728 x 90

دستگیری ۲جاسوس گشتاپوی آخوندی در آمریکا (گفتگو با علیرضا جعفرزاده)

بازداشت دو ایرانی در آمریکا، جاسوسی علیه مجاهدین
بازداشت دو ایرانی در آمریکا، جاسوسی علیه مجاهدین

سؤال: اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران مربوط به محدوده‌یی است که در استشهاد یا کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا آمده یا سابقه داشته است؟

علیرضا جعفرزاده: طبعاً ابعاد فعالیتهای جاسوسی رژیم محدود به آنچه در کیفرخواست آمریکا آمده نیست چرا که طبعاً فعالیتهای رژیم از مدتها پیش شروع شده است، از زمانی که مقاومت ایران بحث هزار اشرف را مطرح کرد و کانونهای شورشی تشکیل شده و اعلام شد و رژیم متوجه آن شد.

از یک سال و نیم و نزدیک ۲سال پیش که تظاهرات و فعالیتها و اعتراضات مالباختگان و اعتصابات که در شهرهای مختلف ایران در جریان بود و نهایتاً به قیام دیماه سال گذشته رسید و بعد از آن استمرار و تعمیق و گسترش قیام‌ها و پیوند خوردن قیام با کانونهای شورشی... همه اینها یک مجموعه شرایطی را برای رژیم ایجاد کرده بود که چاره‌ای نداشت جز این‌که دست به فعال کردن شبکه‌های جاسوسی و تروریستی خودش در خارج ایران بزند. از جمله در آلبانی که در عید همین امسال رژیم قصد داشت که یک کامیون انفجاری را علیه مجاهدین خلق و اعضا آن به‌کار بگیرد و همچنین در تیرماه امسال در گردهمایی بزرگ ایرانیان قصد توطئه داشت که مزدوران و دیپلومات-تروریست رژیم در در این رابطه دستگیر شد.

و الآن هم شبکه جاسوسی و تروریستی رژیم که توسط دولت آمریکا دستگیر شدند.

آن چیزی که شما در کیفرخواست می‌بینید یک بخشی از یک مجموعه‌ای از فعالیتهای رژیم است. در اردیبهشت همین امسال کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت، بعد از خنثی شدن توطئه تروریستی در آلبانی یک بیانیه صادر کرد که در آن اشاره شده بود که علاوه بر توطئه آلبانی رژیم و طرح‌های تروریستی و جاسوسی در سایر شهرهای اروپا از جمله در آلمان، در آمریکا علیه شورای ملی مقاومت و علیه دفتر مقاومت در واشنگتن داشته که به برخی از جزییات آنها اشاره شده بود.

آن چیزی که حالا ما با دستگیری مزدوران رژیم و پروسه قضایی می‌بینیم، این اینها در واقع آخرین پارامتر از سلسله‌ای از فعالیتهای تروریستی رژیم هست.

 

سؤال: پس چرا اقدامات قانونی با تأخیر صورت گرفته است؟

علیرضا جعفرزاده: طبعاً در آمریکا نحوه‌ای که سیستم‌های اعمال قانون آمریکا عمل می‌کنند به این صورت است که ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند و بعد نفرات مورد نظر به‌طور مشخص شبکه‌های تروریستی و مأموران جاسوسی رژیم را مورد رصد قرار می‌دهند و در این پروسه شواهد و مدارکی را حول اینها جمع‌آوری می‌کنند و تا نقطه‌ای که رژیم بخواهد دست یه عمل بزند. چرا؟ چون بتوانند افرادی را که به اتهام تروریسم در آمریکا دستگیر می‌کنند و در مقابل دادگاه و قاضی قرار می‌دهند جرم جاسوسی‌شان را اثبات کنند و به نقطه‌ای برسانند که حکم دستگیری صادر شود.

در کیفرخواست دولت آمریکا که به دادگاه داده است بیش از ۲۰صفحه با جزییات فوق‌العاده زیاد وجود دارد که نشان می‌دهد این مأموران گشتاپوی آخوندی در این مدت چه افراد ورزیده و آموزش دیده‌ای بودند و مرحله به مرحله تلاش می‌کردند که فعالیت‌هایشان و توطئه‌های تروریستی‌شان مخفی بماند و همه آموزش‌هایشان را که رژیم در طی این ۳۹سال به آنها داده اعمال کنند که مبادا شبکه‌هایشان لو برود. که البته طرح آنها شکست خورد و آمریکا از عید سال گذشته یعنی یک سال و نیم پیش تمام شبکه‌های رژیم را تحت رصد قرار داده و از همان لحظه ورود، این جاسوس رژیم تحت رصد بوده است و تماماً فعالیتهای رژیم روی شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و اعضای آنها متمرکز بوده و مشخص است که با چه هدفی این فعالیتها صورت می‌گرفته است.

وقتی ما همه این فعالیتها را در کنار فعالیت‌های خنثی‌شده دیگر مثل توطئه تروریستی در پاریس در خرداد امسال و توطئه تروریستی در آلبانی در فروردین امسال کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که چه تلاش ویژه‌ای را رژیم صورت داده بود که بتواند طرحش را موفق پیش ببرد و اعضای جاسوسی خود را حفظ کند.

 

سؤال: با توجه به توضیحاتی که دادید و با توجه به ۲تجربه‌ٔ شکست‌خورده در آلبانی و ویلپنت پاریس انتطار این بود که رژیم در این زمینه با احتیاط بیشتری حرکت کند، اما در عمل این کار را نکرد، چرا این ریسک را پذیرفت؟

علیرضا جعفرزاده: این سؤال بسیار خوبی است این همان ریسکی است که در فرانسه و آلبانی هم پذیرفته بود. این چیزی نیست جز همان وضعیت فلاکت‌بار رژیم ناشی از قیام مردم ایران و استمرار قیام در داخل ایران و نقشی که مشخصاً مجاهدین خلق ایران در رابطه با این قیام بازی کردند و می‌کنند.

بها و قیمتی که سازمان مجاهدین خلق ایران در ۳۹سال گذشته پرداخته از شهدایشان و شهدای قتل‌عام و بعد از آن، همه اینها زمینه‌های این قیام را فراهم کرده است.

و در حال حاضر نقش کانونهای شورشی و نقش جهت‌دهندگی و فرماندهی و در حقیقت نقش پیشتازی این قیام را بازی کردن و در حقیقت تضمین استمرار قیام و تضمین گسترش قیام و عمق‌یاقتن قیام بودن، عملاً رژیم را در نقطه‌ای قرار داده که این رژیم یا باید تن به سرنگونی بدهد که طبعاً این را نمی‌خواهد و یا یک راه دیگر را برود و آن این‌که به این موتور متحرک مقاومت ضربه وارد کند. مقاومتی که به‌رغم طرح‌های تروریستی که در پاریس و آلبانی و آمریکا و در جاهای دیگر علیه او صورت گرفته حاضر است هر ریسکی را بپذیرد.

به‌لحاظ سیاسی هم رژیم بیش از هر زمان دیگری به اروپا و آمریکا نیاز داشته و دارد. وقتی که توطئه تروریستی در پاریس افشا شد اوج زمانی بود که رژیم یک مجموعه فعالیتهایی را شروع کرده بود برای این‌که بتواند اروپا را در حمایت از برجام پشت خودش بیاورد در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده بود.

و همین طور در رابطه با آمریکا در شرایطی که مشخص بود از یک سال و نیم گذشته سیاست مماشات در دوران اوباما که ۸سال رژیم ماکزیمم بهره‌برداری را از آن کرده بود اساساً کنار رفته و شکست خورده و آمریکا سیاست جدیدی در مقابل رژیم قرار داده است، رژیم اصلاً نمی‌خواست رو در روی آمریکا قرار بگیرد چنان‌چه در بقیه فعالیت و عملکردهای رژیم در رابطه با آمریکا، خیلی دست به‌عصا و با احتیاط عمل کرده است. اما رژیم همزمان چنین شبکه‌ای را در آمریکا شکل داده و از عید سال گذشته این شبکه‌ها را پیش برده بود و به‌رغم لو رفتن و خنثی شدن فعالیتهای تروریستی رژیم در پاریس و آلبانی باز کماکان شبکه‌های رژیم در اینجا عمل می‌کرد، چرا؟ چون یک حقیقت بیش از گذشته برای رژیم واضح و مبرهم بود که بایستی به هر قیمت به این مقاومت ضربه بزند و گرنه سرنگونی محتوم خودش را بایستی بپذیرد.

من فکر می‌کنم که این قانونی است که در ادامه مسیر هم با چنین شرایطی مواجه خواهیم بود. چون که استیصال رژیم، ضعف رژیم و بحرانهایی که با آن دست به گریبان است از جمله و قبل از هر چیز پیوند قیام که از دیماه گذشته وارد فاز جدیدی شد با نقش تعیین‌کننده مجاهدین خلق ایران، حقیقتی است که رژیم از آن راه گریزی ندارد.

 

سؤال: جدا از محکومیت احتمالی این مزدوران رژیم کشف این اقدام که رژیم انجام داد چه پیامدهایی اعم از حقوقی و سیاسی در داخل خود آمریکا و یا خارج آمریکا برای رژیم می‌تواند داشته باشد؟

جواب: طبعاً پیامدهای حقوقی و سیاسی دستگیری مزدوران رژیم در آمریکا برای رژیم خیلی زیاد است. همین چند روزی که از دستگیری گذشته است توجه زیادی در رسانه‌ها و مطبوعات و تلویزیون آمریکا به این مسأله شده است. واشنگتن پست مقاله بسیار مفصل تنظیم کرده که مستمر اطلاعات آن را به روز می‌کند و دیگر رسانه‌ها مفصل به این واقعه تروریستی پرداختند. سناتورها و نمایندگان همه شروع به موضع‌گیری کردند و وارد جزییات شدند و این در کنار مجموعه فعالیتهای تروریستی رژیم که تا الآن افشا‌ شده است رژیم را در مخمصه قرار می‌دهد و فشارهای بسیار زیادی را به رژیم می‌آورد. واقعیت این است که در ورای همه فعالیتهای تروریستی رژیم و دستگیری مزدوران رژیم، آن چیزی که عیان است این است که در ورای همه اینها طلیعه پیروزی مردم ایران و سرنگونی محتوم رژیم آخوندی به‌روشنی قابل رویت است.

دور نیست روزی که آزادی مردم ایران فرابرسد.

 

برگرفته از سیمای آزادی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/3997ff1d-19f5-4bc7-977f-302f862adfe6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات