728 x 90

ژرمن تیلیون، یک زن، یک ادامه‌ ژاندارک

ژرمن تیلیون
ژرمن تیلیون

در سال ۱۹۴۰ که فرانسه در اشغال آلمانها بود او به پاریس بازگشت. به‌عنوان اولین اقدام مدارک خانوادگی خود را در اختیار یک خانواده یهودی قرار داد. او در  یکی از شبکه‌های مقاومت فرانسه به‌نام موزه دولوم (Musée de l'Homme) در پاریس تبدیل به یکی از فرماندهان گردید.

نامش ژرمن تیلیون بود.

ژرمن تیلیون از فرماندهان مقاومت

زنی که به‌خاطر نقش قهرمانانه‌اش در طول جنگ جهانی دوم مدالهای افتخار بسیاری گرفت.

ماموریتهایش کمک به فرار زندانیان و سازماندهی اطلاعات برای نیروهای متفقین از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۲ بود. به‌دلیل خیانت یک کشیش در ۱۳اوت ۱۹۴۲ دستگیر شد.

در ۲۱اکتبر ۱۹۴۳ او همراه با مادرش به اردوگاه کار اجباری قافنزبروگ آلمان فرستاده شد. اما مادرش در مارس ۱۹۴۵ در اردوگاه کشته شد؛  ژرمن در بهار همان سال موفق به فرار از اردوگاه شد.

پس از جنگ او بین سالهای ۱۹۴۵–۱۹۵۴ روی واقعه تاریخی جنگ جهانی دوم و جنایات جنگی  ناسیونال‌سوسیالیست کارگران آلمان(نازی‌ها) کار کرد. او یک برنامه آموزشی برای زندانیان فرانسه آغاز کرد و  به تدوین سرگذشت هزاران زن فرانسوی پرداخت که در دوران جنگ توسط نازیها به تبعید فرستاده شده بودند. بعد از آن در دوران جنگ الجزایر به دیدار از اردوگاهها و زندانهای فرانسوی مبادرت نمود و علیه شکنجه مبارزه کرد. او تا آخرین روزهای عمرش نسبت به نقض حقوق‌بشر حساس بود. او هم‌چنین در انجمن ضد برده‌داری مدرن فعال بود.

ژرمن تیلیون دومین زنی بود که جایزه لژیون دونور صلیب بزرگ را از ژنرال دوگل دریافت کرد. در بیست‌و‌هفتم ماه مه سال ۲۰۱۵ در پانتئون به او ادای احترام شد.

اما این تنها جایی نبود که به او ادای احترام شد. او در قلب مقاومت ایران نیز مورد احترام قرار گرفت. او در سال ۲۰۰۴ از مقاومت ایران و حقوق رزمندگان آزادی در قرارگاه اشرف دفاع کرد و در ۲بیانیه از مبارزه عادلانه این مقاومت حمایت کرده و رژیم ضدبشری آخوندی را به‌خاطر نقض حقوق مردم ایران محکوم کرده بود.

سرانجام وقتی که در ۱۹آوریل ۲۰۰۸ جان شیفته‌ٔ آزادی و عدالتش، پرواز کرد، بهترین کلمات و احساسات مقاومت ایران نثار او شد.

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در پیامی درگذشت این سمبل مقاومت و مبارز برای برابری زنان را به اعضای خانواده، همرزمان ژرمن تیلیون و مردم فرانسه تسلیت گفت و یادآور شد حمایت اشخاصی چون ٰژرمن تیلیون از مقاومت ایران فراتر از پشتگرمی برای اعضای این مقاومت، نشانه‌ از همبستگی مردم کشورهای مختلف با آرمان آزادی و دموکراسی در ایران و در سراسر جهان است. 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/97f6b89e-6559-471b-95b4-76b9adf7af6b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات