728 x 90

شورای ملی مقاومت؛ اجلاس «قیام ایران»

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران
اجلاس شورای ملی مقاومت ایران

سلسله کهکشان مقاومت ایران در روزهای نهم تا دوازدهم تیرماه و اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در روزهای ۱۵ و ۱۶تیر حاوی پیام ایستادگی و مقاومت برای مردم و مبارزان آزادیخواه در ایران بود. جلسات امسال ِ شورای ملی مقاومت ایران در شرایطی برگزار شد که در فاصله با اجلاس قبلی، حادثه بسیار مهمی به بزرگی قیام دموکراتیک مردم ایران رخ داده بود و به همین دلیل خانم رجوی در سخنان ابتدای خود در شروع مراسم، این اجلاس را با عنوان «قیام ایران» نامگذاری کرد.

وی در ادامه به نقش مقاومت ایران در قیام سال گذشته اشاره کرد و گفت: «حاصل نقش‌آفرینی درخشان مقاومت ایران در قیام سال گذشته، جهش موقعیت جایگزین دموکراتیک در صحنه داخلی و بین‌المللی است... کمتر زمانی مثل حالا وجود داشته که گردانندگان رژیم تا این حد آشکار و قطعی بگویند تهدید موجودیتشان این مقاومت است، جایگزین حکومتشان این مقاومت است و این مقاومت را نیروی پیش‌برنده‌ٔ قیا‌م‌ها می‌دانند».

جالب این‌که بسیاری از میهمانان شرکت‌کننده در مراسم کهکشان نیز به نقش بی‌بدیل مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت در هماوردی با رژیم آخوندی و برافراشته نگه‌داشتن پرچم مبارزات و قیامهای سراسری اشاره کردند:

سناتور جوزف لیبرمن کاندیدای معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در سال۲۰۰۰ گفت: «یک اشتیاق عظیم در ایران برای آزادی وجود دارد و شما در شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین و جنگجویان شما رژیم را می‌ترسانید... آیا راه‌حلی هست؟ البته که هست سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت. من از شما سؤال می‌کنم که آیا گروه و سازمان دیگری هست که این‌چنین رهبران جهان را از سراسر دنیا در اینجا جمع کند؟» آقای ژان پیر برار نماینده پیشین مجلس فرانسه هم به شایستگی‌های مقاومت ایران و شورا اشاره کرد: «ما باید مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت را به‌رسمیت بشناسیم زیرا از همه ویژگیها و شایستگیهای یک آلترناتیو برخوردار است از حمایت مردم ایران برخوردار است». آقای پاتریک کندی نیز بر زمان تغییر و نقش مقاومت ایران در قیامهای سراسری انگشت گذاشت که: «زمان تغییر کرده است... سازمان مجاهدین و مقاومت ایران بود که در این اعتراضات نقش تعیین‌کننده‌ای داشت».

 

بررسی بحرانهای لاعلاج رژیم

در اجلاس شورا هم‌چنین وضعیت بحرانی رژیم آخوندی و پوشالی بودن طرح و برنامه‌های سردمداران رژیم از جمله «طرح هفتم توسعه» دستپخت خامنه‌ای – رئیسی و افشا و مفتضح شدن سیاست وعده‌درمانی رژیم در «تثبیت نرخ ارز یا ساختن میلیونی مسکن» و در نهایت شکست پروژه یک‌دستی حاکمیت با تقاضا از درون مجلس فرمایشی از رئیسی برای رفتن روی «مین استعفا» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه‌گیری شد که «حتی اگر خامنه‌ای در برابر خواستهای غرب عقب‌نشینی کند و مماشاتگران هرآنچه می‌خواهد به او بدهند، قادر به حل این مسائل اقتصادی و اجتماعی نیست و سرنگونی محتوم در تقدیر دارد».

 

ضرورت «نه شاه، نه شیخ»

قدیمی‌ترین ائتلاف سیاسی علیه نظام آخوندی در ادامه جلسات خود ضرورت سیاست «نه شاه، نه شیخ» را نه‌تنها «معطوف به آینده و ضرورت ساختار دموکراتیک ایران فردا» که «قبل از آن، ضرورت سرنگونی استبداد دینی» دانست و به سخنان مسئول شورا استناد کرد که به درستی گفته است: «ماحصل تمام نمایش‌های بچه‌شاه و حاجبان و جارچیان ”دربار“ مربوطه، به جیب شیخ ریخت و بس. والا جبهه خلق در برابر فاشیسم دینی معادله ساده‌تر و روشن‌تری داشت و یک‌دست بود. چنین است که مقاومت ایران بر پایه ”نه شاه نه شیخ“ بر جبهه‌ٔ خلق پا می‌فشارد».

 

به این ترتیب این دور از جنگ مردم و مقاومت ایران با هیولای ولایت به باشکوه‌ترین شکل با اجلاس شورا و جمع‌بندی یک‌ساله از مقاومت مردم به سرانجام رسید. البته که جنگ هنوز تمام نشده و فراز و نشیب‌ها ادامه دارد ولی با وجود سازمان پیش‌آهنگ جامعه و کانون‌های شورشی در کف خیابان و حضور هوشیارانه شورای ملی مقاومت در بزنگاههای سیاسی، پیروزی خلق ما تضمین شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f5401fa-31b6-4168-9dc2-f3213602a20a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات