728 x 90

ستارهٔ دنباله‌دار کهکشان ۹۸بر فراز استکهلم

تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم
تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم

«زمانه قرعهٔ نو می‌زند به‌نام شما

خوشا شما که جهان می‌رود به کام شما»

****

سلسله تظاهرات ایرانیان از بروکسل تا استکهلم، سرمایهٔ ایران و ایرانی در رقم زدن یکی از سرفصل‌های سرنوشت‌ساز کنونی برای سرنگونی حاکمیت ولایت‌فقیه است.

تلاقی کهکشان ۹۸یا گرامی‌داشت سالانهٔ نبرد تاریخی برای آزادی با تحولات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای علیه حاکمیت آخوندی، پاسخ و پرداختی شایسته از جانب ایرانیان بوده که منجر به شکل‌گیری جریان همبستگی ملی و جبهه‌ای سراسری از ایران تا اروپا و آمریکا گردیده است.

این تظاهرات نیز همپا، همراه، همسفر و همدوش با فراز به فراز کهکشان ۹۸، هاله‌ای از همبستگی و اتحاد گرداگرد نگین اشرف ۳است.

تظاهرات ایرانیان در استکهلم این ویژه‌گی خاص را دارد که پس از منظومه کهکشان اشرف ۳برگزار می‌شود؛ منظومه‌ای که کانون استراتژیک نبرد تاریخی برای آزادی را تثبیت نمود و ستارهٔ دنباله‌دار این کهکشان را در افق و آفاق آینده ایران‌زمین نمایان کرد. تلألؤ ستارهٔ دنباله‌دار کهکشان اشرف ۳را روزنامهٔ واشنگتن تایمز این‌گونه توصیف نمود: «طی یک گردهمایی بزرگ شامل سیاستمداران و مدعوین از سراسر جهان که به‌مدت چند روز به کمپ اشرف۳در حومه تیرانا سرازیر شدند، مرکز جغرافیایی مقاومت جهانی علیه رژیم جانی ایران متولد و ایجاد شد... حالا بحث نه مسأله تغییر رژیم در ایران بلکه این است که چه موقع این تغییر صورت می‌گیرد و جهان در این صورت مکانی بهتر خواهد بود. مجاهدین می‌توانند تماماً با دست خودشان این کار را به انجام رسانند».

اکنون ایرانیان در فراز استکهلم چنین ستارهٔ دنباله‌داری را امتداد و استمرار می‌دهند. امتداد و استمراری که تکثیر این ستاره در چهره‌های ایرانیان است. درخشش این ستاره، پرتوهای ارادهٔ پایداری و ماندگاری تک‌تک آنها می‌باشد؛ اراده‌ای و استواری نسل‌هایی که دهه‌هاست در پیوند با آرمان آزادی، این زیباییِ بالنده را مکرر نموده‌اند که «ماندن هنر است».

وجه مشترک تظاهرات استکهلم با خروش و جوشش ایرانیان در بروکسل و واشنگتن و برلین، دفاع از آلترناتیو مشروع و واقعی شورای ملی مقاومت و نیز «نه» قاطع و بزرگ ایرانیان به بساط شیطان‌سازی دستگاه اطلاعات آخوندی و دنباله‌های آن در خارج کشور است.

اهمیت این نبرد ایرانیان علیه بال و پر دادن دسیسه‌های آخوندی در اروپا و آمریکا و اینک در استکهلم، مضاعف نمودن پیروزی بزرگ و استراتژیک در اشرف ۳می‌باشد.

وجه ممیزهٔ تظاهرات استکهلم در این است که با درخشش آلترناتیو واقعی در اشرف۳، دست‌آوردها و نتایج آن را به میدان عینیت تعادل‌قوای سیاسی و اجتماعی می‌آورد. بنابراین این تظاهرات، قدرت همبستگی و اتحاد ایرانیان را شکوفاتر کرده و ثقل این یکپارچگی را نسبت به تظاهرات‌های پیشین، مضاعف می‌کند.

اینک این نگین اشرف ۳است که تلألؤ می‌پراکند و انرژی و نیروی تازه به نفع مقاومت، آزاد و خلق می‌کند.

اینک این منظومه کهکشان ایران و ایرانی است که بال می‌گسترد و قلب‌های شیفتهٔ محبوب آزادی را از بروکسل تا استکهلم به هم پیوند می‌دهد. پیوندی که مباهات ایرانی بودن و غرور ماندگاری برای استمرار نبرد تاریخی آزادی علیه تمامیت ارتجاع و پلشتی است.

اینک این ستارهٔ دنباله‌دار کهکشان ۹۸است که بر فراز استکهلم می‌درخشد. ستاره‌ای که دنباله‌اش تا فراز زاگرس و البرز و دماوند امتداد دارد. ستاره‌ای که میلیون‌ها نگاه ایرانی را معطوف به درخشش خود نموده و تعادل‌قوای جدیدی را در نبرد با یلدای تیره‌تبار ولایت‌فقیه رقم زده است و بیش از این نیز اعتلا خواهد یافت.

اینک این چراغ گشایش آینده است که با همبستگی و یکپارچگی ایرانیان بر گرد نگین اشرف فروزان می‌شود و دوام می‌یابد.

اینک این ققنوس آزادی‌ست که از پس هفتاد خان آتش و خاکستر، دیگر بار از زندانها و شهرهای ایران تا استکهلم بال و پر می‌گشاید که بر افق و آفاق نگاه همبستهٔ ما نقش ماندگاری‌مان را تلألؤ بخشد که: «ماندن هنر است».

اینک این توانایی، گستردگی مردمی و بالندگی آلترنایتو واقعی مردم ایران است که در هماوردیِ سازمانیافتهٔ ملی در برابر تمامیت حاکمیت ولایت فقیه، به میدان و عرصهٔ ظهور اجتماعی می‌آید.

اینک این زمانهٔ نوین است که قرعهٔ نو به‌نام وفادارن به آرمان آزادی می‌زند. وفادارانی که دیار به دیار این جهان را در قفای محبوبشان پیموده‌ تا شایستهٔ وصالش گشته‌اند.

اینک استکهلم با خروش و خیزش و همبستگی و همت ایرانیان، درخشش نگین اشرف را بار دیگر بر بام جهان پرتو می‌افکند. باشد که بارقه‌های آن از ستیغ زاگرس و البرز بر سراسر فلات مرز پرگهر بگسترد...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات