728 x 90

یک هتک حرمت؛ فوران مجازات اتودینامیک زن‌ستیزی

مقاومت زنان در برابر جنایت پاسداران
مقاومت زنان در برابر جنایت پاسداران

روز پنجشنبه ۲۱مهر ویدئویی در شبکه‌های مجازی انتشار یافت که موجب فوران خشم عمومی مردم ایران و خاصه قیام‌آفرینان در کف خیابان‌ها شد. ویدئوی انتشاریافته حکایت می‌کند که یک نیروی سرکوب‌گر حکومت در میان همکاران خود و در منظر عموم و ملأ عام، به زنی که بر زمین خوابانده شده و فریاد می‌زند، بی‌حرمتی نموده و همراه با هم‌کارانش با کشیدن زن بر زمین، او را شکنجه کرده و صحنه‌های مشمئزکننده و هتک حرمت ایجاد می‌کنند.

 

این صحنه، برگی از شناسنامهٔ جمهوری اسلامی آخوندی در رفتار با زنان ایران‌زمین در ۴۳سال گذشته است. این صحنه، بخشی ناچیز از عملکرد زن‌ستیزانهٔ حاکمیت ولایت فقیه در زندانهایش علیه زنان و دختران مبارز و مجاهد است.

این صحنهٔ منزجرکننده در حین قیام جاری در ایران، عزم و ارادهٔ قیام‌آفرینان را برای استمرار مبارزه و سرنگونی نظام زن‌ستیز و ضدبشر آخوندی، بسا مضاعف نمود.

 

در دو روز گذشته فضای مجازی و رسانه‌های ایرانی و غیرایرانی، صفحات بازخورد گستردهٔ واکنش‌های مردمی علیه این جنایت و هتک حرمت بوده‌اند. حجم سنگین و گستردهٔ تنفر و خشم علیه نظام فاسد زن‌ستیز، دستگاه تبلیغاتی آخوندی را وادار به ماله‌کشی نمود تا آن را «اقدام یک فرد» جلوه دهد! این در حالی است که تمام ویدئوهای انتشاریافته از این صحنه، نشان می‌دهند که چندین مأمور حکومتی حضور دارند و حتی سه نفر از آنان، زنی را که فریاد می‌زند، بر روی زمین می‌کشند.

حتی این مستند‌های ضدبشریِ ثبت‌شده، مانع از حداکثر دجالیت و ماله‌کشی جنایت توسط مقامات رژیم آخوندی نشده‌اند تا باز هم نیروهای امنیتی نظام را غسل تعمید ندهند. معاون رئیسی جلاد در امور زنان به حمایت از «نیروی مدافع امنیت کشور» درآمده است و دربارهٔ همین ویدئوی معرف جنایات «مدافعان امنیت» علیه زن شریف ایرانی، می‌گوید: «این امر نباید به کلیت نیرویی که مدافع امنیت کشور است و دلسوزانه از جان و ناموس مردم دفاع می‌کند، خدشه وارد کند»!

 

کدام مقام و ارگان حکومت جمهوری اسلامی می‌تواند با حداکثر دجالیت و دروغ و ماله‌کشی، از پس خاطرات میلیون‌ها ایرانی در طی ۴۳سال گذشته برآید که هر یک شاهد هزاران‌بارهٔ تعدی‌ها و هتک حرمتها علیه دختر و زن ایرانی بوده‌اند؟ میلیون‌ها ایرانی تجربه کرده‌اند که تمامیِ جنایات نظام ولایت فقیه علیه زن ایرانی، جریانی سیستماتیک با کلاهک و رویکرد سیاسی ـ ایدئولوژیک بوده است و ادامه دارد.

 

چه شاهدی از این قاطع‌تر و آشکارتر که هم‌اکنون زن ایرانی در صف مقدم ارادهٔ سترگ سرنگونیِ جمهوری اسلامی است؟ این قانون‌مندیِ علمی ـ فلسفی را حدود ۲۰سال پیش مریم رجوی خطاب به آخوندهای فرعون‌صفت، با این مضمون بیان نمود که «حکومت زن‌ستیز آخوندی هر چه در توان داشته علیه زن ایرانی به‌کار برده است اما این حکومت، ضربه نهایی را درست از همان‌جایی دریافت خواهد کرد که هرگز آن را به‌حساب نیاورده است».

 

آیا اکنون کف خیابانهای ایران در قیامی فراگیر با پیشتازی زنان، این قانونمندی را در مجازات اتودینامیک نظام پلید ملایان گواهی نمی‌دهند؟

اکنون همین قانونمندی در مبنا، و پایداری، شکیبایی، عزم و ارادهٔ زن پیشگام و دلیر ایرانی در قیامی سراسری، به‌عنوان شرط مکمل آن مبنا، شکست در تقدیر و حکم تاریخ برابری را علیه حکومت ضدبشری آخوندی به قطعیت بالغ نموده است.

اکنون دیکتاتوری ملایان فقط از ذخیره‌های ماهیت ضد آزادی و زن‌ستیزش در برابر قیام بزرگ و سراسری مهر ۱۴۰۱ ارتزاق می‌کند. هر روز که از استمرار قیام می‌گذرد، گلوگاه این ارتزاق تنگ‌تر خواهد شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f71c8b28-b6e7-45d4-ab2b-257833e2b541"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات