728 x 90

سپردن بار امانت!

سعید محسن- مسعود رجوی
سعید محسن- مسعود رجوی
«سلام مرا به مسعود برسان. به او بگو که مسئولیتهای تو خیلی سنگین شده و تنها فردی هستی که از کمیته مرکزی باقی ماندی. تمامی تجربیات سازمان در وجود تو متبلوره. بار امانتی‌ست که در این مرحله به تو سپرده شده. کوران حوادث زیادی را خواهی دید. فتنه‌های زیادی خواهد افتاد. تمامی تمجیدها نثار ما خواهد شد، چون ما شهید می‌شویم، و تمام تهمتها نثار تو خواهد شد، چون می‌دانم به مبارزه خودت ادامه خواهی داد و وارد مراحلی می‌شوی که خیلی خیلی بالاتر از ما قرار خواهی گرفت. زیرا تو هر روز و هر ساعت شهید خواهی شد. یک شهید مجسم».
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/661308b4-8026-4fe8-ab1f-2b9ae9f114b1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات