728 x 90

رخداد ـ آزمایش واکسن کوبایی روی مردم ایران

پس از ده ماه کار و تلاش مستمر و هزاران آزمایش و تست و تجربه، سازمان بهداشت جهانی صحت و اعتبار واکسنهای فایزر و مدرنا را تأیید کرد، اما خامنه‌ای ضمن فرمان ممنوعیت خرید واکسن روز ۱۹دی گفت:

«گاهی اوقات هست اینها می‌خواهند واکسن را روی ملتهای دیگه امتحان کنند ببینند اثر می‌کند یا نمی‌کند بنابراین از آمریکا از انگلیس البته به فرانسه هم من خوش‌بین نیستم».

 

این در حالی است که کادر درمان فریادشان بلند است که هیچ راهی جز خرید واکسن نیست و پرستاران هنوز بر بالین بیماران می‌سوزند.

 

یک پرستار: هر روز ما اینجاییم. هزینه‌های سرسام آور، پرسنل خسته!

یک پرستار: هر روز داریم می‌میریم، کجا خسته؟ چیزی آزمون نمونده

 

هم‌زمان با حکم جنایتکارانه خامنه‌ای، دولت کوبا اعلام کرد:

«به‌موجب توافق نامه‌یی که دولت کوبا با رژیم ایران امضا کرده است فناوری واکسن هاوانا به ایران منتقل شده و انجام آزمایشات بالینی انسانی در ایران انجام خواهد شد».

 

روحانی ـ ۲۰دی ۹۹:

مردم ما مطمئن باشند که آنها وسیله آزمایش برای شرکتهای سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.

 

اما وقتی خبر آزمایش واکسن کوبایی روی مردم ایران رسانه‌یی شد نمکی روز ۲۱دی گفت:

چون الآن دیگر رسانه‌یی شده با کوبایی‌ها که هپاتیت b را در کشور با ما کار کردند واکسن کار کردند قرار شد این واکسن را هم کار بکنیم.

 

یک رسانه حکومتی ضمن هشدار از خشم مردم و هراس از روز واقعه نوشت:

ممکن است بلبشویی ایجاد شود. برای جلوگیری از بروز التهاب یا بحران هم که شده باید در زمینه خرید واکسن معتبر تمرکز ویژه‌یی صورت بگیرد و برای یکبار هم که شده علاج واقعه را قبل وقوع در دستورکار قرار دهیم.

 

یک شهروند:

خامنه‌ای خدا لعنتت کنه خامنه‌ای خدا نبخشه و نیامرزدت روحانی. بر پدرتون لعنت.