728 x 90

قیام آبان۹۸ در شهر قدس

در جریان قیام آبان ۹۸شهر قدس (قلعه حسن خان) در غرب تهران بزرگ یکی از اصلی‌ترین شهرهای شورشی بود.

آتش قیام در شهر قدس از شامگاه جمعه ۲۴آبان ۹۸ شعله کشید.

هموطنی درهمان روز چنین گزارش می‌کند:

«جواب تیراندازهایی که رژیم به‌صورت مستقیم به‌صورت مردم بی‌گناه و با دست خالی تیراندازی می‌کردند و شلیک مستقیم می‌کردند. این قیام تازه شروع شده و ما هستیم تا آخرین قطره خونمان در مقابل ظلم وستم، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم آخوندی، به امید آزادی، روز حساب نزدیک است».

این هموطن تأکید می‌کند که مردم غیرمسلح بودند. اما بشنویم از فرماندارجنایتکار قلعه حسن خان که در یک مصاحبه به فرمان جنایت‌کارانه شلیک به مردم بی‌سلاح اذعان می‌کند:

«آنها درب را شکستند، داخل شدند، لباسشان را باز کردند و گفتند اگر می‌توانی بزن، چون می‌دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک را از بالا به آنها می‌دهند. ولی ما داده بودیم. من گفته بودم به آنها که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل، بزنید».

فرماندار قدس روز ۱۰آذر ۹۸ به روزنامه حکومتی ایران گفته بود:

«وقتی نیروی انتظامی می‌خواست به مرکز شهر برود با جمعیت دو هزار نفری مواجه می‌شد؛ در حالی که تعداد خودشان نهایتاً ۴۰نفر بود. (معترضان) نیروهایشان را توزیع کردند به سه یا چهار نقطه متفاوت و پراکنده؛ طوری بود که ما نمی‌دانستیم در جاهای مختلف چند نفر قرار است بیایند».

او در مصاحبه با روزنامه حکومتی ایران گفت:

«در واقع از پنجره اتاق فهمیدیم نیروها آمدند و باید برویم بایستیم منتهی وقتی من رفتم نیروهای انتظامی را ببینم، دیدم نیروی انتظامی وجود ندارد اصلاً. درب اتاق بغل را با پایشان شکستند، خیلی سریع آمدند شاید نیم ساعت هم نبودند».

و این البته تنها گوشه‌یی کوچک از قهرمانی‌های جوانان شورشی شهرقدس است. جوانانی که نشان دادند هر لحظه که اراده کنند می‌توانند سپاه بزدل پاسداران را در هم بکوبند.