728 x 90

پای «توسعه سیاسی» بیایید تا جارو شوید!

قیام سراسری مردم ایران- آبان ۹۸
قیام سراسری مردم ایران- آبان ۹۸

 

هراس از تبعات قیام آبان‌ماه ۹۸ و استمرار آن عناصری از رژیم را واداشته که شیادانه سنگ مردم را به سینه بزنند و نسبت به نبود «توسعه سیاسی» و گوش ناشنوای حاکمیت در ناشنیدن صدای مردم اشک تمساح بریزند، و در باب «گشودگی اجتماعی و سیاسی» روضه‌خوانی کنند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت روحانی ریشه مشکلات مردم ایران خصوصاً مشکلاتشان در سالهای اخیر را حاصل سیاست‌های اقتصادی غلط درگذشته، و حاصل نبود «توسعه سیاسی» در جامعه می‌داند. او ضمن ابراز «نیاز به باور ملت»! و «باوری نوین« در این رابطه! می‌گوید: «تلاش سیاست‌گذاران در دوره‌های مختلف بر این بوده که این آرام بخشی اجتماعی نه با شکل‌گیری نهادهای میانجی که با اقتصاد توزیعی محقق شود. از سوی دیگر ابعاد دیگر توسعه به‌دلیل عدم باور به سیاست‌گذاریهای مناسب مغفول ماند. توسعه سیاسی شکل نگرفت و احزاب قدرتمند به‌وجود نیامدند و میانجی‌های سیاسی و سخنگویی سیاسی، اجتماعی جان نگرفتند».(روزنامه‌ ایران ۲۳ آذر ۹۸)

این مهره پیشانی سیاه اطلاعاتی و سرکوب در حالی از توسعه سیاسی حرف می‌زند که در سالهای دهه ۶۰همین پاسدار و همگنانش در باند موسوم به اصلاح طلب، مجری سرکوب نیروهای انقلابی خصوصاً سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.

تأسیس وزارت اطلاعات به همدستی او و دیگر مهره‌هایی نظیر سعید حجاریان و یک دوجین از عناصر باند فاشیستی موسوم به «مجاهدین انقلاب اسلامی» انجام گرفت که هدف اول آن، قلع و قمع سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان تنها نیروی رزمنده و سراسری در مقابل وحشی‌گری خمینی و نظام سرکوبگرش بود.

در شرایط کنونی هم این عناصر به خون مجاهدین و هر عنصر رزمنده‌ای که هدف آن براندازی رژیم است تشنه‌اند، آن‌چنان که در جریان قیام آبان ۹۸ تمامی هم و غم نیروهای سرکوبگر از جمله نیروی دست آموز علی ربیعی و همگنان او در وزارت اطلاعات، دستگیری سمپاتیزانهای مجاهدین و اعضای کانون‌های شورشی بود.

همین پاسدار اطلاعاتی و عناصری مانند او که دلسوخته «توسعه سیاسی» و مدافع بزرگ! فعالیت احزاب سیاسی شده‌اند، هم‌اکنون نیز سایه هر تشکل یا عنصر رزمنده‌ای را با تیر می‌زنند آن‌چنان که در اندیمشک با جوان قیام‌آفرین و شورشی حسین لرستانی انجام دادند.

سخنگوی دولت روحانی در بخشی از صحبت‌هایش سنگ اقناع مردم را به سینه می‌زند و از ضرورت اقناع عمومی می‌گوید: «این روزها ضرورت اقناع افکار عمومی را به‌کرات می‌شنویم. این‌که باید جامعه برای افزایش قیمت بنزین اقناع می‌شد. من هم معتقدم که ما اقناع نکردیم».

