728 x 90

تلاقی و تجلی اراده‌ها در بلژیک: ما همه‌چیز داریم!

تظاهرات
تظاهرات

بار دیگر تلاقی عشق‌های مشترک 

بار دیگر به تلاقی قیام‌ها، مبارزات و جنبش‌های سالیان مقاومت برای آزادی رسیده‌ایم.

بار دیگر آرزوها و رؤیاهای یک خلق و یک میهن یکدیگر را دیدار می‌کنند و به هم گره می‌خورند.

بار دیگر و سالی دیگر از سفری شکوهمند به جانب سپیده‌دمان آزادی...

دیداری دیگر از پس کوه‌ها و دشتها و دریاهای گذار از رنجی مشترک به بهاران تلاقیِ عشق‌های مشترک...

 

آینده را ما رقم بزنیم 

ما وارثان سرمایه‌ای بی‌کران برای وصال آزادی در شرایط جوشان و مهیا و وضعیت انقلابی و سرنوشت‌ساز هستیم. ما حق داریم که آن را وضعیت انقلابی و سرنوشت‌ساز بنامیم و برای آن مهیا باشیم.

اکنون این آمادگی را باید به رویدادی پل بزنیم که بتواند قدرت ملی و میهنی و فراگیر مردم و میهنمان را به بلوغ شایسته‌اش برساند. این بلوغ را باید سرمایهٔ کنونی ناشی از قیامهای ۹۶و ۹۷و ۹۸بدانیم.

این سیر تحولات باید به زبانی بدل شوند که ارادهٔ جمیع مردم ایران برای تحقق سرنگونی را ندا و فریاد کنند. این ندا و فریاد، سرمایه‌یی بیکران می‌گردد که این روزها برای به جریان انداختنش در تلاشیم: تظاهرات بزرگ در بلژیک.

آری ما وارثان سرمایه‌ای بی‌کران برای وصال آزادی هستیم. این حق ملت ما است. این حق کهکشان شهیدان راه آزادی است. این حق مردم و جوانان و زنانی است که سال‌ها و ماه‌ها و هفته‌هاست در کوی و برزن و خیابان و شهرهای ایران‌زمین فریادگر مطالبات انسانی خویش برای حق معیشت و حیات هستند. این حق زنان ایران‌زمین است که از سلطهٔ ‌ اهریمنی پلیدترین تفکرات ارتجاعی و سرکوب ضدبشری نظام آخوندیسم خلاص و رها شوند.

 

از پشت سر تا روبه‌رو، ما همه‌چیز داریم

ما همه‌چیز برای وصال آزادی و نقش بخشیدن سیمایی دیگر از ایران‌زمین را داریم. ما باید این دارایی بی‌همتایمان را بدل به سلاحی کارا و شکافنده در امر سرنگونی حاکمیت انحصارطلب و فاشیسم دینی آخوندی کنیم. این سلاح کارا و شکافنده که در امر داخلی و منطقه‌یی و بین‌المللی می‌تواند حرف و خواسته و برنامه‌ٔ ما را در انظار جهانیان متبلور کند، شرکت در تظاهرات بزرگ بلژیک می‌باشد. سلاحی در دسترس و بر کف اراده و عزم مام وطن. این سلاح را بر کف اراده و عزممان بفشاریم و این فرصت خجسته را برای مردم و میهنمان پاس بداریم...

 

تلاقی و تجلی اراده‌ها 

بار دیگر یکی از زمینه‌ها و شرایط بروز همبستگی ایرانیان مهیا می‌گردد: تظاهرات بزرگ بلژیک برای همبستگی با قیامهای اقشار مردم ایران؛ برای همبستگی با زندانیان سیاسی؛ برای همبستگی با مبارزات و جنبش بی‌توقف زنان، برای همبستگی با کانون نبرد آزادی در اشرف ۳با اشرف‌نشانان؛ و برای ارائه و تجلی اراده و عزم جزم ایرانیان جهت رقم زدن سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران.

 

پاسخ شایسته به تعادل‌قوای جدید 

تظاهرات و گردهمایی بلژیک را باید باید یکی از پاسخ‌های مهم به شرایط در پیش رو جهت نیل به جانب آزادی بدانیم.

ما باید تعادل‌قوا سیاسی کنونی را به نفع مردم و آزادی ایران از دست اشغالگران نظام آخوندی رقم بزنیم. شتاب تحولات به ما می‌گوید در این تعادل قوا، آنچه سهم دیکتاتور مسلط است، تقلایی از روی استیصال برای حفظ حاکمیتش می‌باشد. توان نیروی عظیم مردمی که راهی خیابان و کوی وبرزن برای مقابله با دیکتاتور هستند، بر قوای درونی حاکمیت هم اثر گذاشته و هفته به هفته منجر به ریزش و شقه‌های بیشتری شده و خواهد شد. بنابراین مردم ایران در تعادل‌قوای پیشین با حاکمیت ولایت فقیه نیستند. اکنون اصلی‌ترین نیروی سرکوبگر دشمن مردم ایران در لیست تروریستی قرار گرفته است؛ اکنون دومینوی تحریم‌ها ارکان نظام آخوندی را به لرزه افکنده است و تعادل‌قوای کنونی، وجهی بسیار پیشرفته و متفاوت نسبت به سال قبل و به نفع مردم و مقاومت ایران رقم خورده است.

 

ملجأ پیوند قیام‌ها 

اکنون در ایران هر جرقه‌ٔ صنفی یا معیشتی ـ که زیرساخت‌های زندگی و زنده بودن را تحت‌الشعاع قرار داده ـ منجر به انفجار و خشمی سیاسی و حضور مردم و جوانان علیه تمامیت حاکمیت می‌گردد. جویبارها و رودهای اعتراضات و اعتصابات سراسری باید به دریای بیکران سراسر ایران بریزند. این دریا همان هدف و نیز ملجأ پیوند دهنده‌ٔ ایران و ایرانی می‌باشد.

تظاهرات و گردهمایی بلژیک که از جانب مقاومت ایران برگزار می‌شود، می‌خواهد در راستای بلوغ شرایط کنونی، چشم‌انداز و افق روشن فردا را با همبستگی و اتحاد ایرانیان رقم بزند. اکنون باید به هم بپیوندیم تا تحول بزرگ به نفع مردم ایران و تحقق آرمان تاریخی آزادی صورت پذیرد.

 

فرصت خاص سال ۹۸

این حضور را باید در زمره‌ٔ نبردی سراسری و ملی و میهنی تلقی نمود و اسباب کارش را مهیا کرد. این حضور همه‌جانبه را باید فرصتی از فرصت‌های خاص سال ۹۸دانست و روزها و هفته‌هایش را دریافت و قدر دانست.

این که با ویژه‌گی‌های خاص‌الخاص سال ۹۸به جانب رقم خوردن تحولی مهم و سرنوشت‌ساز پیش می‌رویم، بار دیگر به هم می‌پیوندیم تا صدای زنگ بیداری و هوشیاری برای شکار فرصت‌های تاریخی را بیشتر طنین‌افکنیم و به آن پاسخ دهیم...