728 x 90

بیچاره شب‌پرستان…

شب‌پرستان در نهایت مغلوب صبح می‌شوند
شب‌پرستان در نهایت مغلوب صبح می‌شوند

تقارن بین واقعه‌ٔ سینما رکس و ریزش ساختمان در آبادان دو رویداد و مصیبت در دو زمان متفاوت و قدرت محرکه‌ٔ این دو واقعه قابل تأمل هست.

جامعه از «ولی و قیم» گذر کرده است. نه ولی‌عهد و نه ولی‌فقیه و نه تبلیغات رسانه‌های گماشته شده استعماری حول محور احتراز از مقابله به مثل و یا خشونت پرهیزی و به‌قول معلم آزاده هاشم خواستار «پخش شعار مسخره‌ٔ رضاشاه روحت شاد»، که سعی در انحراف از هدف بدیهی و به حق تاریخی ملی را دارند، نتوانسته انحرافی در مسیر رسیدن به دموکراسی و مطالبات انباشته شده در ۱۵۰سال اخیر بوجود بیاورد.

و جای بسی شادی و خوشحالی‌ست که سازمان مجاهدین و مقاومت کماکان هوشیار و تنها راه‌حل پارادوکس های موجود میهن و رسیدن به اهداف بزرگ ملی را بر دوش می‌کشد.

و با داشتن رهبری شیر نیرومند و همیشه بیدار و سازمانی رو به اعتلا و قدرتمند این بار در تاریخ نقش خود را بدرستی ایفا خواهد کرد. و خدا را شاکریم که این خلأ تاریخی که ناشی از عدم وجود یک سازمان سیاسی قدرتمند "که بارها ضعف نیروهای انقلابی در تاریخ محسوب می‌شد؛ با وجود شورای ملی مقاومت و سازمان پر از افتخار مجاهدین پر شده و هیچ‌گاه اجازه‌ٔ دسیسه چینی را نخواهد داد و چه بسا تحول و تغییر بزرگ و انقلاب آرمانی در مدار بالا و بالاتر خواهد بود.

 

مرور تاریخی

پس از کودتای سوم اسفند و وقایع ۱۲۹۸ به بعد و نقش ژنرال آیرونساید و ارتجاع در

سرکوب عشایر لرستان و مردم آذربایجان و نهضت جنگل و کلنل پسیان و ایل بختیاری و...هم‌چنین نقش استعمار با همدستی ارتجاع در وقایع ۲۸مرداد (افشای سند تقسیم دستمزد بودجه‌ٔ کودتا توسط اردشیر زاهدی) و یا فیلم ورود ارتشبد زاهدی و آخوند کاشانی و سفیر آمریکا به منزل تخریب شده‌ٔ دکتر مصدق پس از ۲۸مرداد

و رفرم تصنعی "انقلاب سفید"برای عقب انداختن انقلاب و شورش توسط دهقانان بر علیه استثمار فئودالیسم و نقش عوامل استعمار در به قدرت رسیدن ارتجاع و کودتای سال۵۷ توسط خمینی و ذبح و قربانی کردن فرزندان با شرف این مرز و بوم توسط پرویز ثابتیها و داوود لشکریها و لاجوردیها و... .

آیا سلطنت با سرکوب جوانان دلیر و آگاه و کمک به آخوندها (از شهریه‌ٔ حوزه‌ها گرفته تا به کار گرفتن همین مرتجعین در آموزش در کتابهای فقهی و دینی آن زمان

از باهنر تا مطهری برای بقای مرتجعین) نسل جدید با توجه به تحریف تاریخ از سوی مرتجعین داخلی و هم‌چنین رسانه‌های جهت ده از سوی استعمار می‌بایست با تاریخ ۱۵۰سال اخیر بیشتر آشنا شود.

آخوندها هنوز متکی به سرکوب و سرنیزه هستند. برای ترورهای خارجی از مزدوران و جیره‌خواران خود استفاده می‌کنند. و با قدرت دادن به چنین اجیرشدگانی کاملاً سازمان دهی شده عمل می‌کنند.

احسنت بر تمام یکپارچگی و انضباط و دیسیپلین سازمان مجاهدین که در این مقطع تاریخی

هم بار آگاهی و افشای مرتجعین و سلطنت طلبان پوچ و تهی را بر دوش می‌کشد و هم بار مبارزه با این ضدتحول خواهان "ضد تکامل" را وظیفه‌ٔ خطیر خود می‌داند هر چند با نثار خون بهترین فرزندان خلق و میهن همراه هست.

 

درود بر تمامیت راه سازمان و رهبری با هوش که در مراحل حساس قادر به حل معادلات و پارادوکس های پیچیده بوده و هست و خواهد بود.

و به‌قول مسعود سر بر آوردن ققنوس از خاکستر که به حق سازمان مجاهدین توانسته با حفظ تمام مبانی اصولی و عدول نکردن از ارزشهای انسانی و متعالی خود هم‌چنان در رزمی بی‌امان موفق و دست بالا را داشته باشد. و همیشه با حل تضادهای پیش رو راه حرکت رو به جلو را هموار کرده و بیهوده نیست که تمامیت ارتجاع "تنها دشمن اصلی خود را مجاهدین می‌دانند و بس.

و بیچاره شب پرستان... ...

ج.تهران

 

مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4316cbe6-fb06-400f-8bb0-f8c0af41140c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات