728 x 90

حکم دادگاه سوئد؛ ضرورت محاکمهٔ رئیسی و خامنه‌ای

پایداری ایرانیان آزاده برای تحقق جنبش‌دادخواهی
پایداری ایرانیان آزاده برای تحقق جنبش‌دادخواهی

بعد از ۳۳ماه تلاش نفس‌گیر و پس از پشت سر گذاشتن ۹۲ جلسه، سرانجام دادگاه استکهلم حکم دژخیم حمید نوری را صادر کرد: حبس ابددر قانون کشور سوئد حکم حبس ابد، بالاترین مجازات ممکن محسوب می‌شود. این نخستین بار است که یک دژخیم دست‌اندرکار نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، در یک دادگاه بین‌المللی به چنین حکمی محکوم می‌شود. این اعلام حکم قبل از هر چیز یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی و تمام خانواده‌های دادخواه است. آنان که روزها و شب‌های بسیار با یاد عزیزانشان اشک ریختند و آه کشیدند. آنانی که با دلی بریان و قلبی اندوهبار برای یافتن نشانی از جگرگوشگانشان خاک خاوران را بسا کاویدند. آنانی که سالهاست با یاد قتل‌عام‌شدگان آرام و قرار ندارند.

پیروزی برای مجاهدین سر موضع و بازماندگان آن کشتار هولناک که برای به محاکمه‌کشاندن این دژخیم، سر از پا نشناختند و جنگیدند و جنگیدند تا دادگاه به نقطهٔ صدور حکم برسد.

پیروزی برای اشرف‌نشانانی که پشت در دادگاه را به خانه و زندگی خود تبدیل کردند. در سرمای استخوان‌سوز پایداری پیشه کردند. فریاد زدند و شعار دادند و در یک‌کلام رزمیدند تا صدای تمام دادخواهان میهن اسیر باشند.

پیروزی برای شاهدان و شاکیان این پرونده و سرانجام پیروزی برای تمام خانوادهٔ بزرگ مقاومت ایران. این پیروزی به کام همه شیرین باد.

 

دو پیروزی موازی برای مقاومت ایران

برای مقاومت ایران این پیروزی از دو جنبه شایان اهمیت است:

۱ـ با کارزار ۳۳ماههٔ مقاومت ایران، اقدامات وزارت اطلاعات و مزدورانش برای مصادرهٔ خون قهرمانان کشتار۶۷ و هویت‌زدایی از آنان در هم شکست. اگر این کارزار نبود نظام قتل‌عام می‌توانست با ترتیب دادن یک محاکمهٔ نمایشی، پرونده را از مسیر خود منحرف نماید.

۲ـ این کارزار افشاگرانه هم‌چنین میز نظام قتل‌عام برای مینی‌میزه کردن ابعاد قتل‌عام ۶۷ و سفید‌سازی و به‌در بردن یک مهرهٔ دست‌اندرکار نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را به هم‌ریخت و این محاکمه را به محاکمهٔ تمامیت رژیم تبدیل کرد.

پیش‌تر نوشته بودیم که قاتلان آن ۳۰هزار شقایق سر بردار نمی‌دانستند یا شاید نمی‌خواستند بدانند که «خون است و ماندگار»

امروز این «خون ماندگار» گریبان آنان را گرفته است. شگفتا که این خون که قرار بود در ظلمات خاموش خاک به فراموشی سپرده شود، رساترین فریاد عصر ماست. اینک روزگار، خبیث‌ترین مجری حکم خمینی را بر سریر حکومتی نفرت‌آمیز نشانده است تا وجدان جهان معاصر بداند چه کسی آن ۳۰هزار را به طناب‌های رقصان دار سپرد.

آری، امروز این خون ماندگار از خاک بالیده، شکوفه کرده و به بر نشسته است. آری آری خاوران تکه خاکی در جنوب شرق تهران که قرار بود برای همیشه از یاد برود، بخشی از رازهای سینه خود را برملا کرده است.

 

ضرورت محاکمهٔ خامنه‌ای و رئیسی

اکنون در تشعشع شیرین این پیروزی بار دیگر به ثبت رسید که این خون ماندگار هر لحظه در جوشش است. برای هزارمین بار اثبات شد که رمز پیروزی و راز دست‌یافتن به آزادی و عدالت تنها و تنها در گرو مقاومت است. اکنون جنبش دادخواهی به یمن اعلام حکم دادگاه سوئد یک گام کیفی به پیش برداشته است؛ اما در این نقطه نباید متوقف شد. توقف در این نقطه و درجا زدن در آن از یاران مقاومت شایسته نیست. غلبه بر سیاست کثیف گروگان‌گیری و شانتاژ رژیم و جهت جلوگیری از هر گونه بند‌و‌بست پنهان باید دامنهٔ جنبش دادخواهی را گسترش داد و آن را به محاکمهٔ دیگر آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ بالغ کرد.

همان‌طور که رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، خانم مریم رجوی تصریح کرده است، «آنچه در دادگاه سوئد در ۹۲ جلسه مطرح شد، شمه‌ای از وقایع یک زندان (گوهردشت) از بیش از ۱۰۰ زندان بود که قتل‌عام در آنها جریان داشت. باید پرونده قتل‌عام در اوین و جنایت بزرگی که در بیش از ۱۰۰شهر واقع شده و هم‌چنین پرونده قهرمانی‌های زنان مجاهد در قتل‌عام ۶۷ و جنایت‌های دژخیمان در مورد آنها گشوده شود».

بعد از اظهارات خامنه‌ای مبنی بر یکی بودن خدای سال۱۴۰۱ با خدای سال۱۳۶۰ و تصریح حسینعلی نیری بر قتل‌عام به‌عنوان عامل ماندگاری رژیم، اکنون تردیدی باقی نمی‌ماند که نظام ولایت فقیه حذف فیزیکی مجاهدین سر موضع را هم‌چنان به‌عنوان یک رویهٔ ثابت حفظ کرده است. روی کارآوردن ابراهیم رئیسی نیز برای ادامه دادن به چنین رویه‌ای است. بنابراین محاکمهٔ رئیسی و خامنه‌ای و دیگر آمران و عاملان قتل‌عام ۶۷ باید در دستور کار جنبش دادخواهی قرار گیرد.

تجربه گرانقدر چنگ‌ در چنگ شدن با فاشیسم دینی طی سالیان نشان داده است که برای پیشروی باید به تهاجم و قاطعیت بیشتر روی آورد. این تجربه بار دیگر در ماجرای معاملهٔ شرم‌آور دولت بلژیک با فاشیسم دینی در پرونده دیپلمات ـ تروریست بمب‌گذار، اسدالله اسدی به اثبات رسید. اگر ایستادگی مقاومت ایران و بسیج وجدانهای بیدار نبود، این معامله به‌سادگی جوش خورده بود و این رژیم را در دستیابی به اهداف سرکوبگرانه و تروریستی خود تشجیع می‌کرد.

اعلام حکم دادگاه سوئد در بحبوحه‌ٔ کارزار مقاومت ایران برای شکست معاملهٔ ننگین دولت بلژیک و فاشیسم دینی، به‌یقین ابعاد این کارزار را وسعت خواهد بخشید و معامله را برای مماشاتگران دشوارتر از پیش خواهد کرد.

گام بعدی برای جنبش دادخواهی، فراخوان به دادگاههای بین‌المللی برای محاکمهٔ خامنه‌ای و رئیسی است. ۱۰۰۰ زندانی سیاسی از هم‌اکنون برای شهادت دادن در این دادگاه آماده هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/18268a6b-9315-4fb7-b73e-93927bbb5c88"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات