728 x 90

پیروزی مقاومت ملی

مرگ بر خامنه‌ای
مرگ بر خامنه‌ای

استقلال و دموکراسی دومقوله از مطالبات ملی تاریخی که در رویارویی با سه ضلع شوم و نحس (استبداد؛ استعمار؛ استثمار) همیشه و به‌صورت مستمر در متن فعالیت اجتماعی مبارزین در تاریخ معاصر قرار داشته است. اما به‌دلیل دسیسه‌ها و زد و بندها در تاریک‌خانه‌ها؛ این مبارزات به حق ملی دچار فراز و فرودهای بسیار بوده؛ و نهایتاً موجب تأخیر در به سر انجام رسیدن اهداف جنبشهای ملی در گذشته شده است اما جنبش مقاومت ایران به‌دلیل وجه تمایز "تکاملی"اش و به‌دلیل امتیازات فوق‌العاده و برجسته‌اش" اتودینامیک" پیروزی قطعی و مسلم؛ برای تمام مردم میهن را رقم می‌زند.

در یک نگاه اجمالی به برخی از این امتیازات که از فاکتورهای مهم جنبش و مقاومت ملی فعلی است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

* رهبری قدرتمند "هوشیار"مسلط به تمام قواعد علمی و منطق مبارزه

*شورای ملی مقاومت با اندوخته‌ای از تجارب تاریخی و آگاه به روابط پیچیده‌ٔ جهانی و دارا بودن یک هدف واحد ملی در عین تکثر عقاید و آرا

* سازمان مجاهدین خلق ایران با شیر زنان و دلاور مردان آبدیده و با تجربه در یک مبارزه‌ٔ حرفه‌یی با آمادگی بی‌نهایت در رزمی بی‌امان و تجارب فوق‌العاده و البته در نهایت فدا و صداقت

*حضور نسل پرشور و مملو از اشتیاق شورشگران و کانون‌های شورشی "ارتش آزادیبخش ملی" برای دستیابی به دموکراسی که در عرصه‌ٔ بین‌المللی و داخلی مصمم هستند راه پیروزی را بگشایند.

 

موفقیتهای مستمر مقاومت موجب شور و شعف و غرور ملی هر ایرانی آزادیخواه و نسل جوان شورشگر شده است. دیدن لحظات جشن پیروزی در حکم محکومیت و دادخواهی از لمپن جنایتکار حمید نوری حاکی از به بار نشستن خون شهدای آزادی از ابتدای مشروطه تا فعالیت کانون‌های دلیر شورشی و شورشگران هموطن در جهان امروز است.

ترک خوردن و شکنندگی و گسست هر سه عنصر منحوس استبداد و استعمار و استثمار که به‌صورت زنجیره‌ای و وابسته به هم دچار بحران شده‌اند.

استبداد حاکم (ارتجاع آخوندی) بدون حمایت مالی و سیاسی و نظامی و اقتصادی جریان مماشات (استعمار) در مواجهه با ایستادگی مقاومت ملی دچار تزلزل و فروافتادن در تعادل قوا گردیده و در موضع ضعف قرار گرفته است. مقاومت ملی رو به اعتلا حافظ منافع ملی و ضد هرگونه بهره کشی و غارت (چپاول و استثمار) سرمایه‌ها و منابع ملی هم‌چنان پیروز میدان است تا زمان رژه‌ٔ پیروزی ارتش آزادیبخش ملی و جشن ملی تمام ایرانیان در ایران آزاد و آباد فردا فرابرسد. تقدیر مبارکی که در چشم‌انداز نزدیک در سرزمین شیر و خورشید محقق خواهد شد و هنگام پایان تمام رنجهای ایرانیان فرا خواهد رسید.

رژیم استبدادی فرتوت و منحط نیز به لحظات مرگ و انتهای موجودیت ضدتاریخی رسیده است.

 

بارقه‌های امید و آرزوی مردم ایران با شروع محکومیت دژخیم جانی حمید نوری به‌رغم تمام کوشش‌های "مزدور نفوذی دون" با هدف سفیدسازی و لوث نمودن جنبش دادخواهی درخشیده است. شکست این توطئه و همزمانی اش با افشای پروژه‌ٔ مضحک رضا شاه روحت شاد در ایام اخیر، سرآغاز افول محتوم ارتجاع و اعتلای هر چه بیشتر مقاومت است و بر تمام خلق قهرمان ایران مبارک باد.

مبارزه و کارزار خستگی‌ناپذیر و مداوم کانون‌های شورشی در درون میهن به موازات و امتداد موفقیت اشرف‌نشانان در جهان چشم‌انداز ایران مستقل، آباد و آزاد و مدرن فردای میهن را رقم زده و دستیابی به مطالبات به حق تاریخی و ملی در یک جهش و ارتقای کیفی در آینده‌ٔ نزدیک محقق خواهد شد.

خداوند یاور سرزمین شیر و خورشید و پشتیبان تمام شورشگران خواهد بود. با عزمی جزم و مصمم و رزمی بی‌امان و با سرلوحه قرار دادن اصل «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت» و می‌توان و باید خواهر مریم بلاتردید پیروز میدان خواهیم بود.

ج. تهران

 

 

مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/921fe226-d530-4551-a3e5-942810174c85"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات