728 x 90

جواد ظریف عنصری از دستگاه تروریسم آخوندها

جواد ظریف و پاسداران
جواد ظریف و پاسداران

 

  • با گذشت ۴۰سال از حاکمیت جمهوری اسلامی آخوندی، بر همگان روشن و مبرهن است که دولتهای رفته و آمده هرگز برخاسته از خواست و اراده و انتخاب ملت نبوده‌اند؛ که همگی دست‌آموزان و خدمتگزاران ولایت فقیه و پاسدارنشان‌اند.
  • کلیهٴ جابه‌جایی پاسداران و بسیجی‌ها از ایران به سوریه و عراق و لبنان و انتقال لجستیک و جنگ‌افزارها به این کشورها و نیز تمهیدات لازم در کشورهای میزبان از طریق هماهنگی‌های وزارت‌خارجه و سفرای وابسته و تحت‌امر آن صورت پذیرفته است. از این روی محمدجواد ظریف شریک کلیهٴ جنایات پاسداران و بسیجی‌ها در ممالک دیگر می‌باشند.
  • لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران آخوندی لوحه‌ای بر سر در تمامیت نظام ولایت فقیه است. کلیهٴ ارکان این نظام و نمایندگان و مقامات چرخانندهٔ ماشین این نظام، جنایت و چپاول و ترور سپاه پاسدارن را به‌مثابه برگ‌های الصاق شده به حاکمیت ولایت فقیه، نمایندگی می‌کنند.

 

 

سیاست و هم‌سویی ناگزیر ماهیتها 

همواره وقتی رویداد یا تحولی مهم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد، عوامل تأثیرپذیر از آن یا عناصری که در معرض آن قرار می‌گیرند، مفهوم یا معنا و پیام آن رویداد یا تحول را از خود عبور می‌دهند که حاصل آن، واکنشی منطبق با ماهیت و هویتشان خواهد بود. این واکنش در دنیای سیاست ـ که به آن موضع‌گیری یا اعلام مواضع گفته می‌شود ـ همواره اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ طوری که اتخاذ این موضع‌گیری الزام‌آور می‌شود. در این واکنش‌ها یا اعلام مواضع، همیشه ماهیت‌های مشترک حتی از مواضع گوناگون هم که بروز کنند، بر هم منطبق و یگانه می‌شوند. این انطباق و یگانگی گویای ریشه، اساس، بنیاد و ماهیت و هم‌سویی مشترک است.

یکی از این رویدادها یا تحول مهم که لاجرم بنیاد و ماهیت مشترک مواضع را بارز کرده است، لیست‌گذاری تروریستی «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. این تحول مهم گذشته از مواضع عناصر بیرون نظام آخوندی، در درون آن نیز با هر ظاهرسازی هم که شده، بدون تردید موجب بروز چالشها و تنشهای گوناگون گردیده است. یکی از این نمونه‌ چالشها واکنش عناصر نظام با پوشیدن لباس سپاه و بعد پشیمان شدن و خالی شدن از جامه سپاه بود که نمونه‌هایش را در تغییر عکس پروفایل‌های اینان دیدیم.

 

دولت ملی یا ارگان پاسدارنشان؟ 

با گذشت ۴۰سال از حاکمیت آخوندی، بر همگان روشن و مبرهن است که دولتهای رفته و آمده هرگز برخاسته از خواست و اراده و انتخاب ملت نبوده‌اند؛ که همگی دست‌آموزان و خدمتگزاران ولایت فقیه بوده‌اند. در این ۴۰سال هیچ دولت ملی بر ایران صدارت نداشت و از سال ۱۳۶۰ به بعد همگی نمایندگان ولی‌فقیه و پاسدارنشان‌اند.

 

لیست‌گذاری سپاه و بروز عجولانهٔ ماهیت ظریف 

در ابراز ماهیت‌های مشترک وقتی کار به کابینه و دولت می‌رسد، لاجرم پاسدار بودن خود را ـ حتی بدون سابقهٔ عضویت در سپاه پاسداران ـ‌ بارز می‌کنند. یکی از اینان محمدجواد ظریف است که عمری کار سیاسی در عقبه و جلویی وزارت‌خارجه و فعالیت‌های دیپلماتیک داشته است. فعالیت‌هایی که تماماً در خدمت و برای تثبیت نظام ترور و جنایت بوده است و ادامه دارد.

ظریف در گذشته گفته بود که «سپاه از خود مردم است»؛ در حالی که سپاه هرگز از میان مردم برنخاسته و نیروی خاص‌الخاص ولایت فقیه برای سرکوب داخلی و تجاوز بیرونی بوده است؛ سپاه پاسدارانی که هیچ نشانی از ایرانی و با مردم ایران بودن در فرم و محتوا نداشته و ندارد.

لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران تمام دستگاه ولایت فقیه را از یک طرف دچار تنش کرده و از طرف دیگر مجبور به بروز ماهیت کلیهٴ عناصرش نموده است. نمونهٔ آشکار آن در مواضع محمدجواد ظریف مشاهده می‌شود که اثبات‌کنندهٔ همبستگی‌اش با تروریستها است. البته اگر ظریف چنین مواضعی هم نمی‌گرفت، صرف داشتن ریاست وزارت در دولت جمهوری اسلامی، او را شریک کلیهٴ جنایات از خمینی تا خامنه‌ای قرار می‌دهد.

 

ظریف همبسته با جنایت در سوریه و عراق و لبنان 

همگان سفر ظریف به سوریه و تأیید کلیه جنایات بشار اسد علیه مردم آن کشور را به‌خوبی به‌خاطر می‌آورند. ظریف شریک تمهید جنایات در سوریه و عراق است. کلیهٴ جابه‌جایی پاسداران و بسیجی‌ها از ایران به سوریه و عراق و لبنان و انتقال لجستیک و جنگ‌افزارها به این کشورها و نیز تمهیدات لازم در کشورهای میزبان از طریق هماهنگی‌های وزارت‌خارجه و سفرای وابسته و تحت‌امر آن صورت پذیرفته است که بخشی از این امور جاری در جمهوری اسلامی آخوندی به هنگام صدارت ظریف و تأیید وی صورت پذیرفته است. از این روی وزرای خارجهٔ پیشین و محمدجواد ظریف شریک کلیهٴ جنایات و تعدی‌های پاسداران و بسیجی‌ها در ممالک دیگر می‌باشند.

 

«همه‌جانبه‌گرایی با تروریسم» و برگی الصاق شده به ولایت فقیه 

در خبرها است که ظریف در کنفرانس «چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی برای صلح» در نیویورک شرکت می‌کند. گذشته از مناسبات دیپلماتیک دولتها و مجامع بین‌المللی که پروتکل‌های مرسوم خود را دارند و معمولاً در این پروتکل‌ها با ماهیت و ایدئولوژی دولتها کاری ندارند، باید یادآور شد که محمدجواد ظریف تاکنون چه خدمتی به صلح کرده است؟ پرونده وزارتی وی برگی الصاق شده به پرونده تروریسم دولتی جمهوری اسلامی آخوندی است. زندگی سیاسی وی همواره مناسب و شایستهٔ «همه‌جانبه‌گرایی برای تروریسم» بوده است و نه صلح.

لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران آخوندی لوحه‌ای بر سر در تمامیت نظام ولایت فقیه است. کلیهٴ ارکان این نظام و نمایندگان و مقامات ذیربط و چرخانندهٔ ماشین این نظام، جنایت و چپاول و گسترش تباهی و فقر و ترور سپاه پاسدارن را به‌مثابه برگ‌های الصاق شده به حاکمیت ولایت فقیه، نمایندگی می‌کنند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات