728 x 90

یک قطرهٔ قانون؛ حقانیت مقاومت

سخن روز
سخن روز

در یک پیروزی تاریخی، دادگاه فدرال سوئیس حکم داد که پرونده ترور دکتر کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق‌بشر باز بماند و در چارچوب «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» مورد رسیدگی قرار گیرد.

پیش از این دوبار در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ قرار بود این پرونده بسته شود. در مورد اول روز ۹خرداد۹۹ دادستانی سوئیس در نامه‌یی به وکیل خانوادهٔ دکتر کاظم رجوی نوشت قصد دارد تحقیقات دربارهٔ این پرونده را پایان دهد، چرا که بر اساس قوانین سوئیس رسیدگی به پرونده‌ها مشمول مرور زمان شده و به‌جز پرونده‌های بسیار ویژه مانند «نسل کشی»، اگر ۳۰سال از یک پرونده بگذرد بسته شده و قابل تمدید هم نیست.

 

همان زمان شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه‌یی اعتراض قوی خود به این تصمیم دادستانی سوئیس را اعلام کرد و گفت: «تروریسم و جنایت علیه بشریت که بی‌دریغ از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران ادامه دارد، مشمول مرور زمان نمی‌شود» (۱۹خرداد۹۹).

پس از آن مقاومت ایران و خانم مریم رجوی خواهان رسیدگی دوباره به ترور دکتر کاظم رجوی در چارچوب «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» شدند و برجسته‌ترین وکلا و حقوق‌دانان برای این منظور به کار پرداختند. همان موقع دستگاه قضایی سوئیس پس از چند ماه، بررسی دوبارهٔ پرونده را پذیرفت (شهریور۹۹) و دادستانی در نامه‌یی به جانشین دادستان کل کنفدراسیون سوئیس خبر داد که تصمیم پیشین مبنی بر بستن پرونده دکتر کاظم را منتفی کرده و این پرونده را به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس ارجاع می‌دهد. دادستانی در این نامه نوشت: «به‌نظر می‌رسد موضوع ترور دکتر کاظم رجوی باید به‌عنوان افشا و محکومیت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت تلقی شود».

اکنون برای دومین بار استیناف مقاومت ایران در دادگاه فدرال سوئیس پذیرفته و پرونده ترور دکتر کاظم رجوی به دادستانی کل کنفدراسیون سوئیس ارجاع داده شد.

 

در این پیروزی بزرگ دو نکتهٔ مهم، تاریخی و عبرت‌آموز نهفته است:

یکم: آن‌چنان که رهبر مقاومت، مسعود رجوی خطاب به آخوندهای حاکم گفته است: «... هر کجا قطره‌ای قانون و ذره‌یی عدالت و انصاف وجود داشته باشد و در هر دادگاهی که به‌طور نسبی هم که شده، دادگری و قانون حکومت کند، بدون تردید، مجاهدین و مقاومت ایران برنده‌اند. به‌تاراج دادن بیت‌المال ملت ایران و تجارت نفت و خون حیطهٔ شما و انصاف و قانون قلمرو ماست» (آذر۱۳۸۶).

این واقعیت بارها با پیروزی مجاهدین و مقاومت ایران در دادگاههای مختلف اروپا و آمریکا اثبات شد. از چندین رشته دادگاههای عدالت اروپا که همگی به لغو برچسب استعماری تروریستی به مجاهدین رأی دادند و با وجود بسیج تمام‌عیار قدرتهای اروپایی و رژیم آخوندی (که برای تجارت نفت و سرمایه‌های مردم ایران با هم زد و بند کرده بودند)، باز مجاهدین بودند که پیروز تمامی دادگاهها شدند و در نهایت لیست‌گذاری استعماری مجاهدین در اروپا برای همیشه به گور سپرده شد.

هم‌چنین چند روز دیگر سالروز خروج سرفرازانهٔ مجاهدین و مقاومت ایران از لیست آمریکا در سال۱۳۹۱ است. آن هم پس از کارزاری ۱۴ساله که هدایت آن را رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت خانم مریم رجوی برعهده داشت و با تلاش‌های طاقت‌فرسا آنچه را که بیشتر سیاستمداران و حقوق‌دانان ناشدنی می‌پنداشتند، محقق کرد و لیست‌گذاری استعماری آمریکا در مورد مجاهدین هم به گور سپرده شد.

 

دوم: حقانیت جنبش دادخواهی و جوشش خون جوشان شهیدان مقاومت ایران و مشخصاً جوشش خون دکتر کاظم رجوی که زیرساخت و مبنای تمامی پیروزیهای مجاهدین و مقاومت ایران در دادگاههای بین‌المللی بوده است.

باشد که دنیای سیاسی-حقوقی آینده، بیشتر به فراز و نشیب‌ها و تمامی تلاش‌های طاقت‌فرسایی که پشت تک‌تک این پیروزی‌ها از سوی مجاهدین و مقاومت ایران قرار دارد، گواهی دهد. تلاش‌هایی که خدمتی بزرگ به بشریت و عدالت و قانون است که مرتجعین و استعمارگران می‌خواهند برای استثمار مردم زیر ستم و دیکتاتوری، به‌نفع خود مصادره کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات