728 x 90

سیمای آزادی؛ مخاطبان، رسالت، هدف

سیمای آزادی...
سیمای آزادی...

مخاطبان سیمای آزادی در ایران و در جهان کیست‌اند؟

رسالت و هدف این تلویزیون چیست؟

آیا برنامه‌های این تلویزیون همه‌جانبه، همه‌پسند، رنگ‌ووارنگ از همه‌جا و همه‌چیز است یا برنامه‌هایی مشخص را برای رسیدن به هدفی مشخص پیش می‌برد؟

 

سیمای آزادی صدای کیست؟

سیمای آزادی صدای پیوسته‌ٔ نسل‌هایی‌ست که ۴۴سال است پیام و ندا سرمی‌دهند: «سر خم قدغن!».

مخاطبان عام سیمای آزادی را تمام اقشار صنفی و اجتماعی ایران تشکیل می‌دهند؛ اما مخاطبان اصلی سیمای آزادی شامل مردمانی می‌شود که سرنگونیِ جمهوری اسلامی آخوندی را رسالت و مسئولیت ملی و میهنی و انسانی خویش می‌دانند.

سیمای آزادی را باید رسانه‌یی معرفی نمود که به‌طور مونیستی و همه‌جانبه بر محور اصلی‌ترین تضاد جامعهٔ ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و برابری فعالیت می‌کند.

سیمای آزادی ارزش‌ها و دست‌آوردهای تاریخیِ مقاومت در مبارزه‌یی همه‌جانبه و طولانی برای آزادی را بین جوامع ایرانی به اشتراک می‌گذارد. این ارزش‌ها و دست‌آوردها در متن یک پایداری طولانی خلق و جاری شده‌اند. سیمای آزادی همواره در حال انتقال این ارزش‌ها و دست‌آوردها به نسل‌های پیاپی قیامهای ایران و به مبارزات زنان و مقاومت زندانیان سیاسی است.

سیمای آزادی صدای کانون‌های شورشی است. کانون‌هایی که نورهای امید به عبور از این فصل سربین آخوندزده را در دل مردم روشن می‌کنند. هم‌وطنی از ایران در تماس همیاری با سیمای آزادی گفت: «در شرایطی که مملکت ما توسط این ملایان بی‌وطن به تاراج رفته و فقر و فلاکت بر سر مردم آوار شده است، تمام امید ما به شما و کانون‌های شورشی است».

سیمای آزادی صدای جنبش دادخواهی است. رسانه‌یی که مسئولیت دارد صدای مادران رنجدیده و مادران شهیدان قیام را به گوش مردم ایران و جهانیان برساند.

سیمای آزادی در هر قیامی که در ایران رخ می‌دهد، رسالت ۲۴ ساعته‌ٔ خود را زبان و بلندگوی صدا و انعکاس تصویر این قیام‌ها می‌داند.

 

ویژگی‌های همیاری با سیمای آزادی

با چنین مخاطبان و رسالت و هدفی، برنامه‌ٔ همیاری که سیمای آزادی سالی یک‌بار ــ معمولاً در سرفصل‌های مقاومت یا قیام‌ها ــ برگزار می‌کند، چه ویژگی‌های دارد؟

برنامه‌ٔ همیاری یک جمعبندی مقاومت برای آزادی است. پل عبور مخاطبان سیمای آزادی برای شرکت در این جمعبندی است. برنامه‌ٔ همیاری برای عبور از این مرحله، محرک ابتکار، خلاقیت، نوآوری، گشایش، مسؤلیت‌پذیری فردی و جمعی در قبال نیازمندی‌های مبارزه و پایداری و با مجموع این‌ها، تضمین رسیدن به هدف است.

 

همیاری، نمایشگاه انتخاب‌ها و پسندهای چندین نسل است. در همیاری، چندین نسل خاطرات، آزمون‌ها، تجربه‌ها، امیدها، تحلیل‌ها، شناختها و تبیین‌ها و چگونگیِ مبارزه برای تحقق آزادی در ایران را به اشتراک می‌گذارند.

 

تماس‌گیرندگان با برنامه‌ی همیاری، گلریزان سرفرازیِ ملی و میهنی و آبادانی را گاه شادمانه، گاه دلتنگانه، گاه غرورانگیز و گاه رنج‌بارانه به‌تصویر می‌کشند. آمیختگیِ همه‌ٔ این حواس انسانی، بیان مقاومت و پایداری سترگ نسل‌های پیاپی ایران‌زمین در برابر دیکتاتوری ولایت فقیهی هستند. باعث افتخار سیمای آزادی است که با تدارک برنامه‌ٔ همیاری، ظرفی را برای ابراز این احساسات پاک انسانی و به اشتراک گذاشتن‌شان مهیا می‌کند.

 

این‌بار برنامه همیاری ۱۴۰۱ با سیمای آزادی، به موازات قیام بزرگ و سراسری شهریور تا دی برگزار می‌شود. قیامی که جامعهٔ ایران را از تمامیت نظام آخوندی عبور داده است. کیفیت این عبور همراه با خاطرات، تحلیل‌های متنوع، ویژگی‌های طیف‌های گوناگون این قیام و راه‌کار واقعیِ سرنگونی حاکمیت ملایان، تفاوت مهم این همیاری با برنامه‌های مشابه سالیان قبل می‌باشد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/abc4611e-f706-4e87-b842-752fe64280bd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات