728 x 90

اعتصاب کارگران راه‌آهن ادامه دارد

راه آهن تبریز
راه آهن تبریز

کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن ایران با انتشار بیانیه‌یی خواسته‌هایشان را اعلام کردند.

این کارگران که در تمامی ۲۴ساعت دست‌اندرکار حفظ و نگهداری خطوط، پل‌ها و زیرساخت‌های اصلی راه‌آهن بوده و تضمین واقعی سلامت و امنیت تردد‌های ریلی کشور هستند، با کمترین تعداد ممکن، کار عظیم حفظ و نگهداری خطوط و زیرساخت‌های راه‌آهن را انجام می‌دهند اما مدتهاست که دستمزدشان پرداخت نمی‌شود!

ضمن این‌که دستمزد فعلی آنان دو برابر زیر خط فقر رسمی و اعلام شده حکومتی است!

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهنهای ایران

بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهنهای ایران

 

روز یک شنبه ۲۹اردیبهشت ۹۸خبر از دور جدید اعتصاب کارگران قسمت خط و ابنیه فنی راه‌آهن در نواحی راه‌آهن اراک و تبریز رسید.

کارگران راه‌آهن آذربایجان سه روز است که بر سرکار حاضر نشده‌اند، این کارگران دستمزدهایشان را می‌خواهند. به‌نوشته کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی را‌ه‌آهن، سرنوشت ۶۵۰۰نفر کارکنان این بخش از را‌ه‌آهن نامعلوم است. شماری از کارگران فوق حقوق ماه اسفند سال قبل خود را هنوز دریافت نکرده‌اند.

کارگران راه‌آهن جنوبشرق (زاهدان) هنوز بن ماه رمضان و سنوات و حقوق سال ۹۷خود را دریافت نکرده‌اند!

کارگران واگن سازی تبریز نیز حقوق برج ۱۲و پایان کار سال ۹۷خود را دریافت نکرده‌اند!

مشابه همین مشکلات را پرسنل راه‌آهن لرستان هم دارند.

کارگران می‌گویند: کارد به استخوانمان رسیده، حقوق نیست، نان نیست!

هنگامی که موج اعتصاب راه‌آهنی‌ها شروع می‌شود نواحی راه‌آهن یکی یکی به آن می‌پیوندند چرا که درد همه یکی است: کار می‌کنند اما دستمزدشان پرداخت نمی‌شود!

کارگران راه‌آهن زاگرس نیز پیام داده‌اند سه ماه است حقوق دریافت نکرده‌ایم! این وضعیت تا انتهای خط آهن سراسری در خوزستان به همین شکل ادامه دارد کما این‌که اعتصاب‌ها نیز در تمامی نواحی به‌صورت نوبه‌ای تکرار می‌گردد.

کارکنان راه‌آهن شازند اراک و کارگران راه‌آهن تبریز به‌تازگی اعتصاب و اعتراض کرده بودند حقشان را می‌خواستند یعنی به زبان ساده‌تر می‌گفتند کار کرده‌ایم دستمزدمان را می‌خواهیم.

سه ماه است حقوق نگرفته‌ایم زن و بچه یمان گرسنه است در ماه رمضان بن هم که باید می‌دادید نداده‌اید.همین کارگران و کارکنان دوباره روز ۳۰اردیبهشت هم در ادامه پیگیری خواسته‌هایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند و بر مطالبه خواسته‌های خود پای فشردند و باز هم رژیم را به وحشت سرنگونی انداختند. بدین ترتیب کارگران ثابت کردند تا احقاق حقوق خود دست از اعتراض بر نمی‌دارند و پیگیر آن هستند.
کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن تبریز در گذرگاه تبریز روز دوشنبه ۳۰اردیبهشت ۹۸بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب مانده سال ۹۷و ۹۸شان دست به اعتصاب زدند.

همچنین پیش‌تر در روز جمعه ۲۶بهمن ۱۳۹۷اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم دریافت حقوق چهار روز اعتصاب کرده بودند. اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آذرماه، سنوات و عیدی خود قبل از نوروز از شرکت گسترش راه‌آهن و همچنین در اعتراض به عدم پرداخت اضافه‌کاری و حق مأموریت صورت گرفته بود.

همزمان با کارگران خط فنی راه‌آهن تبریز، کارگران عجبشیر هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان دست به اعتصاب زده بودند.خبرهای کوتاه کارگری بعد از آن پروسه اعتصاب و اعتراض، مجدداً در روز پنجشنبه ۲۵بهمن ۱۳۹۷همزمان با اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن تبریز، عجبشیر، اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن مرند و جلفا و پیام نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

راه‌آهن آذربایجان به‌عنوان یکی از نواحی نوزده‌گانه راه‌آهن ایران فعالیت دارد و خطوط ریلی این ناحیه به حدود یک‌هزار و ۱۰۰کیلومتر می‌رسد.

در اولین ساعتهای بامداد روز سه‌شنبه ۳۱اردیبهشت کارگران راه‌آهن خراسان پیامی منتشر کرده و اعلام کردند: امروز کارگران آذربایجان در تبریز جمع شدند فردا ما در حمایت از تمامی کارگران زحمتکش راه‌آهن در مقابل ایستگاه راه‌آهن مشهد و فرمانداری و استانداری خراسان تجمع می‌کنیم تا به مشکلات کارگران راه‌آهن که سه ماه است حقوق و مزایای قانونی‌اشان را دریافت نکرده‌اند، رسیدگی شود. کارگران راه‌آهن خراسان در پیامشان همچنین دورد فرستادند به برادرانشان در اراک که آنان نیز در اعتصاب به‌سر می‌برند.

نکته قابل‌ توجه آن که وضعیت کارگران و دیگر پرسنل تعمیرات لکوموتیو راه‌آهن مشهد هم تفاوت جدی با دیگر همکارانشان در سایر قسمت‌های راه‌آهن ندارد. همان‌طور که در کانال رسمی کارگران راه‌آهن آمده وضعیت میهمانداران راه‌آهن نیز مشمول همین وضعیت است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات