728 x 90

رخداد ـ صدای سیلی و طنین انفجار

ماجرای سیلی عضو مجلس بر صورت سرباز و سلسله‌ای از واکنش‌های اجتماعی نشان داد هیولای کاغذی ولایت تا کجا در برابر خشم مردم ضعیف و ناتوان است. طوری که رسانه‌های حکومتی تلاش کردند با لگدی به نظام، خشم مردم را کنترل کنند.

 

تلویزیون خامنه‌ای ـ ۸بهمن۹۹:

مجری اول: در نهایت این نماینده مجلس عذرخواهی کردن

مجری دوم: وقتی مستندات رو شد ایشون عذرخواهی کرد

مجری اول: چون تصاویر دوربین بله

مجری دوم: یعنی اگر مستندات نمی‌اومد فکر کنم پافشاری می‌کردن روی نکته قبلی.

 

روزنامه آفتاب یزد ـ ۹بهمن۹۹:

اگر این مجلس می‌خواست عمل کند اکنون این نماینده مجلس جرأت نمی‌کرد وارد صحن مجلس شود و آن گونه با هزار التماس و اما و اگر عذرخواهی کند.

قالیباف می‌توانست برای آن که شائبات مربوط به عیسی شریفی از بین برود در مورد عنابستانی جدی‌تر وارد عمل شود.

 

مجری شبکه۵ تلویزیون حکومتی:

مردم ایران را آزرده کرد و چقدر واکنش واکنش گسترده‌یی بود مردم انگار اون برخورد با خودشان شده بود طوری به جوش آمدند.

 

طرف دیگر ضعف و ناتوانی رژیم، واکنش وحشت‌آلود از روشنگری در فضای مجازی بود.

 

پاسدار اشتری سرکرده نیروی انتظامی ـ‌۸بهمن۹۹

مجری: سردار حسین اشتری هم‌چنین تأکید کرد کسانی که با انتشار صحنه‌های خشن در فضای مجازی درصدد القاء ناامنی در جامعه باشند در رصد و تیررس پلیس هستند.

 

اما مسیح مهاجری گرداننده روزنامه جمهوری ضمن ابراز وحشت، هشدار داد:

بترســید از روزی که کاسه صبر مردم لبریز شــود و یکجا به حساب همه شما برسند.

 

مجری شبکه۵ تلویزیون حکومتی:

دوره اون که یک کاری بکنید و صدایش در نیاید گذشته امروز اگر دست از پا خطا کنید مردم اینطوری در برابر شما معترضانه می‌ایستند.

 

این اعترافات ناگزیر نشان می‌دهد که زمان، زمان رویش و خیزش شورشگران و لرزش و ریزش و پایان جنایتکاران است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b83985e-6bde-419a-8d69-bd98dc8684f6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات