728 x 90

رخداد ـ بانگ بلند تحریم و حسابرسی از رژیم

روز جمعه، در آستانه تشکیل مجمع عمومی ملل متحد، گردهمایی بزرگ «سیاست در قبال ایران، ضرورت تحریم و حسابرسی از رژیم» ایرانیان را در ۱۰هزار نقطه در کشورهای مختلف به‌هم وصل کرد.

مریم رجوی با یادآوری ضرورت یک سیاست سه عنصری برای مقابله با دیکتاتوری مذهبی گفت: «حقوق‌بشر برای تمام مردم ایران، تحریم همه‌جانبه دیکتاتوری دینی و به‌رسمیت‌شناختن مقاومت مردم ایران و نبرد شورشگران برای سرنگونی آخوندها و آزادی مردم ایران».

در این جلسه که ۳۰ قانونگذار آمریکایی از هر دو حزب و صدها تن از شخصیتهای برجسته سیاسی جهان شرکت داشتند، سخنرانان ضمن تأکید بر ضرورت تحریم همه‌جانبهٔ رژیم جنایتکار، خواستار حسابرسی از خامنه‌ای و دست‌اندرکاران قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی شدند.

تد یوهو ـ عضو کمیته امور خارجی کنگره آمریکا:

«ما باید یاد کسانی را گرامی بداریم که جان‌شان را برای ایران آزاد و فردای بهتر مردم ایران از دست دادند. به‌خصوص از کسانی که در سال۶۷ قتل‌عام شدند».

تام امر ـ نماینده کنگره آمریکا:

«مردم ایران و خانواده‌های این شهدا هرگز آرام نخواهند گرفت تا زمانی که جنبش دادخواهی به نتیجه برسه».

جودی چو ـ نماینده کنگره آمریکا:

«بسیاری از کسانی که مسئول این قتل‌عام بودند هنوز در ایران بر سر کار هستند و مقامات دولتی را اشغال کردند».

سخنرانان ضمن ابراز همدردی با مردم ایران در سوگ نوید افکاری، خواستار رسیدگی و تحقیق در سازمان ملل شدند.

شیلا جکسون لی ـ نماینده کنگره آمریکا:

«برای من شوکه‌کننده بود که قهرمانی مانند نوید افکاری صرفاً به‌خاطر اعتراض به‌قتل رسید. سازمان ملل را بایستی وادار کنیم که این جنایت را مورد تحقیق قرار دهد».

سناتور راب پرتمن رئیس زیرکمیته تحقیقات سنای آمریکا:

«اعدام اخیر کشتی‌گیر نوید افکاری با اتهامات واهی نمونه دیگری از اقدامات یک رژیم فاسد است که توجهی به حقوق پایه‌یی مردم ندارد».

مریم رجوی:

«مصونیت برای خامنه‌ای و سران و سرکردگان این رژیم دیگر کافیست. آنها باید در برابر عدالت قرار بگیرند».