728 x 90

طوقه‌ای دنبال کاندید!

کاندیدای نطامی برای ریاست جمهوری آخوندی
کاندیدای نطامی برای ریاست جمهوری آخوندی

مانورهای هر چند روز یک‌بار کارگزاران نظام آخوندی برای کسب جلب توجه نسبت به نمایش انتخابات ۱۴۰۰ تبدیل به سیرک‌های مبتذلی شده‌اند که دست‌اندرکارانش هم مانده‌اند چطوری سر و سامان بدهند.

یکی از این سیرک‌های کش و قوس‌دار طی یک ماه اخیر، ماجرای حضور نظامیان در این نمایش است. شایان توجه است که رژیم آخوندی در دو دوره از نمایشات انتخاباتی، از کاندیدایی نظامیان طرفی نبسته است. علت را باید در این واقعیت تجربه شده جست که کمیت خامنه‌ای برای جا انداختن یک عنصر نظامی در رأس حکومت آخوندی، از قبل می‌لنگید. رسانهٔ حکومتی مردم‌سالاری در شماره ۱۵فروردین ۱۴۰۰ گواهی دست رد مردم به آن را داده است:

«بعضــی افراد مثل محسن رضایی تا به حــال بارها به‌عنوان کاندیدای بالقوه یا بالفعل مطرح شده و هیچ‌گاه نتوانسته‌انــد رأی چندانی از مردم بگیرنــد».

 

شواهد همین مدت نشان می‌دهند که خامنه‌ای دارد زمینهٔ اجتماعی را برای برآورد پذیرفتن یا نپذیرفتن یک عنصر نظامی، می‌سنجد؛ به‌طور خاص که پس از اعلام حضور سعید محمد در بین کاندیداها، خامنه‌ای و شورای نگهبان و مجلس رژیم تاکنون هیچ موضعی در‌بارهٔ حضور داشتن یا نداشتن نظامیان اعلام نکرده‌اند.

 

بنابراین خامنه‌ای دارد برآورد می‌کند شاخص‌ها و معیارهایی را که برای رئیس‌جمهور حزب‌اللهی و مطلوب خودش در سخنان سال نو تعیین کرد، پذیرش اجتماعی دارد یا نه. آنچه تاکنون رخ داده و رژیم حول آن تبلیغات می‌کند، این است که خامنه‌ای کاندید مطلوبی جز عنصر نظامی ـ آن هم از درون سپاه ـ سراغ ندارد. بنابراین با کارت یک سپاهیِ چپاولگر و دزد به‌نام سعید محمد بازی تبلیغاتی و حاشیه‌سازی می‌کند.

یادآوری می‌شود که حدود سه هفته پیش که سعید محمد کاندید شد، کمپین میلیونی ایرانیان علیه وی باعث شد که طرح اولیهٔ رژیم شکست بخورد. رسانه‌های حکومتی همان موقع مشترکاًً اعتراف کردند که طرح رژیم شکست‌خورده است. اکنون پس از سه هفته، روزنامه مردم‌سالاری، این راه‌حل خامنه‌ای را سوخته اعلام می‌کند:

«نام سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌النبیاء به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهور، توجه چندانــی را برنینگیخــت».

 

بلافاصله پس از دست رد مردم به این طرح رژیم، سپاه و اصولاگرایان اعلام کردند که سعید محمد به‌دلیل تخلف، از کار برکنار شده است!. اما پشت پردهٔ این بازی تبلیغاتی و کج‌دار مریز خامنه‌ای با انتصاب سعید محمد به مشاور فرمانده کل سپاه برملا شد. دقت کنید:

«چرا بعد از منفک کردن سعید محمد از مسؤلیت، وی به‌عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده است؟» (مردم‌سالاری، ۱۵فروردین ۱۴۰۰).

 

بازی خامنه‌ای و سپاه و اصول‌گرایان با برگ سعید محمد و یا نمونه‌های مشابه که شاخص و معیار تعیین شدهٔ خامنه‌ای را داشته باشند، به همین‌جاها ختم نمی‌شود. کفگیر خامنه‌ای آن‌چنان به ته دیگ خورده است که حتی برآورد خودی‌های نظام این شده است می‌خواهند کاندید نظامی را به‌عنوان اپوزیسیون وضعیت موجود نظام جا بیاندازند تا بازار نمایش گرم شود. ملاحظهٔ رسانهٔ حکومتی که با احتیاط هم اعتراف می‌شود، قابل توجه است:

«گرم کردن انتخابات با هیزم مصنوعی! آیا یک کاندیدای خاص قرار است نقش اپوزیسیون بازی کند؟ اگر چه در وهله اول شائبه رویارویی سعید محمد مشاور فرمانده کل سپاه با بخشی از مدیریت سپاه به ذهن‌ها متبادر می‌شــود، اما بــا کمی تأمل این موضوع به ذهن متبادر می‌شــود که این چیزی اســت که سعید محمــد و برنامه‌ریزانش برای گرم کردن تنور انتخابات به نفع او برنامه‌ریزی کرده‌اند و ســعی دارند او را کاندیدای اپوزیســیون جلوه دهند» (همان).

 

این بساطی است که خامنه‌ای برای عمله و اکره و ریزه‌خواران نظام آخوندی پهن کرده است. حالا کار حاکمیت ولایت فقیه به قمار کردن روی عنصر باختهٔ نظامی رسیده است و از طرفی هم هیچ راهی جز همین قمار را ندارد. واقعیت این است که اگر شاخص‌ها و معیارهای خامنه‌ای را به‌عنوان دانه‌های طوقه و مدال وی در نظر تجسم کنیم، حتی کارگزاران اصول‌گرا و نظامی‌اش هم حاضر نیستند با صراحت آن را بر گردن خود بیاندازند. از این رو به ابتذالی روی آورده‌اند که حتی در نمایشات دوره‌های پیشین هم سراغش نرفته‌اند. اوضاع آن‌قدر تراژیک شده است که رسانهٔ حکومتی هم نمایش در تقدیر نظام را از هم‌اکنون تعیین‌تکلیف نموده است:

«گرم کردن تنــور انتخابات با هیزم‌های مصنوعــی، فقط چنــد هفته‌یی باعث ســرگرمی عده‌یی از سیاســیون می‌شــود و بازی اصلی انتخابات در زمین دیگران است» (همان منبع).