اقناع عمومی در فرهنگ حکومت آخوندی و دولت روحانی یعنی آنچه در جریان قیام آبان‌ماه ۹۸ کردند. چنان‌چه روحانی کاملاٌ پشت سیاست کشتار«مقام معظم رهبری» رفت و در جلسه هیات دولت از هدایت‌های او در جهت سرکوب قیام‌کنندگان تشکر کرد و در این رابطه گفت نکاتی که امروز مقام معظم رهبری بیان فرمودند و بیانات ایشان شجاعانه و روشنگرانه و بسیار مهم بود.(سایت آفتاب ۲۶ آبان ۹۸)

پاسدار ربیعی در ادامه توصیه‌هایش گفت «گشودگی اجتماعی و سیاسی، عدم مداخله در زندگی خصوصی مردم، ایجاد احساس مشارکت»، در میان مردم را راه‌کار فایق آمدن بر مشکلات و مصایب می‌داند.

در شرایطی که مردم قیام‌کننده به‌خصوص جوانان شورشی پایه‌های نظام را به لرزه انداخته، و ضربه کاری به آن وارد کرده‌اند، علی ربیعی مجبور است اینچنین «عابد و مسلمانا» بشود.

غلامعلی رجایی، مشاور هاشمی رفسنجانی و مشاور فعلی شهردار رژیم در تهران در وحشت تمام نیز رزمآوری مردم و جوانان را یاد آور می‌شود، و توصیه‌اش این است که در مقابل این مردم و جوانان «حکومت باید گوش شنوا داشته باشد و مطالبات مردم را بشنود و سیاست‌های خود را متناسب با آن تغییر دهد».

این مهره باند مغلوب از ضرورت بازشنیدن صدای مردم و ارتباط با مردم خصوصاً نسل جوان و فرودست صحبت می‌کند و «صحبت‌های روحانی» در زمینه زمان گرانی بنزین را «عذر بدتر ازگناه» می‌داند، و می‌گوید: «حاکمیت گوش شنوایی ندارد؛ یا احساس می‌کند خیلی حرف‌ها را شنیده و آنها را می‌داند - که این خطاست یا احساس می‌کند نیازی به شنیدن حرف جدید ندارد.» و می‌افزاید «نمی‌شود حرکت ۱۵۰ شهر را نادیده گرفت».(روزنامه ستاره صبح ۲۳ آذر ۹۸)

روزنامه جمهوری اسلامی حاکمیت را از «چند دسته کردن مردم و بسیاری از آنها را به بهانه‌های مختلف طرد کردن» که «باعث ریزش‌های شدید شده است» پرهیز داده و تأکید کرده که چنین روشی «به اساس نظام لطمه وارد می‌کند».(جمهوری ۲۳ آذر ۹۸ )

واقعیت این است که تأکید به لزوم شنیدن صدای مردم و ضرورت توسعه سیاسی یادآور شاه خائن و صحبت‌های وی مبنی بر شنیدن صدای مردم قیام‌کننده در جریان انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷ است که صدای انقلاب شما را شنیدیم...

واقعیت این است که بیان این حرفها تماماً ریشه در ترس و وحشتی دارد که قیام پرشکوه آبان ماه و استمرار آن بر سرتا پای رژیم انداخته و آنها را که فقط با سرکوب و اعدام طی ۴۰ سال حاکمیت ننگینشان برگرده این ملت بزرگ حکمرانی کرده‌اند ناگزیر کرده که شیادانه صحبت از شنیدن حرف مردم و توسعه سیاسی و... بزنند.

البته کاملاٌ روشن است که به‌فرض محال اگر این رژیم اندکی قدم در مسیر گشایش و یا به زبان خودشان «توسعه سیاسی» بگذارد، آن وقت است که همه جهان شاهد خواهند بود که چگونه حاکمیت آخوندی به دست مردم خشمگین، جوانان و کانون‌های شورشی و از صحنه ایران جارو خواهد شد.

در این رابطه خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در سال ۱۳۹۳ در سخنرانی در گردهمایی سالانه مقاومت خطاب به سردمداران نظام گفت: «آزادی و امنیت اعضا و هواداران این مقاومت را تأمین کنید تا یک راهپیمایی در خیابا‌نهای تهران برگزار کنند آن وقت می‌بینید که چگونه سراپای رژیمتان را در می‌نوردند».