728 x 90

پیام تصویب لایحهٔ «توقف پهپاد ایران»

سخن روز
سخن روز

رفت و آمدها و حرفهای ضد و نقیض در وین، بر سر برنامهٔ اتمی رژیم ادامه دارد و خامنه‌ای در انتخاب بین دوگزینهٔ موجود، یعنی زهرخوردن یا تشدید فشارهای خردکننده، گرفتار شده است.

اما همزمان با وضعیت آشفته در وین و خبرها و مواضع ضد و نقیض، یک ضربه سنگین دیگر به رژیم آخوندی و تلاش آن برای آویختن به بقایای سیاست مماشات، وارد شد و آن، تصویب لایحهٔ دو حزبی HR۶۰۸۹ در کمیتهٴ امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به‌اتفاق آرا بود. لایحه‌یی با نام «توقف پهپاد رژیم ایران»، معروف به «سیدا» که فروش یا انتقال پهپاد توسط رژیم را هم با سایر تحریم‌های موجود علیه برنامهٔ تسلیحاتی رژیم آخوندی، هماهنگ می‌کند.

 

اتفاق آرای اعضای هر دو حزب در کمیتهٴ روابط خارجی مجلس نمایندگان، نشان می‌دهد به‌طور قطع این لایحه در صحن مجلس نمایندگان و هم‌چنین در سنا، با آرای بالا تصویب خواهد شد. تجربهٔ تصویب تحریم‌های پیشین کنگره علیه رژیم هم تاییدی بر این احتمال است. برای نمونه تحریم‌های کاتسا (معروف به مادر تحریم‌ها علیه رژیم) در سال۲۰۱۷ در مجلس نمایندگان با ۴۱۹رأی موافق در برابر تنها ۳رأی مخالف، و در سنا با ۹۸رأی موافق در برابر تنها ۲رأی مخالف، تصویب شد.

همزمان با ارائهٔ لایحه سیدا به کمیتهٴ روابط خارجی مجلس نمایندگان (۱۹ آذر)، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت کتابی با عنوان «ایران: تهدید پهپادی سپاه پاسداران، ترفند یک رژیم درمانده برای قدرت‌نمایی» را منتشر کرد. محتوای این کتاب همراه با افشاگری دو ماه پیش شورای ملی مقاومت، پیش از ارائهٔ لایحهٔ سیدا، به کمیتهٴ روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده بود.

کنفرانس دو ماه پیش مقاومت ایران دربارهٔ پروژهٔ پهپادی خامنه‌ای در روز ۱۴مهر۱۴۰۰ در واشنگتن، ۸مرکز تولید و ساخت پهپاد و ۷مرکز نگهداری، استفاده و آموزش پهپادی خامنه‌ای را فاش کرده بود؛ ۳هفتهٔ بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۷آبان، تعدادی از این ارگانها و سرکردگان آنها را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و وزارت‌خارجه و مقامات کاخ‌سفید نسبت به تهدیدات پهپادی رژیم آخوندی، هشدار دادند.

 

اکنون تصویب لایحهٔ سیدا دو پیام دارد:

یکم: در حالیکه رژیم در وین، برای لغو تحریم‌ها دست و پا می‌زند، اما در یک فرض بعید، حتی اگر دولت آمریکا بخواهد بخشی از تحریم‌ها را هم لغو کند، اما بردارهای فشار بسیار قوی دیگری هستند که خارج از حیطهٔ دولت آمریکا، بر رژیم اعمال می‌شوند. این همان واقعیتی است که دولت آمریکا بارها با اشاره به‌آن گفته که قدرتی برای لغو تحریم‌های گستردهٔ کنگره علیه رژیم ندارد.

دوم: اثبات نقش آفرینی، قدرت و تأثیرگذاری مقاومت ایران و متحدان بالقوهٔ آن، در وارد کردن ضربات سنگین به رژیم. همان نقش آفرینی که بر پایه یک سیاست مردمی، با هزاران ساعت کار، تلاش و افشاگری اعضای این مقاومت در محافل سیاسی جهان میسر شده و راه پس و پیش را بر رژیم و سیاست مماشات بسته است.

همان مقاومتی که برای نخستین بار در ۳دههٔ پیش با افشای پروژهٔ بمب‌سازی هسته‌یی رژیم، طناب دار بحران اتمی را بر گردن آخوندها انداخت و جرج بوش، رئیس‌جمهور وقت آمریکا هم گفت: «موضوع اتمی رژیم ایران از آنجا آشکار شد که اپوزیسیون ایران این موضوع را فاش نمود»؛ و اکنون همین مقاومت پروژهٔ پهپادی خامنه‌ای را هم بر سرش خراب می‌کند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f670603-5cbe-4913-97e5-d6a47ab2718f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات