728 x 90

گرامی باد خاطره تابناک شهیدان ۳۰فروردین

پیشتازان سرفراز
پیشتازان سرفراز
نزدیک به 5 دهه، از آغاز جنبش مسلحانه انقلابی در میهن اسیرمان می‌گذرد. از همان نخستین سالهای این نبرد، آغاز بهار و ماه فروردین با نام شهیدان و قهرمانان بزرگی مهر خورده است. 30فروردین‌1351روز شهادت «ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهندوست و علی باکری»، نخستین گروه از اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران است. آنها پس از محاکمات فرمایشی در بیدادگاههای نظامی شاه، تیرباران شدند. در همان روزها، قهرمان دیگر مجاهد خلق، «اصغر منتظر حقیقی» در یک درگیری خیابانی با ساواک شهید شد.

سال بعد در 28‌فروردین52، مجاهد خلق «هوشمند ارژنگ خامنه‌ای» در یک درگیری مسلحانه مجروح شد و به چنگ ساواک افتاد. اما پس از 9‌روز مقاومت قهرمانانه، در زیر شکنجه به‌شهادت رسید.

همچنين،30فروردين، سالروز شهادت 7فدايي و دو مجاهد خلق، فرمانده کاظم ذوالانوار و مصطفي جوان خوشدل، به‌دست دژخيمان ساواک آريامهري، در سال 1354 است. رژيم شاه که شاهد آثار گستردة عمليات و فداکاريهاي مجاهدين و فدائيان در جامعه، به‌ويژه در ميان دانشجويان و اقشار آگاه بود، براي مرعوب کردن فضاي جامعه به‌انتقام‌گيري از زندانيان سياسي روي آورد و به اين جنايت بزرگ دست زد. سپس آنرا تحت عنوان تيراندازي به زندانياني که گوئيا قصد فرار داشتند، اعلام کرد. فدايي بزرگ بيژن جزني در رأس 7 قهرمان فدايي بود که در جريان اين توطئة وحشيانه جان باختند . ساير فدائياني که به شهادت رسيدند عبارت بودند از : حسن ضيا ظريفي، عزيز سرمدي، عباس سورْکي، محمد چوپان زاده، سعيد کلانتري و احمد جليليِ افشار.

مجاهدان خلق، فرمانده کاظم ذوالانوار و مصطفي جوان خوشدل، زندانيان سياسي محکوم به اعدام بودند که رژيم شاه در وحشت از محکوميتهاي بين‌المللي حکم آنان را به‌حبس ابد تبديل کرده بود. اين دو مجاهد خلق نيز در 30 فروردين 1354 همراه با 7 فدايي خلق، در تپه هاي اوين توسط دژخيمان ساواک آريامهري به رگبار بسته شدند و و به عهد خود با خدا و خلق وفا کردند.