728 x 90

قتل‌عام ۶۷ -… جای جلاد با جلاد عوض شد

جلاد علیرضا آوایی(سمت چپ) و جلاد ابراهیم رئیسی(سمت راست) از عاملین قتل عام 67
جلاد علیرضا آوایی(سمت چپ) و جلاد ابراهیم رئیسی(سمت راست) از عاملین قتل عام 67
جنبش دادخواهی قتل‌عام شدگان ۶۷ و جوشش آن خونهای پاک در مسیر اعتلاء و گسترش خود، هر روز تأثیرات شگرفی در جامعه به جای گذاشته و می‌گذارد.

قتل‌عام ۶۷ – ولی‌فقیه ارتجاع و جلاد ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل‌عام ۶۷
قتل‌عام ۶۷ – ولی‌فقیه ارتجاع و جلاد ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل‌عام ۶۷

- یکی از این تأثیرات در جریان نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری نظام ولایت فقیه بود که آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به‌علت نفرت عمومی در قتل‌عام سی هزار زندانی سیاسی، با شکست مهندسی علی خامنه‌ای از دور خارج گردید و به بیرون از صحنة نمایش پرتاب شد.

- سپس عضو بعدی هیأت مرگ یعنی آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی از کابینهٴ آخوند حسن روحانی به بیرون پرتاب شد. پورمحمدی جنایتکار چند ماه پیش گفته بود: «افتخار می‌کنیم دستور خدا را درباره (مجاهدین) اجرا کردیم». (یکشنبه ۷شهریور ۹۶- جلسه شورای اداری استان لرستان)

قتل‌عام ۶۷ - آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی و آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل‌عام ۶۷
قتل‌عام ۶۷ - آخوند جلاد مصطفی پورمحمدی و آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی از اعضای هیأت مرگ قتل‌عام ۶۷

او حالا می‌بایست تقاص این افتخار به جنایت را این بار دیگر نه با افتخار بلکه با ذلت و خواری می‌پرداخت و از کابینه بیرون انداخته می‌شد. (یک روز هم- یعنی همان روز حساب، که خیلی هم دور نیست- باید در محکمة عدل مردم داغدار میهن به این افتخار به قتل‌عام پاسخ دهد و مکافات آن را بکشد).

- از تأثیرات دیگر جنبش دادخواهی می‌توان به راه یافتن این موضوع به درون بیت علی خامنه‌ای ولی‌فقیه ارتجاع اشاره کرد. او در فشار از پیشرفت این جنبش، به ناچار موضعگیری کرد و گفت: «جای شهید و جلاد عوض نشود». اما جملهٴ او ناقص بود و چند ماه بعد آن را در مهندسی و چینش وزرای کابینهٴ آخوند حسن روحانی به این صورت تکمیل کرد: جای شهید و جلاد عوض نشود، بلکه جای جلاد با جلاد عوض شود!

قتل‌عام ۶۷ - جابه‌جایی جلاد مصطفی پورمحمدی با جلاد علیرضا آوایی از عاملان قتل‌عام ۶۷
 
قتل‌عام ۶۷ - جابه‌جایی جلاد مصطفی پورمحمدی با جلاد علیرضا آوایی از عاملان قتل‌عام ۶۷

آخوند هفت خط حسن روحانی هم با کرنشی زبونانه به فرموده عمل کرد و جای جلاد پورمحمدی را با جلاد علیرضا آوایی در وزارت دادگستری! عوض کرد.

علیرضا آوایی کیست؟

جلاد علیرضا آوایی از ابتدای حکومت آخوندی در مناصب قضایی رژیم ضدبشری بوده و پرونده سنگینی از جنایت و قتل‌عام دارد. از جمله مناصب وی:
دادستان عمومی و انقلاب دزفول، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، رئیس کل دادگستری استان لرستان، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و… .

دژخیم علیرضا آوایی از سال ۱۳۵۸تا سال ۱۳۶۷دادستان عمومی و انقلاب دزفول و اهواز بود. در قتل‌عام ۶۷دادستان انقلاب در دزفول بود. او بعد از دریافت حکم خمینی، مسئول اصلی اعدامها در زندان یونسکو دزفول بود. بنا‌ به‌شهادت برخی از زندانیان به دستور علیرضا آوایی «در محوطه‌ پرت افتاده‌ در پشت حیاط خلوت زندان یونسکو دزفول، زندانیان نوجوان و زیر ۱۸سال را در گروه‌های دو - سه نفره اعدام می‌کردند».

