728 x 90

حجاب یک طرح تکراری شکست‌خورده

حضور گسترده زنان در قیام علیه آخوندها
حضور گسترده زنان در قیام علیه آخوندها

وحشت از گسترش قیامها و نقش پیشتاز زنان باعث شده که ولی‌فقیه، رئیسی جلاد را برای ایجاد رعب و اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان به میدان بفرستد. به گله‌ٔ آخوندهای نمایش جمعه هم دستور داده شده که در منابر اشغال شده‌شان علیه زنان بسیج کنند و مردم را از بسیجیان آتش به اختیار بترسانند.

هر کدام از آخوندها به‌نحوی مردم را تهدید به سرکوب کردند. از جمله آخوند حسینی همدانی امام– جمعه کرج، در نمایش جمعه البرز گفت: «همه (مزدوران نظام) باید به میدان بیایند هم دستگاههای متولی و هم مردم به‌صورت آتش به اختیار و خودجوش». این مجوز دادن به مزدوران مسلح و غیرمسلح و اراذل نظام آشکارترین خوی وحشی آخوندهای جنایتکار حاکم در برخورد با مردم ستمدیده است. اما همه می‌دانند که این یک نمایش تکراری شکست‌خورده و همیشگی است که بیشتر از هر چیز، نشان دهندهٔ ناتوانی و شکست این نظام ضدمردمی است که برای جلوگیری از قیام مردم به جان آمده وحوش خود را در خیابان‌ها به جان مردم می‌اندازد.

همان‌طور که مردم در قیامهایشان شعار می‌دهند «دشمن ما همین‌جاست»، این نظام آخوندی و مزدورانش دشمن‌ترین دشمن مردم ایرانند. و ولی‌فقیه هم تنها کاری که برای برون‌رفت از بدبختیهایش پیدا می‌کند به جان مردم انداختن لشکر اراذل خودش است.

اما یکی از اولین اقدامات مردم در برابر موج جدید علیه زنان تعطیلی کل یک بازار در پاساژ کوروش بود. یک خانم از داخل پاساژ درهای بستهٔ مغازه‌ها را نشان می‌داد و می‌گفت: «ساعت یکربع به سه ظهره اینهم وضعیت... پاساژ کوروش تهران همه بسته‌اند به‌خاطر گشت ارشاد و اماکن. اینهم شده کاسبی ما مشتری بد حجاب هم راه نمیدن یا می‌گیرن می‌برند توی ون».

بله کل بازار در اعتراض به این کارهای نظام تعطیل کرده. وضعیت ایران کنونی وضعیت مردمی است که هیچگاه به دشمن وحشی‌ای که بر مال و جانشان حاکم شده تسلیم نمی‌شوند.

سال گذشته در مهر ماه آخوند دژکام یا بهتر است بگوییم آخوند دژخیم که منبر نمایش جمعهٔ خامنه‌ای در شیراز را دارد اعتراف کرد که ۳۳ ارگان در زمینه حجاب دخیل هستند و گفت می‌خواهیم آنها را در هماهنگی با یکدیگر به میدان بیاوریم. اما ۴۳سال است که رژیم با تمامی ارگانهای سرکوبش در جلوگیری از قیامهای مردم و در جلوگیری از آزادی زنان شکست‌خورده. حتی اعضای دستچین مجلس ارتجاع هم به این حقیقت اعتراف می‌کنند.

نوری قزلچه، عضو مجلس ارتجاع در مجلس گفت: «با تفنگ و اسلحه و باتون و زد و خورد نمی‌شود اینها را درست کرد، شاید در کشور افغانستان برای امر به معروف از سلاح استفاده کنند اما در کشور ما چنین چیزی نباید اتفاق بیفتد»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a120b73-3709-4039-ab55-df6c3dcc3eeb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات