728 x 90

رخداد ـ بکتاش آبتین؛ فضیلت پایمردی

خامنه‌ای گمان می‌کرد با قتل شاعر شریف میهن، بکتاش آبتین، نسلی از شاعران و هنرمندان و جوانان را منجمد می‌کند اما نمی‌دانست بعد از قیام ۹۸ و سلسله‌ای از خیزشهای اجتماعی و پس از گسترش آتش جنبش دادخواهی در ایران، برگی ورق خورده است.

اولین صدای مرگ بر خامنه‌ای از اوین برخاست. و روز بعد مردم خیز جنگ برداشتند

مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین:

ما اومدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم

ما اومدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم

 

بکتاش آبتین قبل از رفتن به زندان: به اعتقاد من در ۴۰سال اخیر و با استقرار جمهوری اسلامی در کشور به‌خاطر سیاست‌های متحجرانه، ارتجاعی، فریبکارانه و سیاست‌های مشعشعی که به خرج داده در همه امور جامعه، در هنر، سیاست، علم، اقتصاد و در رأس اون در اخلاق دچار سقوط شده

 

روزنامه فرهیختگان با اشاره با آثار مخرب و امنیتی قتل شاعر در نظام نوشت:

وقتی یک شاعر دستگیر می‌شود و هنگام بیماری با پابند به بیمارستان برده می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی مخابره پیام این واقعه را بگیرد.

 

مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین:

مرگ بر حکومت آدمکش

مرگ بر حکومت آدمکش

مرگ بر حکومت آدمکش

امروز هر کلام شاعر گلوله‌یی‌ست به‌سمت همان نظام متحجر و ارتجاعی که ۴۰سال تلاش کرد با سرکوب و سانسور و فریبکاری فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی تا آخر را مخدوش کند

 

بکتاش آبتین قبل از رفتن به زندان:

ما امروز به‌اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلم‌ساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم، چیزی که کم داریم، اینه که یک سری آدم وایستند مبارزه کنند. یکسری آدم وایستند حقشون را بخوان. یکسری آدم وایستند و پایداری کنند، پایمردی کنند. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی، این حلقه مفقودهٔ معاصر کشور منه.

بدین ترتیب، دوست دارم که همین امروز در جوانی، با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f11a1a14-09a4-4122-b684-76a1f0301f54"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات