728 x 90

ترس رادان: «همه جا می‌شود خاکریز دشمن!»

سخن روز
سخن روز

شامگاه ۲۴ اردیبهشت خامنه‌ای و رادان هنوز در گیجی ضربه ۱۸رشته عملیات آتش و انفجار شب قبل کانون‌های شورشی علیه مراکز غارت و سرکوب بودند، که ۵پتک سنگین دیگر، باز هم با آتش و انفجار بر سرشان فرود آمد.

-انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی منطقهٔ ۱۲ مشهد

-انفجار در ادارهٔ فرهنگ و ارشاد ضداسلامی بم

-انفجار در شهرداری چپاولگر حکومتی فردیس (کرج)

-انفجار در ادارهٔ کل تبلیغات ضداسلامی یزد

-انفجار مقابل کمیتهٔ امداد خمینی ملعون خشکبیجار (گیلان)

کانون‌های شورشی این عملیات را در پاسخ به‌جنایات خامنه‌ای و گزمه‌هایش انجام دادند. از قتل کولبران زحمتکش کرد، تا غارت بازنشستگان محروم و اعدام‌های فزاینده و البته در همبستگی با زندانیان سیاسی مقاوم.

۲۴ساعت پیش از آن، ۱۸رشته عملیات دیگر کانون‌های شورشی نیز پاسخی آتشین بود به‌موج اعدامها به‌دستور خامنه‌ای از اول تا ۲۳ اردیبهشت که هدف آن ارعاب و حفظ نظام در برابر قیام پیش رو است.

گسترش کمی و کیفی عملیات کانون‌های شورشی درست در روزهایی است که خامنه‌ای سرکوب را با افزایش کم سابقهٔ اعدام‌ها، تشدید کرده است.

عملیات «اختناق شکن» همین ارعاب و اختناق را درهم می‌شکند تا جوانان قیام راه را پیدا کنند. دیروز (۲۶اردیبهشت) سخنگوی قضاییه رژیم هشدار داد: «ما نباید اجازه دهیم که این روشها تکرار شود و جوانان در دام آنها بیافتند». روز قبل هم (۲۵اردیبهشت)، یک عضو مصلحت نظام (احمد توکلی) در سایت خود نوشت: «وقایع پاییز۱۴۰۱ ثابت کرد که کلان پروژهٔ مجاهدین در سطحی وسیع و تا عمق استخوان معارضین جمهوری اسلامی رسوخ کرده است».

 

این همان وضعیتی است که ترس را به اردوی نیروهای سرکوبگر منتقل می‌کند. سرکوبگران می‌خواهند جامعه را بترسانند، اما جامعه به‌ویژه زنان مقاوم میهنمان در برابر آنها می‌ایستند. این ایستادگی بیش از همه دژخیم رادان و عوامل جنایتکار تحت فرمانش را می‌ترساند و برروحیهٔ آنها تأثیر می‌گذارد.

نگاهی به‌برخی حرفهای رادان که در این شرایط در حال دوره‌گردی در استانهای مختلف است، به‌قدر کافی گویاست:

-۲۳ اردیبهشت: «دشمن در حال سرباز‌گیری و گرفتن خاکریز‌های ما است... در صحنه بمانید... بدانید موضوع عفاف و حجاب (سرکوب) موضوع ۶ماه و دو سال پیش نیست!»

-۱۸ اردیبهشت خطاب به‌سرکردگان سرکوب: «دشمن تا پشت در خانه‌های ما آمده... باید پای کار باشیم!»

همزمان رئیسی در جلسه با استانداران نظام لو داد که خامنه‌ای «۷جلسه دربارهٔ آسیب‌های اجتماعی شخصاً گذاشته!» (۱۶ اردیبهشت).

آسیب‌های اجتماعی هم کلیدواژهٔ «خشم انفجاری جامعه» است و حرفهای رادان در دوره‌گردی‌ها هم نه رو به‌مردم (که تا بن استخوان از تمامیت رژیم متنفر هستند)، بلکه رو به‌نیروهای خود رژیم است.

آنها در ساختار نظام و دستگاه سرکوب هستند و بهتر از هر کس می‌بینند که خامنه‌ای با اعدام، دوربین، تهدید و ارعاب و ۷جلسه امنیتی، تمام توانش را برای مهار جامعه بکار بسته، اما دشمن برانداز با مشعل فروزان «آتش جواب آتش» و با شعار «زن مقاومت آزادی» و با تعهد بزرگ برپایی قیام و سرنگونی، آن هم در بستر جامعه‌یی فوق انفجاری، تیم‌های عملیاتی‌اش رو به‌گسترش است و پیاپی آتش را به‌انبار باروت نزدیک می‌کند.

این وضعیت را رادان به‌بهترین صورت تصویر کرد: «همه جا (دارد) می‌شود خاکریز دشمن!» (۱۳ اردیبهشت).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c2de78d7-0808-4386-8ff7-e9040900b0dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات