728 x 90

چهارشنبه‌ سوری روی خط قیام مردم ایران

چهارشنبه‌ سوری روی خط قیام مردم ایران
چهارشنبه‌ سوری روی خط قیام مردم ایران

هرساله مراسم سال جدید ایرانی که با مناسبت روز چهارشنبه‌ سوری آغاز می‌گردد، بهای سنگینی از رژیم ولایت‌فقیه حاکم بر ایران می‌گیرد. زیرا برگزاری این مراسم که ریشه در فرهنگ غنی ایرانیان دارد با فرهنگ عقب‌ماندهٴ ملاها بسیار در تعارض بوده است. در مسیر انطباق سنن و مراسم فرهنگی با شرایط سیاسی روز، برگزاری این مراسم دستخوش تغییراتی شده که هر ساله خشم آخوندها را بیشتر علیه آن برمی‌انگیزد. زیرا مردم در این‌گونه مراسم فرهنگی، به طرق مختلف مخالفت و نارضایتی‌های خود علیه رژیم دیکتاتوری حاکم را به نمایش می‌گذارند.

مراسم چهارشنبه‌ سوری در غروب شبِ آخرین سه‌شنبه سال برگزار می‌گردد که در آن، مردم در همه نقاط ایران آتش روشن کرده و بر روی آن می‌پرند. این عمل پایانی بر یک فصل و آغازی بر فصل دیگر است. پشت سر گذاشتن فصل سرما و سایر عارضه‌های ناخوشایند گذشته برای رسیدن به سعادت و سلامت در سال نو.

برگزاری این مناسبت از طرف مردم با سالهای گذشته بسیار متفاوت خواهد بود. زیرا قیام قهرمانانهٴ مردم با خواسته اصلی آن، یعنی سرنگونی رژیم ملاها که در روزهای پایانی سال میلادی ۲۰۱۸ برگزار گردید، صحنه سیاسی داخل ایران را دگرگون کرده و چشم‌انداز سرنگونی رژیم ملاها را در چشم‌انداز نزدیک قرار داده است.

رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در ۳۹سال گذشته هموار بر آن بوده که سنن و رسوم فرهنگی را با ضداسلامی خواندن آنها (اسلام خمینی) از مردم ایران سلب کند و برای این منظور انبوهی فتواها در این رابطه‌ها صادر کردند. اما ایستادگی مردم بر فرهنگ ملی و باستانی خود، تمام اقدامات ضدفرهنگی رژیم عقب‌افتاده آخوندها را با شکست مواجه ساخته و هرساله این‌گونه مراسمها را باشکوه‌تر از گذشته برگزار کرده‌اند. به همین دلیل است که رژیم در چنین ایامی همه نیروهای نظامی و انتظامی خود را به‌ حالت آماده‌باش درآورده و به سرکوب مردم پرداخته‌اند.

اما امسال وضعیت به گونه دیگری است. زیرا مردم نخستین گام سراسری و سازمان‌یافته خود برای سرنگونی رژیم ملاها را پشت سر گذاشته و اکنون قوی‌تر از گذشته می‌خواهند مراسم چهارشنبه‌ سوری را برگزار کنند. ناگفته پیداست که پیام آمادگی مردم برای چنین خیزشی را قبل از همه، رژیم ملاها دریافته است.

رژیم ولایت‌فقیه حاکم بر ایران که در هفته‌های اخیر می‌خواست وانمود کند که توانسته قیام اخیر را مهار نماید اکنون در وحشت از حلقه دیگری از قیام، علاوه بر دادن آماده‌باش به نیروهای سرکوبگر خود، بخشی از بنرها، پلاکاردها و تصاویر منحوس خمینی، خامنه‌ای و... جمع‌آوری کرده و به‌طور هم‌زمان بر تبلیغات عوام‌فریبانه خود و ایجاد رعب و وحشت در جامعه افزوده است.

اکنون که در روزهای پایانی سال ایرانی قرار داریم، مردم ایران با اراده‌یی مصمم‌تر از قبل به استقبال برگزاری مراسم و سنن فرهنگی خود می‌روند. نیروهای اصلی قیام با محوریت جوانان دلیر ایرانی، با سازمان‌یافتگی بیشتر و در هیبت کانونهای شورشی مرتبط با مقاومت ایران پیشاپیش مردم برآنند چنان‌چه رژیم در تعرض به مردم برآید، هر آتشی را با آتش پاسخ دهند!

خشم فروخورده مردم در ۳۹سال حاکمیت شوم ملاها اکنون بستر واقعی خود را یافته و هرجا فرصتی یابد چون پتکی گران بر فرق رژیم ملاها فرود خواهد آمد. بی‌جهت نیست که می‌بینیم جنگ گرگها در رأس رژیم هر روز شدت بیشتری یافته و بر بی‌تعادلی رژیم افزوده می‌گردد.

مراسم چهارشنبه‌سوری امسال، رویارویی دو نیروی متخاصم در مسیر رقم زدن سرنوشت است. رژیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران با همه جناحها و باندها و مزدوران آنها در یک طرف، مردم و مقاومت ایران در طرف دیگر. خواسته اصلی و خدشه‌ناپذیر ایرانیان سرنگونی رژیم دیکتاتوری و خونریز ملاهاست و عدول از آن غیرقابل‌قبول است.

سرنگونی و نیروی سرنگون‌کننده «بزرگترین دیکتاتور قرن در خاورمیانه» که همانا مردم و مقاومت ایران هستند کاملاً در دسترس است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f841efb2-e0c9-45e8-843f-07c0f16cdaab"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات