728 x 90

تجسم و تداوم قیام آبان در خروش همبستهٔ اشرف‌نشانان

قیام آبان در خروش اشرف‌نشانان
قیام آبان در خروش اشرف‌نشانان

«همچون زخمی

همه‌ عمر

خونابه چکنده

...............

به نعره‌ای

چشم به جهان گشوده» (از شعر: ترانه بزرگ‌ترین آرزو ـ احمد شاملو)

 

چنین است داستان بلند آزادی در وجود هر ایرانی که از خویش و از خاک خویش سفر کرده است.

چنین است زبان سخن ایران با عاشقان «همه عمر خونابه چکنده‌اش».

چنین است داستان بلند درد و عشق و رزم مشترک از قیام به قیامی در ایران و از حضور به حضوری در خارج ایران.

چنین است گذار مداوم از تبعید خاک در پی محبوب آزادی.

چنین است داستان پناهنده واقعی که تن به نوالهٔ ناگزیر در سایهٔ حاکمیت پلشت آخوندیسم نداده است.

تجسم چنین پناهندگانی را این روزها پیاپی در شهرهای اروپایی شاهدیم که زندگی‌شان با نبض قیام سراسری آبان ۹۸ می‌تپد.

این روزها ایرانیان شرافتمند پناهنده و اشرف‌نشانان در کشورهای اروپایی و آمریکا در سرمای سوزان و برف و بوران، حضوری همبسته و متحد و یک‌صدا با قیام‌آفرینان آبان داشته و دارند. این حضور را مدام از شهری به شهری و کشوری به کشوری شاهدیم.

اینان در هر نظاره و شنودنی، امواج غرور و غیرت را در هموطنان خویش برمی‌آشوبند و برمی‌انگیزند و اصالت پناهندگی حقیقی خود را در پیشگاه آزادی، مهر می‌کنند.

آری، پناهنده سیاسی در هر کجای جهان که باشد، رو به سوی میهن خویش در نبرد با اهریمن آخوندیسم و ملازمان و همدستان آن در جهان است. مهر پناهندگی‌اش را با خون شهیدان آزادی از ۳۰خرداد ۶۰ تا آبان ۹۸ امضا کرده است. این روزها صفحات مجازی از شاهد حقیقی این امضا لبالب است؛ وقتی ایرانیان اشرف‌نشان در حمایت و همبستگی و همیاری و همراهی با قیام‌آفرینان آبان، حقیقتاً قیام پشت قیام می‌آفرینند.

این روزها در شورش اشرف‌نشانان و هموطنان خارج کشور شاهد تداوم قیام آبان در خارج ایران هستیم. به موازات قیام‌آفرینان شهرهای ایران که فصلی و دورانی را در مبارزه با حاکمیت ولایت فقیه ورق زدند، شاهدیم که اشرف‌نشانان هم با حضور پیاپی و متحدشان فصلی نوین را خلق کردند که گویای امتداد و استمرار آثار بالنده و استراتژیک قیام آبان است.

در تظاهرات و آکسیونهای ایرانیان و اشرف‌نشانان شاهد نقش برجسته و پیشتاز زنان هستیم که درست نمادی از نقش زنان رزمنده و پیشتاز در قیام آبان را نمایندگی می‌کنند. زنانی که کارگزاران و سخن‌پراکنان نظام آخوندی در هر اظهارنظر و نوشتاری از دست این زنان پیشتاز و مسؤل و ضدارتجاع زن‌ستیز به‌ستوه آمده و آه و فغان سرمی‌دهند.

اشرف‌نشانان و هم‌میهنان آزاده در پاسخ‌های به‌موقع و مداومشان به ندای قیام آبان، یکپارچه و سراسری بودن این قیام از ایران تا جهان را به گوش و چشم دنیا رسانده‌اند. این پیامی‌ است که آثار تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی‌اش را بیش از هر کس، رژیم آخوندی و لابی‌های داخلی و بیرونی‌اش درک می‌کنند.

ضربات برق‌آسا و تهاجم شهاب‌گون قیام‌آفرینان ایران و خروش و حضور همبستهٔ اشرف‌نشانان با آنان، چهره‌ای از خشم توأم با اتحاد را از ایران تا اروپا و آمریکا علیه تمامیت حاکمیت ولایت فقیه رقم زده است. تحقق غرور ملی در پیوند با آزادی و پیشتازان آن، وجه بارز این سلسلهٔ به هم پیوسته است که آثار مشترک آن نیز هم در داخل و هم در خارج ایران، پیام قاطع سلسلهٔ آتش بر قبیلهٔ گرگ آخوندیسم است.

اکنون این انرژی آزادشده مشتاقان آزادی است که از قیام در شهرهای ایران تا قیام در شهرهای جهان، دگرگونی دوران‌ساز را پی افکنده‌اند. تماشای تظاهرات پیاپی اشرف‌نشانان و تکاپوی مداومشان طی هفتهٔ اخیر، پیامی جز این را ساطع نمی‌کند.

اکنون تمامی شهیدان و اسیران و مجروحان قیام آبان، علاوه بر یاران و همرزمانشان در سراسر ایران، اشرف‌نشانان و ایرانیان آزاده را نیز در سراسر جهان پیام‌رسان و ادامه‌دهندگان راه و مبارزه و خون و آرمانشان می‌بینند. بی‌شک تماشای این تظاهرات و خروش ایرانیان توسط اسیران و مجروحان قیام، غرور و عزم و افتخار آنان را در پایداری‌شان برمی‌انگیزد.

اکنون این فریادی چشم به جهان گشوده است که قیام آبان و زبان ایران را در مرزهای فرای ایران نمایندگی می‌کند. این فریادی چشم به جهان گشوده است تا ندای مقاومت سازمان‌یافته‌اش را پشتوانه‌ٔ قدرتمند شورشگران قیام‌آفرین برای تحقق دگرگونی دوران‌ساز در ایران نماید.