728 x 90

من زنم، رأی من سرنگونی است

از حق کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری محرومم کردید،

حق وزارت ندارم،

از حق قضاوت محرومم کردید،

حق انتخاب آزادانه پوشش رو از من سلب کردید. حق مسافرت بدون اجازه رو به من نمی‌دید،

از حق طلاق محرومم کردید،

حق آواز خوندن ندارم،

حق انتخاب آزادانه شغل رو از من گرفتید،

حق انتخاب آزادانه رشته‌های ورزشی رو ا زمن سلب کردید،

حق ورود به ورزشگاه رو ندارم،

دیه من رو نصف کردید،

سهمم از ارث رو نصف کردید،

تمام حقوق من رو غصب کردید، بعد می‌گید از حق دادن رأی برخوردارم؟ اون هم رأی دادن به مشتی پاسدار و جلاد زن‌ستیز؟ جز کلام آتشین «‌نه» چیزی از من نخواهید شنید. من یک زنم و از حق مقاومت و مبارزه برخوردارم. رأی من سرنگونیه. همراه با بیشمار زن و مرد آزادیخواه، ایران رو آزاد خواهیم کرد، ایران رو آزاد خواهیم و تمام حقوقم رو از شما پس خواهم گرفت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/946d91c6-2ffe-4c95-8a7b-0b3c8e5c7a24"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات