728 x 90

​​​​​​​امنیت مردم یا امنیت نظام؟

چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری

وحشت از خیزش و قیام مردمی سرتاپای نظام را فراگرفته است. این وحشت در اثر خشم انفجاری مردم به‌خاطر ناکارآمدی نظام برای مهار کرونا و دروغ‌ها و پنهان‌کاریهای حکومتی در شیوع این ویروس مرگبار است. تا جایی‌که روزنامه حکومتی مستقل۲۶اسفند ۹۸هشدار می‌دهد: «کشور، گرفتار چرخه غفلت، بحران و ترس‌های اجتماعی است. درخت سبز و تنومند سرمایه اجتماعی با تحکم سیاسی، پنهان‌کاری و کاهش اعتماد اجتماعی به زردی گراییده است. ترس و هراس اجتماعی دارای پتانسیلی است که ثبات نهادها و امنیتها را مختل می‌نماید باید هشدار داده شود».

 

اشراف به چنین پتانسیل انفجاری است که چهارشنبه‌سوری را برای نظام تبدیل به کابوس سرنگونی کرده است. این کابوس را چه در اظهارات روحانی در وحشت از فضای مجازی و چه در واکنش‌های رسانه‌های حکومتی نسبت به مجاهدین و مقاومت ایران به‌وضوح می‌توان دید. از همین رو رژیم خیل مهره‌های سرکوبگرش را برای تهدید جوانان قیام‌آفرین و مردم به‌جان آمده به صحنه فرستاده تا با خط‌ و نشان کشیدنهای معمول بتوانند کابوس چهارشنبه‌سوری را از سر بگذرانند.

بندپی استاندار تهران قولنج حقوق بشری‌اش عود کرده و برای ناراحت شدن زنان باردار و نوزادان در حال استراحت و افراد کهنسال در اثر سر و صدای مواد محترقهٔ چهارشنبه، از خانواده‌ها خواست مواظب جوانان باشند و در حالی که تاکنون علت پنهان‌کاری و لاپوشانی نظام در گسترش ویروس کرونا را مسکوت گذاشته، یک‌باره تهدید کرونا و ضرورت در خانه نشستن به یادش آمده و هشدار داده است.

اما دادستان قزوین بی‌پرده‌تر برای جوانان خط‌ و نشان کشید و برای هر گونه تجمع گفت: «قطعا بدون اغماض برخورد» خواهد کرد. این مهرهٔ سرکوب نظام در حالی که امنیت رژیم را «سلامت و آرامش عمومی» می‌خواند به «قانون شکن»ها برای خدشه وارد کردن به امنیت نظام هشدار داد.(خبرگزاری حکومتی مهر ۲۶اسنفد ۹۸)

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی قم نیز با بیان این‌که در یک ماه گذشته در اثر پرتاب نارنجک دو خودروی رژیم و کارگزارنش آسیب داده‌اند، گوشه‌ای از دغدغهٔ نظام که از آن تحت عنوان«سلامت و آرامش عمومی» یاد کرد را به نمایش گذاشت.(همان منبع)

 

واقعیت این است که رژیم آخوندی در وحشت از جرقهٔ قیام در روز چهارشنبه سوری، انواع ترفندها را برای خانه‌نشین کردن جوانان به‌کار گرفته است. در این میان معاون علوم پزشکی اردبیل نوآوری کرده و با بیان این‌که در اثر کرونا تمام تختهای بیمارستانها و خدمات درمانی مراکز پزشکی اشغال شده‌اند برای پرهیز از حوادث چهارشنبه‌سوری نسخه نشستن در خانه نوشته است.(همان منبع)

در شهرها و کانون‌هایی که بی‌عملی رژیم در مواجهه با کرونا قربانیان بیشتری گرفته است، و امکان خشم انفجاری جوانان در چهارشنبه‌سوری محتمل‌تر است، مزدوران حکومتی هم چنگ و دندان را علنی‌تر کرده‌اند. سرکردهٔ انتظامی استان اصفهان تهدید کرده با هر گونه تجمعی برخورد می‌کند. برای کسانی که در فضای مجازی دروغهای رژیم را برملا می‌کنند و واقعیتها را انعکاس می‌دهند نیز چنگ و دندان نشان داد.(همان منبع)

سرکردهٔ انتظامی کردستان نیز بی‌پرده‌تر وعدهٔ سرکوب داد و گفت: «امسال سخت‌گیرانه‌تر با تجمعات در مراسم‌های چهارشنبه‌سوری و جشنهای نوروزی برخورد می‌شود». وی در حالی که امنیت نظام را «امنیت مردم» می‌نامید برای فعالان ضدحکومتی در فضای مجازی نیز خط‌ و نشان کشید و به این ترتیب همراه با سایر مزدوران رژیم وحشت نظام از خیز و قیام مردم به‌جان آمده را به نمایش گذاشته و ناخواسته بر گسل عمیق بین مردم و حاکمیت پلید آخوندی گواهی داد.(همان منبع)