728 x 90

کارتی شدن بنزین

دولت حسن روحانی در بودجه‌بندی برای سال ۹۷ در نظر داشت که برای سال ۹۷ بنزین را گران و دونرخی عرضه کند. استدلال دولت روحانی این بود که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت قیمت فروش داخلی هر لیتر بنزین، ۳۰۰تومان از قیمت تمام‌شده کمتر است، همچنین بنزین ۹۰۰تومان از فوب خلیج‌فارس کمتر است و این یعنی که بنزین هم‌چنان یارانه‌ای است.

با توجه به این موضوع و با توجه به افزایش مصرف بنزین، دولت روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰تومان را به مجلس رژیم داده است، اما لاریجانی آن را نپذیرفت، لاریجانی در این خصوص گفت: «حتماً شرایط مردم را در نظر بگیرید و پرش در این زمینه به مصلحت نیست». البته شعله‌کشیدن قیام دیماه ۹۶ روحانی را از گران کردن قیمت بنزین منصرف کرد و لاریجانی در وحشت از همین قیام بود که گفت گرانی بنزین به مصلحت نیست.

اما با تحریم‌های جدید آمریکا که فشار بر روحانی و دولتش زیاد شد، دوباره فیل روحانی یاد هندوستان کرد تا بنزین را گران کند، این بار با این توجیه که مصرف بنزین در کشور خیلی بالاست و یا این‌که میزان زیادی بنزین قاچاق می‌شود و با گران کردن بنزین از مصرف آن می‌شود جلوگیری کرد.

این بار هم مجلس رژیم در این زمینه مقاومت کرد و یک نماینده‌ٔ مجلس رژیم به نام عبدالله سامری در این باره گفت: «در شرایط فعلی هر گونه افزایش قیمت و یا دونرخی کردن آن به صلاح کشور نیست و موجب فشار بیشتر به اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌شود».

البته پرواضح است که ترس رژیم از قیام و اعتراضات گسترده بوده که آنها را مجبور کرده است که در مقابل گرانی بنزین مقاومت کنند والا آنها هیچ دلسوزی نسبت به مردم ندارد.

با این حال پیشنهاد استفاده مجدد کارت سوخت را به میان آوردند که از سال ۱۳۹۴ از دور استفاده خارج شده بود و در این شرایط بار دیگر رژیم مجبور شده به آن چنگ بزند اما این‌که تا چه اندازه بتواند این موضوع را عملی کند یا نه بحث دیگری است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات