728 x 90

اعتراف بزرگ!

سخن روز
سخن روز

خامنه‌ای صبح سوم بهمن، اوباش و چاقوکشان نظام موسوم به مداحان را گرد آورد تا نکته‌یی مهم و فوری را به آنها و تمامی نظام گوشزد کند و هشدار دهد. هشداری که ناخواسته تبدیل به اعتراف بزرگ خامنه‌ای هم شد!

ولی‌فقیه ارتجاع به لومپنهای نظام از «دشمن گفت که سعی می‌کند مردم را در مقابل (نظام) قرار دهد»؛ و شیوهٔ کارش هم این‌گونه است که با «تحرک وسیع... برای وارونه‌سازی افکار و تخریب باور» حتی نیروهای نظام و سست کردن آنها اقدام می‌کند و «به‌وسیلهٔ انبوه رسانه‌ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر رسانه و پشتیبانی هنگفت مالی و امنیتی»، دل بسیجی‌ها و البته ارکان نظام را می‌لرزاند. از این رو به‌گفتهٔ خامنه‌ای «مهمترین عرصهٔ» اقدام مداحان که همواره در نظام جهل و جنایت مسئول تهییج و تحمیق بسیجی‌ها بوده‌اند، «تببین و روشنگری! در مقابل این حرکت شیطانی» دشمن خطرناک و برانداز است! همان خطری که یک روز قبل، معاون سیاسی دفتر عقیدتی-سیاسی خامنه‌ای هم نسبت به‌آن هشدار داده بود که «گروه‌های برانداز جنگ ترکیبی پرشدتی را سازمان داده» که «در رأس آنان مجاهدین هستند» (پاسدار سنایی‌راد-۲بهمن).

 

همزمان با این هشدارهای خامنه‌ای، رئیسی جلاد هم در جلسه‌یی با پاسدار قالیباف و آخوند اژه‌ای از ضرورت «همکاری و هم‌افزایی... قوای مجریة، مقننه و قضاییهٔ و همهٔ نهادهای نظام» حرف زد که گویای شدت تشتت درونی تا بالاترین سطوح نظام ولایت است؛ همان که خامنه‌ای روز ۲۱دی با عبارات «تفرقه» و «جبهه‌گیری» به‌آن اذعان کرد.

اما اعتراف پنهان در حرفهای روز ۳بهمن خامنه‌ای و تأکید او بر ضرورت عاجل «تببین و روشنگری» در برابر «حرکت شیطانی» دشمن که با شتاب در حال «وارونه‌سازی افکار و تخریب باور» حتی نیروهای نظام است. اعترافی به شکست بیش از ۴دهه شیطان‌سازی علیه دشمن اصلی نظام که با سرمایه‌های هنگفت از جیب مردم محروم، حتی آویختن به‌عناصر خارجی با هزینه‌های سرسام‌آور، جهت تخریب مجاهدین در افکار مردم ایران و به‌ویژه نسل جوان صورت گرفته است.

 

تولید صدها فیلم، برپایی هزاران نمایشگاه، چاپ صدها جلد کتاب، تولید مستندهای آن‌چنانی و آوردن پیاپی عناصر بریده و خائن به تلویزیون حکومتی؛ همه برای این‌که القا کنند مجاهدین از نظام بدتر هستند، پس مردم ایران باید به همین آخوندها تن دهند!

مجاهدین نیز در مقابل، با افشاگریهای گسترده و کنار زدن پرده‌های تحریف و رسوا کردن شیطان‌سازی‌ها، اجازه نداده‌اند این کارزار کثیف خامنه‌ای و رژیم به‌هدف خود برسد.

اکنون این ولی‌فقیه ارتجاع است که درمانده و نالان، رسید شکستش را می‌دهد و فراتر از آن به‌تأثیرگذاری این دشمن خطرناک اعتراف می‌کند که فراتر از اذهان مردم ایران، در حال سست کردن نیروهای خود نظام است. و البته تقصیر را هم گردن دستگاه پروپاگاندا و شیطان‌سازی رژیم می‌اندازد که با وجود آن همه هزینه، باز هم کم کار کردید و «حرف سست و بیان نارسا و غلط» شما «دستاوزیر دشمن قرار» گرفته و رسوا شده و به‌صورت وارونه، بر سر خود نظام خراب شده است. این است اعتراف بزرگ خامنه‌ای به شکست ۴دهه جنگ سیاسی و افترا و شیطان‌سازی علیه مجاهدین.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d430efa4-2cd7-46c0-a42a-eb054ed616bb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات