728 x 90

برای ریا و تزویر مسئولان رژیم دیکتاتوری آخوندی

کودکان کار در ایران
کودکان کار در ایران
اینجا به کودکان کار بها داده می‌شود.
اینجا گاهی به زاغه نشینها سر می‌زنند و برایشان امکانات زندگی فراهم می‌کنند.
اینجا به کودکان بی‌سرپرست، رسیدگی می‌شود.
اینجا همه‌ی مردم آزادی دارند.
اینجا کسی به کسی زور نمی‌گوید.
اینجا همه چیز خوب است، اما فقط جلوی دوربین! !

"زمرد صدیقی شریف"
از تهران.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات