728 x 90

اتحاد ملت در برابر نظام ولایت

سخن روز
سخن روز

قیام سراسری در شهرهای میهن از تهران تا قشم و چابهار و از کلان‌شهرها تا شهرهای کوچک و از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور رو در روی خفقان و سرکوب وحشیانه و کشتار رژیم جلادان ادامه دارد.

یک ویژگی برجسته این قیام -که در قیامهای دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ هم چشمگیر بود- سراسری بودن خیزشها و درگیریهایی است که روز مره ادامه دارد. به‌نحوی که قیام جاری در طی ۱۲روزی که از آن می‌گذرد ۱۵۶شهر در ۳۱استان کشور را در برگرفته است.

در تمامی این روزهای قیامی، به‌رغم سرکوب وحشیانه، در تهران و کلان‌شهرها، هر روز و در آن واحد در نقاط مختلف شهر تظاهرات و تهاجم قیام‌کنندگان به‌نمادهای رژیم جریان داشته و تمام بخشهای شهر ۱۰میلیونی تهران درگیر قیام شده‌اند.

 

ترکیب طبقاتی معنادار قیام‌کنندگان از زحمتکشان و فرودستان تا اقشار میانی و تا ساکنان مناطق بالای شهر گویای آن است که همهٔ اقشار ملت، در این انقلاب، برای به‌زیر کشیدن نظام ستمگر حاکم شرکت فعال دارند.

پوشالی بودن تبلیغات رژیم که گویا در میان طبقات فرودست، پایگاه دارد که نخست در قیام آبان۹۸ برملا شد، در این قیام نیز به‌طور قطعی مهر باطل خورده است.

شرکت زنان و مردان و همهٔ تنوعات قومی و ملی و مذهبی سرزمین ایران، ترفندها و تلقینات و تبلیغات رژیم برای ایجاد تفرقه در صفوف متحد ملت و تبدیل نبرد آزادی، به‌جنگ حیدری نعمتی به‌شکست کشانده است. شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر! صدای مشترک مردم و قیام‌آفرینان و گویای محتوای دمکراتیک این قیام است.

ویژگی بسیار مهم دیگر ایمان مشترک قیام‌کنندگان از هر قشر و طبقه به‌این حقیقت که این نظام پلید برآمده از جنایت و قتل‌عام جز زبان قاطعیت و قدرت نمی‌فهمد و آن را تنها و تنها با قهر انقلابی می‌توان و باید سرنگون کرد، خصلت انقلابی این قیام را هویدا می‌سازد. واقعیتی که در شعارهای قیام‌کنندگان سراسر کشور، در شعارهایی هم‌چون «می‌کشم، می‌کشم هر آن‌که خواهرم کشت» و «ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم» به‌وضوح منعکس است.

 

در عمل نیز جوانان شورشی، سراپا شور و رزمندگی، بی‌باک و بیم به‌گلهٔ مزدوران سرکوبگر تا دندان مسلح یورش می‌برند و آنها را فراری می‌دهند.

تا آنجا که نیویورک تایمز ۲مهر نوشت: این تظاهراتها خشونت‌آمیزترین، شدیدترین و متهورانه‌ترین تظاهراتی است که مردم به یاد دارند مردم دیگر باور ندارند که نظام قابل رفرم است.

آری، در برابر رژیمی که هر صدای مخالفت و حق‌طلبی و مقاومت برای آزادی و حاکمیت مردم را با گلوله و کشتار و قتل‌عام پاسخ می‌دهد، این استراتژی قیام و سرنگونی است که خواست و ارادهٔ مردم ایران را محقق می‌کند و این قیام نیز حقانیت و اصالت آن را بار دیگر به اثبات رسانده است. در همین راستاست که قیامها و انقلاب دمکراتیک مردم ایران، در مسیر پیروزی پیش می‌رود و آخوندهای جنایتکار سرنوشتی جز زباله‌دان تاریخ ندارند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/795d4603-3466-44e3-9305-508b1f6d22e4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات