزاداری کردند و یاد ۳ شهید سرفراز قیام آبان ۹۸ را گرامی داشتند.

یاد فرزاد انصاری‌فر، مهرداد دشتی‌نیا و محمود دشتی‌نیا.