علیرضا آوایی پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی دزفول در تابستان ۶۷به اهواز رفت تا به کشتار و قتل‌عام زندانیان خوزستان بپردازد. در اهواز نیز ماشین کشتار و قتل‌عام دیکتاتوری قرون‌وسطایی آخوندی بی‌وقفه کار می‌کرد و به اعدام زندانیانی که پیش از آن محاکمه شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود بودند، پرداخت. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک دفن شد. (۱)

قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی و ماشین کشتار و قتل‌عام در استانهای کشور
قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی و ماشین کشتار و قتل‌عام در استانهای کشور

علیرضا آوایی پس از قتل‌عام در دزفول و کشتار در اهواز، راهی لرستان شد و از آنجا به استان مرکزی و سپس به اصفهان رفت و در نهایت سر از تهران درآورد تا ماشین قتل و کشتار را روشن نگه دارد.

مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۶شهریور ۱۳۹۵در پاریس علیرضا آوایی را به‌عنوان یکی از مسئولان قتل‌عام ۶۷در زندان یونسکو در دزفول در استان خوزستان معرفی کرد.

اتحادیه اروپا نیز طی تصمیم مورخ ۱۸مهر ۱۳۹۰ (۱۰اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹مقام ایرانی از جمله سردژخیم علیرضا آوایی را به‌دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی، در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار داد و او را از ورود به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. هم‌چنین کلیه داراییٰهای او نیز در اروپا توقیف شد. خبرگزاری فارس رژیم در اینباره چنین گزارش کرد:
«اتحادیه اروپا بر بسط لیست ناقضان حقوق‌بشر در ایران که شامل تحریم می‌شوند به توافق رسید… اتحادیه اروپا نام این 29نفر را به لیست اولیه 32نفره در آوریل 2010 اضافه کرده است..
۱ـ ...
۲ـ ...
۳- علیرضا آوایی
۲۹ـ ... (خبرگزاری فارس – ۲۰مهر ۱۳۹۰)

 
قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا 
قتل‌عام ۶۷ – جلاد علیرضا آوایی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا

همان‌طور که دیده می‌شود، سردژخیم علیرضا آوایی نفر سوم از لیست ۲۹نفره اتحادیه اروپاست که به‌دلیل نقض شدید حقوق‌بشر مورد تحریم این اتحادیه واقع شده است.

به این ترتیب جای جلاد با یک جلاد دیگر عوض شد. تعویض سردژخیم پورمحمدی با سردژخیم علیرضا آوایی نشان می‌دهد که عمود خیمة نظام ولایت‌فقیه و به‌ویژه قوه قضاییة آن با اعدام و کشتار و قتل‌عام زندانیان سیاسی سرشته است. اما استوانه و عمود خیمه نظام این روزها در اثر تندباد جنبش دادخواهی در حال لرزش و تکانهای شدید است.

ها به مدت ۷سال رئیس سازمان زندانها شد. او نیز مانند علیرضا آوایی در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد.

-------------------------------------------------------------------------

پاورقی:
(۱) -گورهای جمعی زندانیان سیاسی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت‌آباد این شهر واقع شده است. بعد از خروج از بهشت‌آباد یک جاده خاکی و متروکه وجود دارد که خانوادهٴ شهیدان با ماشین خودشان به آنجامی‌آمدند. قبلاً آن زمین نخلستان بود که بعداً تبدیل به بیابان شد. اعدامی‌های سال‌های ۶۱و ۶۲اول در آنجادفن شدند و این روند تا سال ۶۷ادامه داشت تا این‌که اعدامی‌های قتل‌عام ۶۷را هم همان‌جا دفن کردند.

 
جلادان دادستانی اهواز در سال ۶۷بلافاصله بعد از دفن پیکرها، روی گورهای جمعی را با سیمان پوشاندند تا ظاهراً از حفر زمین توسط خانواده‌ها و بیرون کشیدن پیکر بستگان‌شان جلوگیری کنند.

اما در حال حاضر رژیم پوسیده و پابه‌گور آخوندی گورهای جمعی قربانیان قتل‌عام ۶۷اهواز را با تپه‌هایی از نخاله‌های ساختمانی و زباله پوشانده است. این عکس‌ها که در تیرماه ۱۳۹۶گرفته شده‌ نشان می‌دهد که مأموران حکومت آخوندی، نخاله‌های ساختمانی بیشتری را نزدیک‌تر از قبل، دورتادور این مکان ریخته‌اند.
 
 
اگر ریختن زباله و نخاله‌های ساختمانی به همین شکل ادامه پیدا کند، خطر جدی پنهان شدن کامل گورهای جمعی از دید عموم و غیرممکن شدن دسترسی به آن برای خانواده‌ها وجود دارد.
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/20eba282-a7c8-42c7-9b67-1805e0201359"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات