728 x 90

رخداد ـ جوامع ایرانی و جوانه‌های عصیان

۳۰۰جامعه ایرانی پیامشان این بود؛

جوانه‌های عصیان که با خون شهیدان آبیاری می‌شود، در مسیر به بار نشستن است.

مریم رجوی:

«شورش و عصیان در سراسر ایران‌زمین که با خون هزاران هزار شهید مجاهد خلق آبیاری شده، جوانه می‌زند. قطعاً قیام‌ها ادامه خواهند داشت».

ندا امانی (برنده مدال طلای باشگاه فوتبال زنان سوئیس):

«ما قلبمان با ایران، مردم‌مان و قیام می‌تپد و بیش از همیشه ایمان داریم که سرنگونی زودتر از آنچه که خامنه‌ای فکرش را بکند محقق خواهد شد».

اشرف متولیان:

«قلبمان هر لحظه با قیام می‌تپد. ما همصدا با کانون‌های شورشی، خطاب به تبهکاران حاکم بر میهنمان، تکرار می‌کنیم: به یمن فداکاریها و از خود گذشتگی‌های مجاهدین، دوران شما به سر آمده است».

ویدا نیک طالعان:

«بله هنوز که هنوز است قیام و قیام‌آفرینان آبانماه رژیم را به وحشت می‌اندازد».

مهرداد هرسینی:

«ما این واقعیت را الآن در جای جای ایران، در شهرهای سرکوب شده، در قیامهای مردمی، در سرود و خروش و اشعار مردم و با کانون‌های شورشی به عینه می‌بینیم».

حسین پیشکار:

«این قیام مهر تاییدی بود بر صحت استراتژی مجاهدین و نقش کانون‌های شورشی برای سرنگونی و نفی استراتژی بی‌هزینگی که از سوی برخی مدعیان مطرح می‌شود».

جوانان، متخصصان و سایر اقشار در جوامع بزرگ ایرانیان، با تمام توان در سرما و گرما از قیام و مقاومت حمایت و پشتیبانی می‌کنند چرا؟

سعید قائمی:

«چون فداکارتر، صادق‌تر، پاکتر و از خود گذشته‌تر از مجاهدین در صحنه سیاسی ایران نمی‌بینم. آنها با همه وجودشان برای سرنگونی رژیم به میدان آمدن و این وظیفه هر ایرانی است که به یاری‌شان برخیزد».