728 x 90

کف خیابانهای وطن؛ آدرس دشمن اصلی ایران

تظاهرات مردم آبادان
تظاهرات مردم آبادان

در کف خیابانهای ایران دنبال آدرس دشمن اصلی ایران بگرد!

این پیام تمام اعتراضات و قیامهای اخیر در ایران‌زمین است. این پیامی‌ست که اکثریت قاطع مردم ایران با آن، تمام بساط ۴۳سالهٔ نظام ملایان را برای منحرف کردن مشکل اصلی جامعه با حاکمیت، گل گرفته‌اند.

 

۴۳سال است این حاکمیت با انواع ترفندها و تشبثات، تلاش کرده است با طرح سیاست‌ها، موضوعات و شعارهای انحرافی، تضاد اصلی میان مردم با خودش را دور بزند و نشانی‌های انحرافی بدهد. اما کف خیابانهای ایران ترفندهای رنگارنگ نظام ملایان را در جا انداختن «دشمن»، شکست قاطع داده است. به این شاخص مهم که شعار و روشنگری ثابت فریاد مردم در کف خیابانهای ایران شده است، دقت کنید:

«دشمن ما همین‌جاست ـ دروغ می‌گن آمریکاست».

 

از این شعار نباید سرسری و در حد شنیدن رد شد. این شعاری‌ست در گل گرفتن ۴۳سال عوام‌فریبی و جنایت توسط تمام باندهای نظام ولایت فقیه در پوش این شعار. تبلیغ دشمنیِ «آمریکا» و «استکبار جهانی» از جانب دستگاه پروپاگاند رژیم آخوندی، شعارهایی استراتژیک برای بقای نظام بوده‌اند. در لوای این شعارها چه سانسورها و جنایت‌های افسارگسیخته‌یی علیه منافع ملی ایران[آزادی، دموکراسی، حقوق بشر]، علیه حقوق اولیهٔ زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم، برای توسعه‌طلبیهای منطقه‌یی ملایان و علیه مبارزان و مجاهدان در زندانهای جمهوری اسلامی آخوندی و نیز برچسب و شیطان‌سازی علیه آنان صورت گرفته است.

 

بنابراین برای رسیدن مردم به شعار «دشمن ما همین‌جاست ـ دروغ می‌گن آمریکاست» ــ که این ماه‌ها و هفته‌ها در کف خیابانهای ایران جریان دارد ــ چه هزاران جان عزیز و گرامی، چه هزاران خون جوشان مشتاق آزادی و چه خانه‌ها و خانواده‌هایی که توسط حاکمیت ولایت فقیه متلاشی نشده‌اند و چه هزار هزار مغزهایی که از کاشانهٔ میهن خود کوچ نکرده‌اند!

این همه جان، خون، زندگی، شغل، تخصص، آرزو و آینده فدا شده‌اند تا پشت پرده‌های یک دجالگریِ سیاسی ـ مذهبی با شعارهای به‌اصطلاح «ضد استکباری» نظام آخوندی را افشا کنند که راه مطالبات مردم ایران از این رژیم سراسر فاسد و جانی گشوده گردد.

 

این مسیر خون‌فشان و هفت شهر طاقت‌ سوزش را مجاهدان، مبارزان و قیام‌آفرینان در بطن جامعه و مردم‌شان از دههٔ ۶۰ تا پایان دههٔ ۹۰ پیموده تا لایه لایه از دجالگریِ کبره بستهٔ نظام ولایت فقیه را کنده و چهرهٔ واقعی و ضدبشری‌اش را برملا نموده‌اند. این ۴۳سال این‌گونه کوبیده و هموار شده است. حالا سال‌هاست مردمی که سنگین‌ترین بهای عبور از این سالیان را پرداخته‌اند، به‌علت اصلی بدبختی‌های همه‌جانبه‌شان پی برده‌اند. حالا این یقین در کف خیابانهای ایران، دقیق‌ترین تبیین در شناخت استراتژی اعتراضات و قیام‌هایی است که علت مصیبت‌های همه‌جانبهٔ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، صنفی و معیشتی را فقط و فقط جمهوری اسلامی آخوندی و فقاهتی معرفی می‌کند و بس!

 

این شعار، بذرافشان آگاهی‌ست، پرتوافکن بر یک تاریخچه است، شاقول راهنمای تشخیص مسیر درست از اعوجاج و اپورتونیسم است، شعله‌یی‌ست سوزانندهٔ شعارهای پوشالی و انحرافی که نمی‌خواهند اعتراضات و قیامهای مردم ایران، تمامیت نظام ملایان را نشانه گرفته و به خواست‌هایشان برسند. این شعار، بند و محوری از مانیفست جبهه شکل گرفتهٔ مردم ایران در مقابل جبهه نظام ملایان با لابی‌ها و همسویانش است.

 

این شعار را باید هم‌چون شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا ـ دیگه تمومه ماجرا»، یکی از شعارهای سرنوشت‌ساز در بیان استراتژیِ اعتراضات و قیامهای مردم ایران علیه تمامیت نظام ملایان دانست و در شرح مفهوم آن روشنگری نمود.

در شعار «دشمن ما همین‌جاست ـ دروغ می‌گن آمریکاست»، رأی و نظر اکثریت مردم ایران در معرفیِ دشمن اصلی ایران، بعلاوهٔ عبور یک جامعه از تمامیت یک دجالگریِ سیاسی ـ مذهبی ـ جنسیتی ابراز و فریاد می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/db30edb5-3b4d-4b01-ab10-974edb385b2a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات