728 x 90

افزایش اعدام؛ وضعیت بحرانی نظام

سخن روز
سخن روز

۷ اعدام در روز ۲۹مرداد،

۱۴ اعدام در ۵روز (۲۳ تا ۲۸مرداد)،

۲۵ اعدام در اولین هفتهٔ مرداد،

۲۵ اعدام در ۸روز (۱۵ تا ۲۲تیر)،

۵۴ اعدام در تیرماه...

ماشین کشتار خامنه‌ای، با انتصاب جلاد۶۷ شتاب پیدا کرده است. تنها طی ۴ماه اول سال۱۴۰۱ دست‌کم ۲۲۶ اعدام جنایتکارانه ثبت شده و موجی دیگری از اعدام هم در مردادماه به‌ثبت رسیده است.

مجموع اعدامها از مرداد۱۴۰۰ (شروع کار رئیسی) تا پایان سال، از کل اعدام‌های سال۹۹ بیشتر است.

واضح است که رئیسی جلاد پاسخ خامنه‌ای به وضعیت بحرانی رژیم به‌ویژه وضعیت انفجاری جامعه و خطر قیام است.

حتی وقتی مردم به‌خاطر نداشتن حتی آب آشامیدنی برای روزهای متوالی، در خیابانهای شهرکرد فریاد می‌زنند «مرگ بر رئیسی» و با مزدوران درگیر می‌شوند، پاسخ رئیسی نه حل مسألهٔ آب، بلکه چنگ و دندان نشان دادن است. به‌همین منظور نه وزیر نیرو، بلکه وزیر اطلاعات بدنام را به‌شهرکرد می‌فرستد. خطیب هم در آنجا از «ترفندهای دشمن برای توطئه‌چینی علیه نظام جمهوری اسلامی» حرف می‌زند و تلویحا می‌گوید همهٔ «دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و قضایی» باید برای مقابله با این دشمن بسیج شوند.

نیاز رژیم به تشدید سرکوب و افزایش اعدام در شرایطی است که کوس رسوایی وعده‌های رئیسی دربارهٔ مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی در رسانه‌های حکومتی هم به صدا در آمده است. پس از یک سال یک قلم «وعدهٔ ۴میلیون مسکن هم بر زمین مانده» است (اطلاعات-۳۰مرداد). از ترمز قطار سریع‌السیر گرانی‌ها هم خبری نیست و برعکس «متوسط هزینه سالانهٔ یک خانوار ۵۱میلیون تومان نسبت به‌سال قبل افزایش» یافته است (ایلنا-۳۰مرداد). جراحی اقتصادی رئیسی هم تنها باعث شده «تورم بی‌سابقه، مردم را به‌ستوه بیاورد و قیمت فزایندهٔ کالاها، به‌ویژه مواد غذایی هر روز بیش‌از‌پیش حجم سفره‌ها را کوچک کند» (آصفری، مجلس ارتجاع-۳۰مرداد).

بحران حاد بی‌آبی، سیل‌های ویرانگر، کشاورزی ورشکست شده، بازار راکد و... هم مزید بر علت شده است. خروجی رسوایی وعده‌های دروغ رئیسی، از حد گذشتن خشم مردم است که هر لحظه احتمال انفجار مهیب آن، به‌کابوس خامنه‌ای و رئیسی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، عملکرد اختناق‌شکن عملیات و فعالیت‌های کانون‌های شورشی به‌عنوان باطل‌السحر جو اختناق و سکون نیز آن لحظهٔ خطرناک (انفجار) را نزدیک و نزدیک‌تر می‌کند. به‌ویژه این‌که عملیات کانون‌های شورشی در تکامل خود به‌انفجارهای پیاپی در قرارگاههای به‌شدت حفاظت شدهٔ سپاه رسیده که پرده از سست و ضعیف بودن ارگان اصلی سرکوب خامنه‌ای بر می‌دارد و به‌جامعهٔ عاصی شهامت برخاستن می‌دهد.

عملکرد رئیسی نشان داده رژیم در برابر هیچ‌کدام از بحرانهای اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی راه‌حلی ندارد. آن‌قدر که این بحرانها برای رژیم تبدیل به‌باتلاقی شده که بیشتر و بیشتر در آن فرو می‌رود.

در واقع، روند رو به افزایش اعدامها و تشدید سرکوب عمومی نشاندهندهٔ درماندگی رژیم در مهار بحرانها و شکست طرح و برنامه‌های رئیسی است.

اما مشکل خامنه‌ای این است که یک سال پس از آوردن رئیسی و افزایش قابل توجه اعدام‌ها، نه‌تنها جامعه مرعوب نشده، بلکه اعتراضات سراسری، خیزش‌ها و قیام‌ها با اختلاف قابل توجه نسبت به‌سالهای گذشته، افزایش یافته است.

این است شکست استراتژیک خامنه‌ای در بکارگیری آخرین تیر ترکش خود، یعنی بر مسند نشاندن جلاد۶۷.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b5fa02c2-8049-4d48-ace0-80c2eb5fcbae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات